SOV hľadá záujemcu o pozíciu mladého reportéra na OH mládeže 2018 v Buenos Aires

BRATISLAVA 18. augusta (SOV) – Medzinárodný olympijský výbor (MOV) bude počas olympijských hier mládeže (OHM) 2018 v argentínskom Buenos Aires už po tretí raz realizovať program pre mladých reportérov. Zúčastní sa na ňom spolu 30 mladých adeptov žurnalistickej práce zo všetkých kontinentov. Národné olympijské výbory z celého sveta majú možnosť nominovať svojho kandidáta na túto pozíciu. Európske olympijské výbory (EOV) vyberú z návrhov NOV nášho kontinentu dvoch mužov a dve ženy.
 
Slovenský olympijský výbor (SOV) hľadá záujemcu, ktorý sa chce uchádzať o zaradenie do programu mladých reportérov. Musí spĺňať nasledovné základné kritériá: Vekové rozpätie 18 – 24 rokov, musí študovať žurnalistiku (mediálnu komunikáciu) na vysokej škole, alebo pracovať ako reportér, plynule ovládať angličtinu (slovom aj písmom), prezentovať svoju doterajšiu prax a referencie a byť časovo diponovaný zúčastniť sa na programe v Buenos Aires od 30. septembra do 19. októbra 2019. Výhodou je blízky vzťah žiadateľa k športu a jeho aktívne využívanie sociálnych médií.
 
SOV vyzýva záujemcov o pozíciu mladého reportéra, aby do 12. septembra 2017 zaslali na mailovú adresu manažéra mediálnej komunikácie SOV Ľubomíra Součka soucek@olympic.sk svoju žiadosť, motivačný list, štruktúrovaný životopis a údaje o doterajšej mediálnej praxi. Pre prípad výberu budú musieť uchádzači neskôr doručiť tieto materiály aj v angličtine.
 
Po posúdení žiadostí a prípadnom pohovore s uchádzačom/uchádzačmi v októbri 2017 výkonný výbor SOV rozhodne, či SOV navrhne do programu svojho kandidáta a ak áno, aj koho konkrétne. V prípade kladného rozhodnutia výkonného výboru SOV bude nominácia predložená na Európske olympijské výbory, ktoré do 15. novembra vyberú dvoch mužov a dvoch ženy a navrhnú ich na schválenie Medzinárodnému olympijskému výboru. MOV po preverení všetkých kandidátov a pohovore s nimi v angličtine oznámi mená vybraných 12. decembra 2017.
 
Medzi 30 účastníkmi programu mladých reportérov bude dovedna 20 zástupcov (po 10 mužov i žien) nominovaných príslušnými kontinentálnymi asociáciami národných olympijských výborov. Doplnia ich štyria účastníci z Argentíny ako usporiadateľskej krajiny OH mládeže 2018, dvaja účastníci zo Švajčiarska (v Lausanne sa v roku 2020 uskutočnia zimné olympijské hry mládeže) aj dvaja z krajiny, v ktorej sa budú konať OHM v roku 2022 (ich dejisko vyberie MOV v septembri tohto roku).
 
Mladí reportéri budú mať na OHM 2018 v Buenos Aires klasickú mediálnu akreditáciu typu E. MOV bude kryť všetky ich cestovné a pobytové náklady a poskytne im starostlivosť o ich profesionálny rast prostredníctvom skúsených a popredných žurnalistických mentorov z rôznych krajín a olympijských funkcionárov.
 
Účastníci programu dostanú intenzívnu všeobecnú aj špecializovanú prax v oblasti písanej, fotografickej, rozhlasovej i televíznej žurnalistiky, aj v oblasti nových médií, keď budú vykonávať dennodennú žurnalistickú prácu s produkovaním obsahu z podujatia. Budú mať aj možnosť dostať sa do zákulisia olympijského vysielacieho centra a stretnúť sa s tímom celosvetového televízneho Olympijského kanála. Celý program sa bude realizovať výlučne v angličtine.
 
Mentori programu po skončení OHM 2018 vyberú pätnásť najlepších spomedzi jeho účastníkov (pokiaľ budú časovo disponovaní), ktorých pozvú na druhú fázu programu. Tá sa bude realizovať počas ZOH mládeže 2020 v Lausanne.
 
Viac informácií o programe mladých reportérov môžu záujemcovia nájsť v prílohe.


 

Autor: SOV

ZOSTÁVA DO Olympijských hier mládeže 2018, Buenos Aires

Exkluzívny partner

  Generálni partneri

   Hlavní partneri

    Partner

    Dodávatelia

     Mediálni partneri

      Pre lepší online zážitok používame súbory “cookies”. Vďaka nim presnejšie analyzujeme návštevnosť, prispôsobujeme reklamu a používateľské nastavenia. Súhlasíte so spracovaním súvisiacich osobných údajov?
      Viac informácií...
      Súhlasím