Vo Vtáčkovciach sa konalo na miestnej ZŠ podujatie Olympijského festivalu Slovenska

VTÁČKOVCE - Žiaci Základnej školy Vtáčkovce v okrese Košice - okolie sa pripravovali na podujatie Olympijského festivalu Slovenska dva týždne. Festival sme poňali ako blokové vyučovanie. Žiaci pracovali na hodinách Prírodovedy, Vlastivedy, TEV, Výtvarnej a Hudobnej výchovy a celá záujmová činnosť bola venovaná OFS. Olympijské kruhy, logo a nápisy vytvorili žiaci na školskom dvore z nazbieraných borovicových šišiek. S významom olympijských hier a pojmu fair play sa oboznamovali na hodinách slohu i čítania.

Dňa 19. 6. 2014 sa OFS zrealizoval. O 9,00 hod. začal otvárací ceremoniál: nástup žiakov na školskom dvore podľa tried. Keďže má ZŠ 5 tried, každá z nich mala jednu farbu olympijských kruhov. Na úvod pedagogička privítala všetkých účastníkov a vyzvala družstvá, aby sa predstavili. Každé družstvo malo tabuľku s označením svojej triedy, ktorú niesol veliteľ. Za znenia pochodových piesní sa jednotlivé družstvá predstavili a opäť zaradili. Následne bola donesená olympijská vlajka a žiak 4. ročníka prečítal sľub za účastníkov festivalu a jeho spolužiačka predniesla báseň o športe. Napokon bola zdôraznená myšlienka fair play a olympijský festival bol otvorený.
 
ˇ6iaci súťažili v šiestich disciplínach:
1. Skok vo vreci
2. Beh cez prekážky s loptičkou na lyžici
3. Hod kruhmi na určený bod
4. Skok do diaľky z miesta
5. Streľba hokejkou do prázdnej brány
6. Točenie gymnastickými kruhmi

Fotogaléria k článku

Autor: Alena Obžutová

XXIII. ZIMNÉ OLYMPIJSKÉ HRY PJONGČANG 2018 (9. – 28. februára 2018)

Exkluzívny partner

  Generálni partneri

   Hlavní partneri

    Partner

    Dodávatelia

     Mediálni partneri