Olympijské festivaly detí a mládeže slovenska

Olympijské hnutie neslúži iba vrcholovým športovcom, ale je určené pre všetkých, ktorí si vážia olympijské myšlienky, teda chcú rozvíjať telo i ducha, posilňovať priateľstvo, súťaženie podľa zásad fair play, pomôcť, ak treba, súperovi, vážiť si ľudí bez ohľadu na farbu pleti či vierovyznanie.

Áno, o tom všetkom je šport a dobrý športovec nie je iba ten, kto víťazí, ale najmä ten, kto dodržuje tieto zásady. Preto vítam krásnu myšlienku oboznámiť naše deti a mládež s olympijským hnutím prostredníctvom súťaží na úrovni jednotlivých škôl, okresov i celých regiónov. Teší ma, že to nie je iba formálne prijímanie ďalších vedomostí, ale umožní to mladým ľuďom aktívne precítiť olympijské princípy a atmosféru významných športových súťaží.
Olympijské myšlienky sú preverené tisícročiami a tvoria základ životných hodnôt všestranného a kultivovaného človeka.

A o to nám všetkým ide, aby naša mladá generácia nenásilne prijala princípy humanizmu, zodpovednosť za svoj fyzický a duševný rozvoj, aj za to, akým smerom sa bude uberať naša vlasť i celý svet.
Olympijské festivaly detí a mládeže Slovenska sa celkom isto stanú sviatkom pre všetkých zúčastnených i pre organizátorov, ktorým by som sa chcel poďakovať za prípravu série náročných podujatí. Držím palce všetkým mladým športovcom a ak náhodou nevyhráte, nič sa nestalo. Svojou účasťou ste podporili ducha olympizmu, prekonali ste sami seba, a to je dobrý základ, ako na sebe pracovať, nevzdávať sa a v budúcnosti dosahovať úspechy.

Veľa šťastia v športovom zápolení i v ďalšom živote!

Autor: Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej Republiky

XXII. ZIMNÉ OLYMPIJSKÉ HRY SOČI 2014 (7. – 23. februára 2014)

Generálni partneri

  Automobilový partner

  Logistický partner

  Hlavní partneri

   Dodávatelia

    Mediálni partneri

     DIALOG OKNO 1 Zarovnane podla scroll TOP 50px (da sa nastavit v cssku)