Slovenská olympijská akadémia vstúpila do nového olympijského cyklu pod vedením Pavla Ružbarského

BRATISLAVA 7. marca (SOV) – V pondelok 13. marca štartuje prvé kolo online vedomostnej súťaže o olympizme, ktorú organizuje Slovenská olympijská akadémia (SOA) – organizačná zložka Slovenského olympijského výboru (SOA). V novom štvorročnom olympijskom cykle je to prvá aktivita SOA, ktorá má nové vedenie. Medzi stabilné projekty SOA v oblasti vzdelávania a kultúry pre mládež, ktoré budú pokračovať, patria okrem vedomostných aj literárne a výtvarné súťaže, výchovno-vzdelávacie predstavenie Dotkni sa hviezd a Medzinárodný olympijský tábor mládeže. Informácie a propozície všetkých aktivít, zastrešovaných SOA, sú pravidelne zverejňované na webovej stránke http://www.milujemsport.olympic.sk/
 
Nový predseda Slovenskej olympijskej akadémie Pavel Ružbarský.Za nového predsedu SOA výkonný výbor SOV vo februári schválil dekana Fakulty športu Prešovskej univerzity Pavla Ružbarského. Okrem neho sú v predsedníctve SOA ako podpredseda Ján Grexa a ako členovia Miroslav Bobrík (predchádzajúci predseda SOA), Viera Bebčáková (predsedníčka komisie výchovy a vzdelávania), ďalej zástupca výkonného výboru Marián Vanderka (dekan FTVŠ UK Bratislava) a ako zástupca Združenia olympijských klubov SR Karol Görner (dekan UMB Banská Bystrica). Úvodné zasadnutie nového predsedníctva SOA sa uskutočnilo 8. februára v sídle SOV.
 
Nový predseda Slovenskej olympijskej akadémie, dekan Fakulty športu Prešovskej univerzity v Prešove doc. PaedDr. Pavel Ružbarský, PhD., je bývalý slovenský reprezentant v plávaní a diaľkovom plávaní. Do roku 2013 bol aj aktívny plavecký tréner. Absolvoval Fakultu humanitných a prírodných vied PU v Prešove a už druhé obdobie stojí na čele Fakulty športu uvedenej univerzity. Vo svojej vedecko-výskumnej činnosti sa orientuje na problematiku diagnostiky pohybovej výkonnosti detí a mládeže, diagnostiky trénovanosti v športe a prognózovania v športe. Je členom redakčných rád zahraničných vedeckých časopisov ako aj členom domácich a zahraničných vedeckých rád univerzít, resp. fakúlt.
 
„Cieľom Slovenskej olympijskej akadémie je propagácia a šírenie olympijských myšlienok najmä medzi mladými ľuďmi. Práca s mladými ľuďmi si vyžaduje odborne fundovaných a empatických ľudí, ktorí by mali v nich zapaľovať  túžbu po živote v súlade s olympijskými ideálmi, a to nielen na poli športovom, ale i súkromnom. Veď jedna zo zásad konania  v duchu fair play  „V športe nie je dôležitá len sila svalov a rýchlosť, ale aj charakter a sebadisciplína. Nauč sa dôstojne prežívať víťazstvá ako aj prijímať prehry.“ platí tak v športe ako aj v bežnom živote. V takomto duchu by sa mala niesť v budúcom období činnosť SOA,“ hovorí predseda SOA Pavel Ružbarský.
 
Na úvodnom zasadnutí nového predsedníctva SOA sa hovorilo nielen o pláne činnosti na tento rok, ale aj o dlhodobej stratégii SOA v oblasti olympijského vzdelávania, umenia a kultúry do roku 2020. Členovia predsedníctva SOA konštatovali, že SOV v uplynulých rokoch vyprodukoval dostatok vlastných edukačných pomôcok SOV pre školy. Problém však je, že väčšina pedagógov o nich nevie a mnohí z tých informovaných s nimi zase nevedia pracovať. Chýba mladá generácia nadšených dobrovoľníkov a preto SOA v súčasnosti nie je schopná využívať všetky dostupné komunikačné kanály a nové možnosti IT-technológií. Za dôležité sa preto považuje vytvorenie systému vzdelávania pre dobrovoľníkov olympijského hnutia a zvýšenie povedomia o projektoch, olympijskej symbolike a logu SOV.
 
V roku 2017 SOA plánuje vytvorenie profilu dobrovoľníka olympijského hnutia, kreovanie databázy dobrovoľníkov, vedomostné súťaže pre všetky typy škôl (online + finále počas workshopu), počas finále vedomostnej súťaže o olympizme predstavenie pomôcok pedagógom, osobný kontakt študentov, predstavenie Dotkni sa hviezd v nových regiónoch Slovenska, i Medzinárodný olympijský tábor mládeže s výmenou skúseností medzi odborníkmi z iných krajín. Okrem toho sa plánuje vydávanie ďalších publikácií zameraných na vzdelávanie v oblasti olympijskej výchovy, aj spustenie edukačného programu pre školy so zameraním na systém propagačných a edukačných materiálov a prácu s nimi.

Umelecké súťaže na jednotnú tému fair play prejdú v roku 2017 pod patronát Klubu fair play SOV. KFP SOV v tomto roku zorganizuje fotografickú súťaž s nadväznou medzinárodnou výstavou výtvarných diel aj fotografií počas letného EYOF 2017 v maďarskom Győri.
 
Kľúčové úlohy a aktivity SOA v ďalších rokoch (okrem stabilných projektov):
 
2018: regionálne semináre SOA pre pedagógov základných a stredných škôl o olympijskej výchove a využití publikácií SOV v školskej praxi (čerpanie údajov z databázy dobrovoľníkov) na tému 25.výročie SOV – zapojenie sa do projektov a aktivít SOV smerom k verejnosti, aktívne zapojenie dobrovoľníkov z databázy do aktivít SOV na regionálnej úrovni, aktualizácia plagátov z kolekcie „Olympizmus v praxi“-  Slovenskí olympijskí medailisti (aktualizácia po OH 2016 Rio a ZOH 2018) a nový plagát Míľniky slovenského športu, vydanie knižných pamätníc ZOH 2018 a k 25. výročiu SOV (mediálne oddelenie SOV)
 
2019: aktívne zapojenie dobrovoľníkov z databázy do aktivít SOV na regionálnej úrovni, zorganizovanie seminára SOA pre študentov telesnej výchovy na Slovensku so zameraním na metódy a formy propagácie olympijských myšlienok v ich budúcej praxi, doplnenie publikácie a metodických pokynov z kolekcie „Olympizmus v praxi“, publikácia Míľniky slovenského športu  (autor Ján Grexa), príprava programu Štafety Tokio 2020
 
2020: konferencia SOA – zhodnotenie a analýza výsledkov práce SOA, odporúčania pre letný EYOF 2021 Košice, knižná pamätnica OH 2020 Tokio (mediálne oddelenie SOV)

Autor: SOA

ZOSTÁVA DO Olympijských hier mládeže 2018, Buenos Aires

Exkluzívny partner

  Generálni partneri

   Hlavní partneri

    Partner

    Dodávatelia

     Mediálni partneri

      Pre lepší online zážitok používame súbory “cookies”. Vďaka nim presnejšie analyzujeme návštevnosť, prispôsobujeme reklamu a používateľské nastavenia. Súhlasíte so spracovaním súvisiacich osobných údajov?
      Viac informácií...
      Súhlasím