Štartujú Olympijské festivaly Slovenska

BRATISLAVA 7. apríla (SOV) - Medzinárodný olympijský výbor vyhlásil 6. apríl 2014 za „Medzinárodný deň športu pre rozvoj a mier“. Možno považovať za aktuálne, ak práve v tento deň zverejňujeme výzvu Slovenského olympijského výboru na zapojenie sa slovenských škôl do 7. ročníka Olympijských festivalov Slovenska.

Myšlienka Olympijských festivalov detí a mládeže Slovenska (OFDMS), ktoré sa od tohto ročníka zmenili Olympijské festivaly Slovenska (OFS), sa zrodila v roku 2007 pred Hrami XXIX. olympiády v Pekingu. V olympijskom roku ich vyhlásil Slovenský olympijský výbor spolu so svojimi partnermi. Záštitu nad týmto významným projektom prevzal prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič, ktorý patrónoval prvých šesť ročníkov a pre najlepší kraj venoval putovný pohár.

Zmyslom a hlavným cieľom organizovania OFS je podnietiť všetkých zodpovedných, rodičov, pedagógov, trénerov, predstaviteľov štátnej správy a samosprávy, ale aj príslušné inštitúcie, školy a školské zariadenia k tomu, aby si vo väčšej miere uvedomili význam športu pre život a zdravý vývoj detí a mládeže. Aby v záujme napĺňania tohto cieľa ponúkali deťom a mládeži vo všetkých slovenských krajoch možnosť „dotknúť sa športu a olympizmu“, inšpirovať sa skutočnými olympijskými hrami a v konečnom dôsledku tak formovať vzťah k športu.

V priebehu šiestich rokov sa Olympijské festivaly detí a mládeže Slovenska pevne etablovali v širokom spektre olympijských aktivít, úspešne prenikli do povedomia širokej verejnosti. Významne prispievajú k formovaniu trvalého vzťahu detí a mládeže k športu, k spájaniu športu s kultúrou, výchovou a vzdelávaním. V záujme napĺňania ušľachtilej myšlienky olympizmu prispievajú spolupráci viacerých organizácií.

Slovenský olympijský výbor a ústredný štáb Olympijských festivalov Slovenska preto vyzýva všetkých zainteresovaných, aby svojou aktivitou dali úspešnému projektu nový impulz, aby pokračovali v úspešnej práci s cieľom zapojiť do neho čo najviac slovenských škôl.

Sme presvedčení, že spoločným úsilím sa nám to podarí. Táto výzva nech je zároveň konkrétnym pozdravom k 120. výročiu založenia Medzinárodného olympijského výboru.

XXII. ZIMNÉ OLYMPIJSKÉ HRY SOČI 2014 (7. – 23. februára 2014)

Generálni partneri

  Automobilový partner

  Logistický partner

  Hlavní partneri

   Dodávatelia

    Mediálni partneri

     DIALOG OKNO 1 Zarovnane podla scroll TOP 50px (da sa nastavit v cssku)