Slovenský olympijský výbor vydal Manuál používania olympijskej symboliky

BRATISLAVA 10. apríla (SOV) - Vzhľadom na mnohé nejasnosti, ktoré sa na Slovensku viažu k používaniu olympijskej symboliky, Slovenský olympijský výbor (SOV) vydal Manuál používania olympijskej symboliky. V ňom sú definované kľúčové pojmy a pravidlá, ako vyplývajú jednak zo Zákona o športe (zákon č. 440/2015 Z. z. o športe v znení neskorších predpisov) a Zákona o ochranných známkach (zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známach v znení neskorších predpisov), a jednak z Olympijskej charty, ktorú vydáva Medzinárodný olympijský výbor (MOV).

SOV vydal tento manuál v záujme posilnenia myšlienky a ducha olympijského hnutia. Je záväzný pre všetky dotknuté subjekty, najmä pre osoby, ktorým bolo udelené oprávnenie používať olympijskú symboliku.

Manuál má nasledovné kapitoly: Olympijská symbolika; Ochrana olympijskej symboliky; Pravidlá používania olympijskej symboliky SOV; Manuál olympijskej symboliky MOV; Získanie súhlasu pre komerčné a iné účely; Zákaz používania olympijskej symboliky a postup pri neoprávnenom používaní olympijskej symboliky.

Manuál je dostupný TU:

Autor: SOV

ZOSTÁVA DO Olympijských hier mládeže 2018, Buenos Aires

Exkluzívny partner

  Generálni partneri

   Hlavní partneri

    Partner

    Dodávatelia

     Mediálni partneri