Klub fair play SOV vyzýva na podávanie návrhov na ocenenia za rok 2018

BRATISLAVA 7. marca (SOV) - Klub fair play Slovenského olympijského výboru (KFP SOV) vyzýva na podávanie návrhov na ocenenia za rok 2018. Termín zaslania návrhov je do 30. septembra 2018.

 

KFP SOV je iniciátor udeľovania cien fair play v športe a spolupracuje s ďalšími subjektmi, ktoré sa v tejto oblasti v SR angažujú, navrhuje kandidátov na ocenenie medzinárodnými a európskymi cenami fair play. Návrhy, ktoré klub dostane, prejdú schvaľovacím procesom na zasadnutí Kolégia KFP SOV. Návrhy budú predložené na schválenie vo výkonnom výbore SOV. Po schválení jednotlivých návrhov budú ocenenia odovzdané laureátom pri slávnostnej príležitosti.
 

Návrhy možno posielať formou vyplnenia elektronického dotazníka na webovej stránke: http://www.milujemsport.olympic.sk/projekty/fair-play-/navrh-na-ocenenie

V dotazníku treba uviesť aj krátky športový a kariérny životopis (zásluhy, ktoré sú predmetom ocenenia) navrhovanej osob či osôb.

Upozornenie: Ocenenia in memoriam udeľuje KFP SOV len vo výnimočných prípadoch.

 

Kontaktná osoba na SOV:

Silvia Remiašová

Slovenský olympijský výbor

Oddelenie olympizmu

Kukučínova 26

838 08 Bratislava

tel. : 02/492 56 107

e-mail: remiasova@olympic.sk

 

Ocenenia KFP SOV sa udeľujú v troch kategóriách:

Za dlhodobé pôsobenie v duchu fair play

Ocenenie môže dostať osobnosť, ktorá: pôsobila, či pôsobí v športe minimálne desať rokov a za tento čas sa neprehrešila voči základnej etike; v športe, ale aj v bežnom živote sa riadi základnými pravidlami čestnosti a slušnosti; svojimi činmi sa zaslúžila o šírenie základných princípov fair play tak na športoviskách, ako aj mimo nich; veľkú pozornosť venuje mládeži, vštepuje jej pravidlá fair play a bola jej vždy vzorom; dosiahla nielen vysoké športové ocenenia, ale vo svojom živote a v športovej kariére sa riadi myšlienkami fair play; ideály čestnosti, „férovosti“ nikdy nezradila v snahe získať domáce či medzinárodné ocenenia, neprepožičala sa nekalej propagande  v spoločenskom živote.

 

Za aktívne šírenie a propagáciu myšlienok  fair  play 

Ocenenie môže dostať osobnosť, ktorá aktívne prispela k šíreniu myšlienok fair play, verejne poukazovala a pranierovala zneužívanie či nekonanie podľa týchto zásad. Zaslúžila sa o propagáciu čestných skutkov a sama sa v živote nimi riadi.


Za príkladný čin v duchu fair play

Ocenenie môže dostať športovec, tréner, športový funkcionár, rozhodca, či športový fanúšik, ktorý: sa zachoval na športovisku v duchu fair play; pomohol v núdzi svojmu kolegovi, súperovi, športovcovi; nezískal víťazstvo bez boja, napriek tomu, že pravidlá súťaže mu to umožňovali  (zranenie súpera, meškanie, zničenie náradia a pod.); zachránil niekomu počas športového podujatia život; v kritickej situácii počas športového zápolenia sa zachoval charakterne; priznal zlé rozhodnutie rozhodcu i za cenu vlastného oslabenia, či v neprospech tímu; vykonal čin, ktorý si zaslúži publicitu a je príkladom pre celú športovú obec.

 

Autor: SOV

XXIII. ZIMNÉ OLYMPIJSKÉ HRY PJONGČANG 2018 (9. – 28. februára 2018)

Exkluzívny partner

  Generálni partneri

   Hlavní partneri

    Partner

    Dodávatelia

     Mediálni partneri

      Pre lepší online zážitok používame súbory “cookies”. Vďaka nim presnejšie analyzujeme návštevnosť, prispôsobujeme reklamu a používateľské nastavenia. Súhlasíte so spracovaním súvisiacich osobných údajov?
      Vlastné nastavenie cookies.
      Súhlasím X