Slovenské olympijské hnutie utrpelo veľkú stratu, vo veku 96 rokov zomrel čestný predseda SOV, historicky prvý predseda SOV aj člen MOV profesor Vladimír Černušák

BRATISLAVA 15. januára (SOV) - V pondelok 15. januára ráno v Bratislave dotĺklo srdce historicky prvého predsedu súčasného Slovenského výboru (od 19. decembra 1992 do 19. augusta 1999, následne čestného Vladimír Černušák nás navždy opustil vo veku 96 rokov. FOTO JÁN SÚKUPpredsedu SOV) a zároveň historicky prvého Slováka v Medzinárodnom olympijskom výbore (ako riadny člen MOV pôsobil v rokoch 1981 – 2001, následne ho zvolili za čestného člena) prof. PhDr. Vladimíra Černušáka, CSc. Profesor Černušák zomrel v úctyhodnom veku 96 rokov. Slovenské olympijské hnutie jeho odchodom utrpelo veľkú stratu. Prišlo o človeka, ktorý v začiatkoch SOV zohral nenahraditeľnú úlohu pri budovaní základov SOV a pri jeho etablovaní v medzinárodnom olympijskom hnutí.

 

 

Vladimír Černušák sa narodil 25. novembra 1921 v Novom Meste nad Váhom. Absolvoval štúdium geografie a telesnej výchovy na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave (1945). V oblasti školstva pracoval postupne na Povereníctve školstva, na Pedagogickej fakulte UK, na Vysokej škole pedagogickej a na Fakulte telesnej výchovy a športu UK v Bratislave. Pôsobil ako telovýchovný pedagóg a teoretik v oblasti teórie a metodiky plávania, autor množstva vedeckých športových publikácií, aj ako plavecký tréner. V rokoch 1963 – 1966 bol prorektor Univerzity Komenského v BratVladimír Černušák spoločne s naším krasokorčuliarskym olympijským víťazom Ondrejom Nepelom a s jeho trénerkou Hildou Múdrou po návrate ZOH 1972 v Sappore, kde viedol čs. výpravu. FOTO ARCHÍV SOV-SOŠMislave, v roku 1975 získal titul profesora (od roku 1968 bol mimoriadny profesor).
 

Ako pedagóg, tréner a vedec Vladimír Černušák šport obohatil prinesením nového pohľadu na prípravu športovo talentovanej mládeže a zavedením systému športových tried, pričom však vždy zdôrazňoval, že výber a príprava talentov musí vždy ísť ruka v ruke so vzdelávaním a výchovou.

 

V oblasti telovýchovy bol Vladimír Černušák od roku 1957 člen predsedníctva Slovenského ústredného výboru Československého zväzu telesnej výchovy (SÚV ČSZTV). V rokoch 1969 – 1983 bol predseda SÚV ČSZTV a podpredseda Ústredného výboru ČSZTV. V rokoch 1969 – 1992 bol podpredseda Československého olympijského výboru (ČSOV). Na ZOH 1972 v Sappore aj na ZOH 1976 v Innsbrucku viedol československú výpravu, pričom v Sappore sa mohol tešiť z historicky prvej zlatej medaily slovenského športovca – krasokorčuliara Ondreja Nepelu – na ZOH. Odvtedy sa v rôznych funkciách zúčastnil na 11 letných a 10 zimných olympijských hrách, čím sa stal slovenským rekordérom.

 Vladimír Černušák spoločne s bývalým prezidentom MOV Juanom Antoniom Samaranchom, ktorý viedol MOV v rokoch 1980 – 2001, čiže celého pôsobenia prvého Slováka v najvýznamnejšej inštitúcii svetového športu. FOTO ARCHÍV SOV-SOŠM

Ako podpredseda Československého olympijského výboru sa Vladimír Černušák roky zúčastňoval na rôznych zasadnutiach a rokovaniach národných olympijských výborov spoločne s vtedajším členom MOV v Československu Františkom Kroutilom. Hoci Kroutil bol zvolený za člena MOV na doživotie, odstúpil zo zdravotných dôvodov a za svojho nástupcu v Československu navrhol práve Černušáka.

Za člena MOV Černušáka prijali na zasadnutí v nemeckom Baden-Badene v roku 1981, prísahu zložil o rok neskôr na zasadnutí v Ríme.

 

Vladimír Černušák pri skladaní sľubu člena MOV na zasadnutí MOV v roku 1982 v Ríme. FOTO ARCHÍV MOVVladimír Černušák bol historicky prvý Slovák v pozícii člena Medzinárodného olympijského výboru, na jeho účinkovanie v MOV až v roku 2013 nadviazala strelkyňa Danka Barteková. V roku 1993 ho na zasadnutí v Monte Carle zvolili druhý raz za člena MOV – tentoraz už pre Slovensko, pretože Československo ako štát zaniklo. Členom MOV bol v rokoch 1981 – 2001, pričom v období 1983 – 1994 pôsobil ako člen programovej komisie MOV, potom v rokoch 1996 – 2001 v mediálnej komisii MOV.

 

Po dovŕšení stanoveného vekového limitu 80 rokov sa Vladimír Černušák stal čestným členom MOV (od roku 2002). Z rúk prezidenta MOV Jacqua Roggeho si pri tejto príležitosti na záver členstva v MOV prevzal na zasadnutí MOV v roku 2002 v Salt Lake City Olympijský rad v striebre.

Symbolické odovzdávanie slovenskej štafety v MOV – Vladimír Černušák s Dankou Bartekovou. FOTO JÁN SÚKUP
Keď 19. decembra 1992 oficiálne vznikol Slovenský olympijský výbor, Vladimíra Černušáka zvolili za jeho prvého predsedu. Slová, ktoré pre STV vyriekol po zvolení, si vďaka archívu RTVS môžete vypočuť TU.

 

Ako všeobecne uznávaný človek zohral vedúcu úlohu v prvých rokoch činnosti Slovenského olympijského výboru a pri jeho rýchlom domácom i medzinárodnom etablovaní. Za plnohodnotého člena olympijskej rodiny bol SOV prijatý na zasadnutí MOV v roku 1993 v Monte Carle. Funkciu predsedu SOV zastával Vladimír Černušák do augusta 1999, keď abdikoval z rodinných dôvodov. V novembri 1999, keď po ňom do najvyššej funkcie nastúpil František Chmelár, bol zvolený za čestného predsedu SOV.

 

 Začiatkom roka 2002 odovzdal prezident MOV Jacques Rogge Vladimírovi Černušákovi po ukončení jeho riadneho členstva v MOV Olympijský rad v striebre. FOTO ARCHÍV MOVV novembri 2011 oslávil pán profesor v spoločnosti množstva hostí svoje 90. narodeniny. SOV mu k jubileu pripravil fotoknihu. Videopozdrav mu vtedy poslal aj prezident MOV Jacques Rogge. Krátke vyjadrenie Vladimíra Černušáka pri príležitosti jeho veľkého životného jubilea si vďaka archívu RTVS môžete pozrieť TU.

 

Napriek tomu, že v dôsledku zhoršujúceho sa zdravotného stavu sa Vladimír Černušák postupne prestal zúčastňovať na zasadnutiach výkonného výboru SOV aj na valných zhromaždeniach SOV, prejavoval stále záujem o olympijské a športové dianie, ktoré sledoval predovšetkým prostredníctvom internetu a televízie. Jeho nástupca na čele SOV František Chmelár s ním bol častejšie v telefonickom kontakte.

 

SOV viedli doteraz len traja muži - zľava František Chmelár (od 20. 11. 1999 do 26. 11. 2016), Vladimír Černušák (od 19. 12. 1992 do 19. 8. 1999) a Anton Siekel (od 26. 11. 2016). FOTO JÁN SÚKUPPo zvolení Antona Siekela za nového prezidenta SOV v novembri 2016 František Chmelár spoločne s Antonom Siekelom navštívili profesora Černušáka uňho doma. O rok neskôr uňho boli obaja spoločne znovu, aj s generálnym sekretárom SOV Jozefom Libom. Vladimír Černušák pri tejto príležitosti poslal stručný videopozdrav k 25. výročiu SOV, ktoré Slovenský olympijský výbor oslávil na deň presne štvrťstoročie po svojom ustanovení – 19. decembra. „Nech sa vám naďalej darí, aby boli športovci a ľudia spokojní,“ odkázal slovenskej olympijskej rodine. Žiaľ, ani nie mesiac po okrúhlom jubileu organizácie, ktorú viedol od jej vzniku sedem rokov (pritom v čase nástupu na čelo SOV mal už 71 rokov), Vladimír Černušák zomrel. Česť jeho pamiatke!

 

Slovenský olympijský výbor každoročne ako svoje výročné ocenenie udeľuje Cenu Vladimíra Černušáka. SOV ňou oceňuje jednotlivca alebo kolektív za propagáciu a šírenie olympijských myšlienok najmä v pedagogickom procese. "Je to veľmi smutná správa. Odišla osobnosť s obrovskými skúsenosťami a s rešpektom aj v zahraničí. Je to ešte smutnejšie v kontexte, že sme spoločne nedávno hovorili a stále prejavoval optimistický záujem o slovenský šport," povedal v reakcii na úmrtie Vladimíra Černušáka pre TASR prezident SOV Anton Siekel.

 

Smútočné rozlúčenie športovej obce s Vladimírom Černušákom sa uskutoční v pondelok 22. januára od 9:00 do 10:00 h v aule Domu športu v Bratislave. Posledná rozlúčka s touto veľmi významnou osobnosťou bude v bratislavskom Krematóriu v ten istý deň od 11:00 h. Pre tých zástupcov športovej obce a ďalších významných hostí, ktorí sa budú chcieť zúčastniť na smútočnom rozlúčení v Dome športu aj na následnom pohrebe, bude pri Dome športu pristavený autobus, ktorý ich prevezie ku krematóriu a potom aj naspäť.

 

Autor: Ľubomír Souček

XXIII. ZIMNÉ OLYMPIJSKÉ HRY PJONGČANG 2018 (9. – 28. februára 2018)

Exkluzívny partner

  Generálni partneri

   Hlavní partneri

    Partner

    Dodávatelia

     Mediálni partneri

      Pre lepší online zážitok používame súbory “cookies”. Vďaka nim presnejšie analyzujeme návštevnosť, prispôsobujeme reklamu a používateľské nastavenia. Súhlasíte so spracovaním súvisiacich osobných údajov?
      Vlastné nastavenie cookies.
      Súhlasím X