SOV hľadá adepta na výkon funkcie Young Change-Maker počas OH mládeže 2018 v Buenos Aires

BRATISLAVA 10. augusta (SOV) – Slovenský olympijský výbor (SOV) hľadá adepta na výkon funkcie s anglickým názvom Young Change-Maker (YCM) počas olympijských hier mládeže (OHM) 2018 v argentínskom Buenos Aires. Ide o program Medzinárodného olympijského výboru (MOV), z minulosti známy pod názvom mladý ambasádor podujatia. Pozíciu YCM môže obsadiť každý národný olympijský výbor, ktorý bude v Buenos Aires reprezentovať aspoň päť športovcov.
 
Na všetkých doterajších edíciách OH mládeže (letných aj zimných podujatí) mala slovenská výprava mladého ambasádora z radov bývalých špičkových športovcov (zhodou okolností v každom prípade išlo o ženu), pričom na celkom prvej edícii OHM v Singapure 2010 sa tejto funkcie výborne zhostila neskoršia olympijská medailistka v športovej streľbe a v súčasnosti členka MOV Danka Barteková. Po nej boli našimi mladými ambasádorkami zjazdárka Petra Gantnerová (ZOHM 2012 v Innsbrucku), bedmintonistka Monika Fašungová (OHM 2014 v Nankingu) a ďalšia zjazdárka Jana Gantnerová (ZOHM 2016 v Lillehammeri). Aj teraz je športová kariéra záujemcu výhodou, ale nie je podmienkou.
 
Úlohou YCM je pracovať s členmi výpravy zo svojej krajiny na OH mládeže nielen počas podujatia a pred ním, ale aj následne, a pomáhať im, aby sa vo svojom okolí stali „nositeľmi zmien“ (chang-makers). Priamo v Buenos Aires okrem iného budú podnecovať  mladých športovcov k aktívnej účasti na kultúrno-vzdelávacom programe OHM (Learn&Share) a celkove ich viesť k tomu, aby z účasti na tomto jedinečnom podujatí vyťažili pre svoj budúci (nielen športový) rozvoj čo najviac.
 
Počas OH mládeže, ktoré sa uskutočnia 6. – 18. októbra 2018, budú YCM riadnymi členmi výprav svojich národných olympijských výborov, ich cestovné a pobytové náklady však uhradí MOV. MOV vyberie spomedzi všetkých YCM, ktorých nominujú národné olympijské výbory z celého sveta, spolu päťdesiat, ktorým v apríli 2018 umožní účasť na seminári pre YCM priamo v Buenos Aires, ktorý sa uskutoční súbežne so seminárom šéfov misií.
 
Záujemcovia o výkon funkcie Young Change-Maker YCM počas OHM 2018 v Buenos Aires musia spĺňať základné kritérium veku 20 – 25 rokov (k dátumu 6. október 2018, čo je deň slávnostného otvorenia podujatia). Musia byť jazykovo vybavení (plynulá znalosť angličtiny), ďale schopní aktívne komunikovať na rôznych sociálnych sieťach a musia byť časovo disponovaní zúčastniť sa na seminári YCM v Buenos Aires v apríli 2018, ako aj na samotných OHM počas celej dĺžky trvania. Od vybraných uchádzačov sa ďalej očakáva proaktívnosť, schopnosť práce s mladými ľuďmi, komunikatívnosť, vodcovské schopnosti, vášeň pre šport, výchovu a vzdelávanie, aj schopnosť tímovej práce.
 
Záujemcovia, ktorí spĺňajú tieto kritériá a chcú sa uchádzať o pozíciu YCM počas OHM v Buenos Aires, musia najneskôr do 23. augusta 2017 na Slovenský olympijský výbor na adresu demeter@olympic.sk zaslať svoj motivačný list v angličtine, štruktúrovaný životopis v angličtine, fotografiu pasového typu, telefonický kontakt a meno na Facebooku.
 
SOV predložené žiadosti v krátkom čase vyhodnotí, posúdi jednotlivých uchádzačov a do konca augusta oznámi na MOV nomináciu na funkciu Young Change-Maker v Bueons Aires. Vybraný uchádzač bude musieť do konca augusta vyplniť aj dotazník MOV.

Viac informácií záujemcovia môžu získať cez priloženú brožúru.

Autor: SOV

XXIII. ZIMNÉ OLYMPIJSKÉ HRY PJONGČANG 2018 (9. – 28. februára 2018)

Exkluzívny partner

  Generálni partneri

   Hlavní partneri

    Partner

    Dodávatelia

     Mediálni partneri