Z bohatých aktivít Olympijského klubu Košice počas júna, júla a augusta 2014

10. 6. 2014  - Zasadnutie Komisie kultúry, školstva a športu Miestneho zastupiteľstva pri MČ Košice Západ s návštevou Siene olympizmu pri športovom gymnáziu spojené s prezentáciou textovej fotogalérie: ,,Zimné hry olympiád Ladislava Trojáka“ pri príležitosti 100. výročia narodenia. Prezentáciu uvádzal autor Marián Kafka.
 
13. 6. 2014 – Podpredsedovia OK - Kačica a Švecová spolu s Kafkom položili spomienkový venček k pamätnej tabuli Ladislava Trojáka v Steel aréne pri pripomenutí a spomiernke na 100. výročie narodenie L. Trojáka.
 
18. 6. 2014 – Pod gestorským vedením OK Košice za účasti predsedu M. Luberdu a jeho podpredsedov sa uskutočnila v Rožňave ,,Olympiáda detí materských škôl mesta Rožňava". Organizátorom bola MŠ ul. E. Rótha v Rožňave pod vedením pani riaditeľky Alici Benediktyovej.
 
19. 6. 2014 – VIII. ročník Ťahanovskej športovej olympiády pre deti predškolského veku bol pod patronátom OK Košice.
 
22. 6. 2014 – OK bol spoluorganizátorom XII. ročníka Memoriálu Štefana Jačianskeho - Medzinárodný futbalový žiacky turnaj. Zakončený bol exhibičným futbalovým stretnutím futbalových internacionálov mesta Košice proti hokejovému mužstvu Igora Libu, v ktorých nastúpili viacerí členovia OK Košice.
 
23. 6. 2014 – OK bol spoluorganizátorom Olympijského dňa spojeného s Behom olympijského dňa vo viacerých lokalitách i školách mesta i regiónu Košice. Celkovo sa na ňom zúčastnilo 3 655 ľudí, z toho aktívnych bolo 3 530. Akcia prebiehala za účasti olympionikov – Švajlen, Luberda, Boroš, K. Bačo, Kunzo, Korpa, Andrejko, Vilner a Matyáš. 25. júna sa napríklad na ZŠ Košice, Hroncova 23, konal III. ročník festivalu športu a zábavy pod názvom HRONCOLAND 2014. Taktiež sa konal Beh olympijského dňa pri Športoňvom gymnáziu Košice, Tr. SNP 104 za účasti žiakov, pedagógov i trénerov školy.
 
19.7. 2014 – Na XV. ročníku Memoriálu Jána Stilla, hortského vodcu z obce Nová Lesná sa na pozvanie starostu obce Petra Hritza, atléta ČSSR, zúčastnili aj členovia OK Košice. Dedinka s najkrajším výhľadom na Vysoké Tatry organizačne zabezpečila Beh na trase Nová Lesná – Hrebienok cca 9 850 m. Štáb organizátorov bol na čele so starostom, nadšencom športovo-spoločenského i kultúrneho života v obci. V ďalšom časovom horizonte sa mládež i občania zabávali, tak športovou časťou, ako i behom detí od predškolského veku až na voľný beh na čele s Jožkom Plachým. Dovedna bolo na trati až 400 účastníkov. Na akcii sa zúčastnil aj olympionici Pavol Hurajt, Jozef Plachý i bývalá lyžiarka Betka Havrančíková.
 
Vedenie OK Košice sa zúčastnilo na oslave jubileí našich členov, nositeľov ocenení fair play. 85 rokov oslavoval Róbert Berenhaut, 80 rokov futbalista Július Kánássy,  60 rokov podpredsedovia Jozef KačicaFrantišek Kunzo, ktorý bol ocenený Cenou Mestskej časti Západ starostom Rudolfom Bauerom.
 
30. 7. 2014 – V priestoroch športového gymnázia sa uskutočnilo stretnutie olympionikov bývalého gymnastu Pavla Gajdoša z Prahy, Antona Švajlena, Jána Michalka, Antona Frola, zástupcu riaditeľa pre šport Štefana Korpu a podpredsedníčky OK Švecovej. Po jej prijatí na sekretariáte školy, všetci navštívili sieň olympizmu, kde im boli prezentované Hry olympiády Tokio 1964 spojenú s prehliadkou. Redaktor rádia REGINA – s olympionikmi GajdošomŠvajlenom nahral spomienky na Tokio 1964. OK bol organizátorom stretnutia na oslavu 30. výročia finalového zápasu Maďarsko – Československo na OH Tokio 64 v Košiciach za účasti viacerých olympionikova.

Fotogaléria k článku

Autor: Marián Kafka

ZOSTÁVA DO Olympijských hier mládeže 2018, Buenos Aires

Exkluzívny partner

  Generálni partneri

   Hlavní partneri

    Partner

    Dodávatelia

     Mediálni partneri