SOV hľadá záujemcu o pozíciu mladého reportéra na OH mládeže 2018 v Buenos Aires

BRATISLAVA 18. augusta (SOV) – Medzinárodný olympijský výbor (MOV) bude počas olympijských hier mládeže (OHM) 2018 v argentínskom Buenos Aires už po tretí raz realizovať program pre mladých reportérov. Zúčastní sa na ňom spolu 30 mladých adeptov žurnalistickej práce zo všetkých kontinentov. Národné olympijské výbory z celého sveta majú možnosť nominovať svojho kandidáta na túto pozíciu. Európske olympijské výbory (EOV) vyberú z návrhov NOV nášho kontinentu dvoch mužov a dve ženy.
 
Slovenský olympijský výbor (SOV) hľadá záujemcu, ktorý sa chce uchádzať o zaradenie do programu mladých reportérov. Musí spĺňať nasledovné základné kritériá: Vekové rozpätie 18 – 24 rokov, musí študovať žurnalistiku (mediálnu komunikáciu) na vysokej škole, alebo pracovať ako reportér, plynule ovládať angličtinu (slovom aj písmom), prezentovať svoju doterajšiu prax a referencie a byť časovo diponovaný zúčastniť sa na programe v Buenos Aires od 30. septembra do 19. októbra 2019. Výhodou je blízky vzťah žiadateľa k športu a jeho aktívne využívanie sociálnych médií.
 
SOV vyzýva záujemcov o pozíciu mladého reportéra, aby do 12. septembra 2017 zaslali na mailovú adresu manažéra mediálnej komunikácie SOV Ľubomíra Součka soucek@olympic.sk svoju žiadosť, motivačný list, štruktúrovaný životopis a údaje o doterajšej mediálnej praxi. Pre prípad výberu budú musieť uchádzači neskôr doručiť tieto materiály aj v angličtine.
 
Po posúdení žiadostí a prípadnom pohovore s uchádzačom/uchádzačmi v októbri 2017 výkonný výbor SOV rozhodne, či SOV navrhne do programu svojho kandidáta a ak áno, aj koho konkrétne. V prípade kladného rozhodnutia výkonného výboru SOV bude nominácia predložená na Európske olympijské výbory, ktoré do 15. novembra vyberú dvoch mužov a dvoch ženy a navrhnú ich na schválenie Medzinárodnému olympijskému výboru. MOV po preverení všetkých kandidátov a pohovore s nimi v angličtine oznámi mená vybraných 12. decembra 2017.
 
Medzi 30 účastníkmi programu mladých reportérov bude dovedna 20 zástupcov (po 10 mužov i žien) nominovaných príslušnými kontinentálnymi asociáciami národných olympijských výborov. Doplnia ich štyria účastníci z Argentíny ako usporiadateľskej krajiny OH mládeže 2018, dvaja účastníci zo Švajčiarska (v Lausanne sa v roku 2020 uskutočnia zimné olympijské hry mládeže) aj dvaja z krajiny, v ktorej sa budú konať OHM v roku 2022 (ich dejisko vyberie MOV v septembri tohto roku).
 
Mladí reportéri budú mať na OHM 2018 v Buenos Aires klasickú mediálnu akreditáciu typu E. MOV bude kryť všetky ich cestovné a pobytové náklady a poskytne im starostlivosť o ich profesionálny rast prostredníctvom skúsených a popredných žurnalistických mentorov z rôznych krajín a olympijských funkcionárov.
 
Účastníci programu dostanú intenzívnu všeobecnú aj špecializovanú prax v oblasti písanej, fotografickej, rozhlasovej i televíznej žurnalistiky, aj v oblasti nových médií, keď budú vykonávať dennodennú žurnalistickú prácu s produkovaním obsahu z podujatia. Budú mať aj možnosť dostať sa do zákulisia olympijského vysielacieho centra a stretnúť sa s tímom celosvetového televízneho Olympijského kanála. Celý program sa bude realizovať výlučne v angličtine.
 
Mentori programu po skončení OHM 2018 vyberú pätnásť najlepších spomedzi jeho účastníkov (pokiaľ budú časovo disponovaní), ktorých pozvú na druhú fázu programu. Tá sa bude realizovať počas ZOH mládeže 2020 v Lausanne.
 
Viac informácií o programe mladých reportérov môžu záujemcovia nájsť v prílohe.


 

Autor: SOV

XXIII. ZIMNÉ OLYMPIJSKÉ HRY PJONGČANG 2018 (9. – 28. februára 2018)

Exkluzívny partner

  Generálni partneri

   Hlavní partneri

    Partner

    Dodávatelia

     Mediálni partneri