Klub fair play Slovenského olympijského výboru vypisuje súťaž o najlepší projekt „Šport je nádej“

Bratislava, 14. marca 2018  (SOV) - V súčasnosti sa čoraz častejšie hovorí o kríze hodnôt a o výchovnej kríze. V spoločnosti narastá egoizmus aj honba za úspechom za každú cenu. Šport a predovšetkým olympijské hnutie kladú dôraz na boj proti neduhom modernej spoločnosti. Vo svete, v ktorom neustále rastie nápätie medzi kultúrami a náboženstvami, je šport jedným z prostriedkov, ktorý pomáha búrať bariéry a  meniť pohľad na svet okolo nás. Preto je dôležité vyzdvihnúť skutočných hrdinov zo sveta športu, ktorí popri športových výsledkoch preukazujú aj ľudskosť a sociálnu empatiu. 

 

Cieľ súťaže:

 • transformovať význam pozitívnych a čestných postojov nielen pri úspechu v športe, ale aj pre harmóniu, toleranciu a spravodlivosť v spoločnosti
 • podporiť a pomáhať rozvíjať projekty, ktoré zvýrazňujú sociálnu a výchovnú funkciu športu
 • vo väčšej miere zapojiť bývalé a/alebo súčasné osobnosti športového života Slovenskej republiky do sociálnej oblasti života, aby svojím príkladom inšpirovali, motivovali iných v záujme dosiahnutia pozitívnych zmien

 

Kto a ako môže navrhnúť projekt na ocenenie:

 • Návrh na ocenenie môže poslať fyzická alebo právnická osoba.
 • Návrhy sa môžu podať vyplnením formulára, ktorý je na webovej stránke SOV www.milujemsport.olympic.sk
 • Každá  fyzická alebo právnická osoba môže podať aj viacero návrhov.

 

Kritériá pre výber projektov na ocenenie:

Ocenenie môže dostať fyzická alebo právnická osoba - organizátor projektu, ktorého zámerom a cieľom je pomocou športovcov a/alebo prostredníctvom športových aktivít:

 

 • zvýšiť zapájanie znevýhodnených skupín do športového hnutia
 • napomôcť vzájomnému dialógu a podporovať vzájomnú solidaritu medzi rôznymi skupinami spoločnosti (etnickými, náboženskými)  
 • boj proti dopingu
 • boj proti všetkým druhom násilia a rasizmu, neznášanlivosti a diskriminácie
 • podpora sociálneho začlenenia a rovnakých príležitostí v športe
 • prispieť k podpore ochrany a obnovy životného prostredia,  k zlepšeniu  kvality životného prostredia

 

Uzávierka prijímania návrhov:

Súťaž sa vyhlasuje raz ročne.

Termín podania návrhov je do 30. septembra 2018 vrátane.

 

Poštová /e-mailová/ adresa prijímania návrhov:

Slovenský olympijský výbor

Silvia Remiašová, odborný pracovník pre rozvoj aktivít v duchu olympizmu
Kukučínova 26
838 08 Bratislava
remiasova@olympic.sk

 

Víťazný projekt:

(i) Obdrží finančnú prémiu – 1.000,00 €, ktorú bude môcť použiť len na projekt odoslaný do súťaže.

(ii) KFP SOV vyhradzuje právo podľa možnosti oceniť materiálnou pomocou aj ďalšie projekty.

 

Zverejnenie výsledkov:

Z  návrhov členovia kolégia KFP SOV vyberú víťazný projekt.

Krátky popis víťazného projektu bude zverejnený na webovej stránke SOV.

Víťazný projekt bude ocenený počas Slávnostného odovzdávania cien KFP SOV 2018.
 

Upozornenie:

 • Projekty musia spĺňať podmienku udržateľnosti a preukázateľnosti výsledkov.
 • Projekty musia byť zamerané na riešenie konkrétnych a dôležitých sociálnych problémov prostredníctvom športu a nie na poskytovanie športu pre komunitu, podporu elitného športu alebo zvýšenie účasti na športe bez riešenia osobitných sociálnych problémov.
 • Projekty, ktoré boli ocenené v roku, v nasledujúcich dvoch rokoch nemôžu byť ocenené.
 • Organizátor víťazného projektu na webovej stránke zverejní logo KFP SOV a oznam: Projekt je nositeľom ocenenia KFP SOV „Šport je nádej“.

 

Formulár "Návrh na ocenenie" je k dispozícii na stiahnutie TU.
https://www.olympic.sk/userfiles/files/N%C3%A1vrh%20na%20ocenenie.docx
 

Autor: SOV

XXIII. ZIMNÉ OLYMPIJSKÉ HRY PJONGČANG 2018 (9. – 28. februára 2018)

Exkluzívny partner

  Generálni partneri

   Hlavní partneri

    Partner

    Dodávatelia

     

     Mediálni partneri

      Pre lepší online zážitok používame súbory “cookies”. Vďaka nim presnejšie analyzujeme návštevnosť, prispôsobujeme reklamu a používateľské nastavenia. Súhlasíte so spracovaním súvisiacich osobných údajov?
      Vlastné nastavenie cookies.
      Súhlasím X