SOV v spolupráci s Českým olympijským výborom hľadá kandidátov do vzdelávacieho programu športovej diplomacie

Bratislava, 4. júla - Slovenský olympijský výbor spolu s Českým olympijským výborom vytvoril vzdelávací program zameraný na vzdelávanie v športe. Nový vzdelávací program, určený záujemcom zo športového prostredia, je súčasťou projektu Duálna kariéra, ktorý pomáha športovcom zabezpečiť plynulý prechod zo Ilustračný obrázok z informačného seminára SOV. FOTO PETRA GANTNEROVÁšportovej kariéry do bežného života. Program je určený nielen športovcom, ktorí zvažujú ďalšie uplatnenie v športovom prostredí, ale aj ľuďom už pôsobiacim v športovom prostredí, ktorí majú záujem o nadobudnutie nových znalostí a schopností. Tento program bude prebiehať v spolupráci s Českým olympijským výborom. Účastníci sa vzdelávajú v oblastiach ako sú organizácia a financovanie športu, manažment a marketing, športová diplomacia a ďalšie oblasti potrebné pre činnosť v športových organizáciách.

Program pozostáva z teoretickej časti, ktorá je rozdelená do 8 víkendových modulov a z praktickej časti – niekoľkodňovej študijnej cesty. Všetky fázy programu (okrem študijnej cesty) budú prebiehať na Vysokej škole ekonomickej v Prahe a budú zastrešené odborníkmi z príslušných oblastí.

Náklady spojené s účasťou na jednotlivých fázach programu budú hradené účastníkmi, prípadne vysielajúcou športovou organizáciou. Projekt bude prebiehať od októbra 2017 do júna 2018. Bližšie informácie o projekte nájdete v priložených dokumentoch.

Prihlásiť sa do projektu môžu všetci kandidáti, ktorí spĺňajú podmienky do 17. 7. 2017 do 16:00.

Proces nominácie pozostáva z:
 • vyplnenenia tlačív “Prihláška kandidata“ a “Prihláška – športová organizácia“ (v prílohe) a zaslanie na gantnerova@olympic.sk
Úspešní kandidáti budú pozvaní na pohovor a následne sa uskutoční výber finálnych účastníkov programu.
V prípade akýchkoľvek otázok prosím kontaktujte pracovníčku SOV zodpovednú za projekt:

Petra Gantnerová
Tel: 0915 499 856
gantnerova@olympic.sk

Športová diplomacia - Informácie a aktualizované podmienky
Športová diplomacia - Informácie a aktualizované podmienky Nahrané: 06.07. 2017
Veľkosť: 0,45 MB
Prihláška - športová organizácia
Prihláška - športová organizácia Nahrané: 04.07. 2017
Veľkosť: 0,05 MB
Prihláška kandidáta
Prihláška kandidáta Nahrané: 04.07. 2017
Veľkosť: 0,04 MB

Autor: Petra Gantnerová

ZOSTÁVA DO Olympijských hier mládeže 2018, Buenos Aires

Exkluzívny partner

  Generálni partneri

   Hlavní partneri

    Partner

    Dodávatelia

     Mediálni partneri