Diagnostické centrum profesora Hamara pri FTVŠ UK v Bratislave umožňuje testovanie širokej plejády funkčných a motorických schopností

BRATISLAVA 5. mája - Už viac než rok funguje v rekošntruovaných priestoroch Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave Diagnostické centrum profesora Hamara (DCpH). S myšlienkou utvorenia vedecko-výskumného pracoviska športových vied, aké od roku 2005 na Slovensku chýbalo, prišiel dekan FTVŠ UK profesor Miroslav Holienka. DCpH nadväzuje na pôsobenie viacerých pracovísk, počnúc Kabinetom telesnej výchovy a mládeže v roku 1965, až po Ústav vied o športe (do 2005).

Centrum je pomenované po profesorovi Dušanovi Hamarovi za jeho celoživotný prínos vo vývoji zariadení na posudzovanie a rozvoj trénovanosti športovcov i bežnej populácie a za zavedenie “Diagnostiky trénovanosti” ako povinne voliteľného predmetu na Fakulte telesnej výchovy a športu UK.

Hlavným cieľom DCpH je podpora vedecko-výskumných aktivít v oblasti vied o športe a ich prepojenie s praxou. Vývoj nových diagnostických a tréningových metód a ich aplikácia do oblasti športu, rehabilitácie či klinickej medicíny môže prispieť nielen k zvýšeniu výkonnosti športovcov a telesnej zdatnosti bežnej populácie, ale aj zviditeľniť vedy o športe v očiach verejnosti.

Pracovníci FTVŠ UK disponujú dlhoročnými skúsenosťami v oblasti posudzovania funkčných schopností nielen športovcov, ale aj bežnej populácie a pacientov so zhoršenou telesnou zdatnosťou, ako aj odbornou interpretáciou výsledkov funkčných testov s ohľadom na potreby praxe. Snahou DCpH je ďalší vývoj moderných diagnostických zariadení a metód, a ich uplatňovanie pri posudzovaní úrovne trénovanosti a riadení športového tréningu. Jednou z možností, ako toto dosiahnuť, je účasť na riešení domácich a medzinárodných projektov.

Diagnostické centrum profesora Hamara pozostáva zo siedmich laboratórií: biochemické, dynamometrické, funkčné, senzomotorické, somatometrické, vývojové a analýzy herného výkonu. V nich sa vykonávajú laboratórne funkčné testy doplnené o biochemické a antropometrické vyšetrenia. DCpH poskytuje komplexnú diagnostiku (kombinácie testov na posudzovanie vybraných motorických schopností, testové batérie podľa druhu športovej špecializácie, špecifické testy pre vybrané skupiny jedincov rôzneho veku a výkonnosti, návrhy testových batérií podľa požiadaviek športovej praxe). Výnimočnou črtou DCpH je testovanie zohľadňujúce špecifické podmienky jednotlivých športov.

Motorické schopnosti je možné posudzovať aj na športoviskách s využitím prenosných diagnostických zariadení. Nezabúda sa ani na posudzovanie telesnej zdatnosti bežnej populácie, jedincov po poraneniach a vybraných skupín pacientov (v spolupráci s Lekárskou fakultou UK a so Slovenskou akadémiou vied).

Informácie o testoch možno nájsť na http://www.fsport.uniba.sk/index.php?id=3148

Kontakt:
Diagnostické centrum profesora Hamara
Fakulta telesnej výchovy a športu UK
Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava
Tel: +421 9 173 17 814, www.fsport.uniba.sk

Autor: Erika Zemková

ZOSTÁVA DO Olympijských hier mládeže 2018, Buenos Aires

Exkluzívny partner

  Generálni partneri

   Hlavní partneri

    Partner

    Dodávatelia

     Mediálni partneri

      Pre lepší online zážitok používame súbory “cookies”. Vďaka nim presnejšie analyzujeme návštevnosť, prispôsobujeme reklamu a používateľské nastavenia. Súhlasíte so spracovaním súvisiacich osobných údajov?
      Viac informácií...
      Súhlasím