Z aktivít Olympijského klubu Košice v uplynulých mesiacoch

Z aktivít Olympijského klubu Košice v marci, apríli a máji:
 
4. apríla 2014 - OK Košice bol organizátorom regionálného kola o olympizme v kategóŕii stredných škôl. Víťazom sa stalo družstvo Športového gymnázia Košice, Tr. SNP 104.
 
15. apríla 2014 – Predseda OK odovzdal gratulačné listy klubom Good Angels Košice a HC Košice k získaniu majstrovských titulov Slovenska.
 
29. apríla 2014  - Gestor siene olympizmu pri ŠG Košice Marián Kafka prednášal a viedol besedu Počas exhibičného stretnutia futbalových internacionálov v Košiciach."Olympijská výchova na základných a stredných školách" pre pedagógov v rámci vzdelávacieho programu – profesijný a kariérny rast pedagogických zamestnancov.
 
1. mája - V priebehu akcie Dni mesta Košice sa uskutočnilo exhibičné stretnutie futbalových internacionálov VSS a Lokomotívy Košice, v ktorých mali svoje zastúpenie viacerí členovia nášho klubu.
 
6. mája - Členovia OK Košice sa podieľali na spoločnej filatelistickej výstave venovanej mestu Košice.
 
7. mája – Na návrh OK bola Cena mesta Košice udelená čestnému predsedovi ZK Košice 104, jednému zo zakladajúcich členov OK a medzinárodnému rozhodcovi v zápasení Eugenovi Wágnerovi. Cenou primátora boli ocenení naši členovia zápasník Marcel Míček a futbalista František Králka.
 
17. mája - V rámci 8. roč. Dňa dobrovoľníkov U.S. Steel Košice členovia OK spoločne s pracovníkmi  U.S. Steel Košic zapojili  v Autistickom centre RUBIKON Myslava pomáhali pri údržbe kríkov a kvetov v areáli, osadení lavičiek a náterov na detskom ihrisku, či úpravy detského ihriska v areáli školy.

Fotogaléria k článku

Autor: Marián Kafka

ZOSTÁVA DO Olympijských hier mládeže 2018, Buenos Aires

Exkluzívny partner

  Generálni partneri

   Hlavní partneri

    Partner

    Dodávatelia

     Mediálni partneri