Vo veku 79 rokov zomrel významný sochár a autor aj diel so športovou tematikou Jozef Jankovič, držiteľ Ceny Ladislava Chudíka od SOV

Jozef Jankovič. FOTO TASRBRATISLAVA 8. júna (SOŠM) – Vo veku 79 rokov v Bratislave v utorok 6. júna zomrel významný akademický sochár profesor Jozef Jankovič. Bol jednou z vedúcich osobností slovenského výtvarného umenia - nielen sochárstva, ale aj grafiky, kresby a šperku. Diela bývalého rektora Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave (bol ním v rokoch 1990 – 1994) sú zastúpené v mnohých renomovaných zbierkach. Za svoju aktuálnu i celoživotnú prácu získal mnoho domácich a medzinárodných ocenení.

Socha Jozefa Jankoviča "Vrchol", vystavená v rámci "kultúrnej olympiády" počas OH 1988 v Soule. FOTO ARCHÍV SOV - SOŠMTvorba Jozefa Jankoviča tematicky zasiahla aj oblasť športu. Na pozvanie Organizačného výboru Hier XXIV. olympiády 1988 v Soule bol spolu s výtvarníkom Alexom Mlynarčíkom vybraný medzi umelcov reprezentujúcich Európu na medzinárodnom kultúrnom festivalu k OH 1988. Ich vystavené diela po skončení tohto podujatia stali majetkom galérie v Soule. Socha Jozefa Jankoviča s názvom „Vrchol“ je umiestnená v areáli Olympijského parku v Soule.

Jozef Jankovič spolupracoval aj so Slovenským olympijským výborom (SOV), najmä  v rokoch 2006 a 2008 ako člen odbornej poroty výtvarnej súťaže „Šport a umenie“. V roku 2012 bol ocenený výročným ocenením SOV - Cenou Ladislava Chudíka, ktorú SOV každoročne udeľuje významným osobnostiam za výtvarné, dramatické, hudobné, filmové alebo architektonické dielo propagujúce šport a olympizmus.

Česť jeho pamiatke!

Autor: SOV - SOŠM

ZOSTÁVA DO Olympijských hier mládeže 2018, Buenos Aires

Exkluzívny partner

  Generálni partneri

   Hlavní partneri

    Partner

    Dodávatelia

     Mediálni partneri