Slovenský olympijský výbor vyzýva na podávanie návrhov na udelenie výročných ocenení za rok 2016 a vyznamenaní SOV

BRATISLAVA 7. marca (SOV) - Slovenský olympijský výbor (SOV) vyzýva svoje členské subjekty, individuálnych aj čestných členov, ako aj ďalšie subjekty pôsobiace v oblasti rozvoja olympizmu, na podávanie návrhov na udelenie výročných ocenení SOV za rok 2016 a vyznamenaní SOV. Slovenský olympijský výbor udeľuje vyznamenania a predovšetkým pri príležitosti životných jubileí a iných významných udalostí a výročné ocenenia za významné úspechy alebo činy v príslušnom roku, alebo za dlhodobé pôsobenie v prospech športu a olympijského hnutia.

Návrhy možno zasielať najneskôr do 26. apríla 2017. Kontaktná osoba na SOV: Andrea Kvašňovská, tel.č. 02/49 256 101, fax: 02/49 256 102, e-mail: office@olympic.sk.

Predložené návrhy prejdú schvaľovacím procesom na zasadnutí výkonného výboru SOV. Schválené  vyznamenania a výročné ocenenia budú odovzdané na 52. valnom zhromaždení SOV dňa 9. júna 2017.

Vaše návrhy posielajte formou vyplnenia priloženého dotazníka aj so zdôvodnením a uvedením, pri akej príležitosti navrhujete  udelenie vyznamenania alebo ocenenia. Zároveň Vás žiadame o zaslanie krátkeho športového a kariérneho životopisu na osobu/by, ktoré navrhujete.

Podrobnosti o vyznamenaniach a oceneniach nájdete v priloženom dokumente: Smernica SOV o čestných tituloch, vyznamenaniach, trofejach, uznaniach a výročných oceneniach.
 


FORMULÁR NA UDELENIE VYZNAMENANIA SOV/VÝROČNÉHO OCENENIA SOV ZA ROK 2016


Vizitka menovaného
 
Meno:
 
Priezvisko:
 
Dátum a miesto narodenia:
 
Adresa:
 
Telefonický kontakt:
 
E-mailový kontakt:
 
Názov subjektu, ktorú podáva ocenenie (jednotlivec, organizácia, zväz).
 
Návrh na druh ocenenia:
 
Zásluhy, ktoré sú predmetom ocenenia:
 
Šport:
 
Športové pôsobenie:
 
Trénerské pôsobenie:
 
Funkcionárske pôsobenie:
 
 
 
 
 
 
Dátum podania                                                   Podpis autora podania

Autor: SOV

ZOSTÁVA DO Olympijských hier mládeže 2018, Buenos Aires

Exkluzívny partner

  Generálni partneri

   Hlavní partneri

    Partner

    Dodávatelia

     Mediálni partneri