Olympijsky odznak všestrannosti

Šport je významnou zložkou v každej spoločnosti a mal by mať vytvorené adekvátne podmienky, aby spoločnosť 
mohla realizovať jeho funkcie a ciele. Má predovšetkým zdravotný význam a je hlavnou zložkou v prevencií proti 
narastajúcim ochoreniam, a preto by mal tvoriť významnú časť každodenného života spoločnosti a vlastne 
každého z nás.

Olympijský odznak všestrannosti je jednou z možnosti ako vzbudiť u širokej verejnosti záujem 
o šport a jeho dôležitý význam pre každého. Hlavným významom olympijského odznaku všestrannosti je 
predovšetkým jeho sociálno-zdravotné poslanie pre širokú verejnosť a opäť pozitívne vnímať šport a všetky 
aktivity s ním spojené. Medzi tieto aktivity patria predovšetkým aj olympijské aktivity, ktoré zahŕňajú hlavne 
umelecké, kultúrno-vzdelávacie oblasti.

XXII. ZIMNÉ OLYMPIJSKÉ HRY SOČI 2014 (7. – 23. februára 2014)

Generálni partneri

  Automobilový partner

  Logistický partner

  Hlavní partneri

   Dodávatelia

    Mediálni partneri

     DIALOG OKNO 1 Zarovnane podla scroll TOP 50px (da sa nastavit v cssku)