Šport a olympizmus
4 min. čítania

23. júna oslavujeme Olympijský deň: Zostaňte silní, aktívni, zdraví!

SOŠV
Foto
SOŠV

Olympijský deň je oveľa viac než len športové podujatie. Je to deň, keď sa každý človek na svete môže stať aktívnym, môže sa dozvedieť o olympijských hodnotách a objaviť nové športy. Olympijské hnutie u nás i vo svete v dnešnej neľahkej situácii zdôrazňuje aj počas Olympijského dňa, ktorý sa oslavuje 23. júna, dôležitosť a význam športu a pohybu pre fyzické a duševné zdravie obyvateľov.

Olympijský deň je oslavou olympizmu, životnej filozofie, vyvážene spájajúcej telesnú zdatnosť, vôľu a ducha. Spája šport s kultúrou a výchovou. Snaží sa o utvorenie spôsobu života založeného na radosti z vynaloženého úsilia, na výchovnej hodnote dobrého príkladu a na rešpektovaní základných etických princípov.

ZDIEĽANIE RADOSTI ZO ŠPORTU

Podľa prezidenta Medzinárodného olympijského výboru Thomasa Bacha Olympijský deň umožňuje celému svetu zdieľať radosť zo športu, zapojiť sa do športových aktivít a zjednotiť sa v duchu olympijských hodnôt. Je vynikajúcim prostriedkom na povzbudenie všetkých ľudí, aby viedli zdravý a aktívny život.

Olympijský deň sa prvýkrát konal v roku 1948 na počesť výročia založenia novovekého olympijského hnutia. Do osláv Olympijského dňa sa každoročne zapája aj Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV), ktorého exkluzívnym partnerom je národná lotériová spoločnosť TIPOS. Vďaka podpore olympijských klubov, škôl či športových subjektov sa každý rok darí zorganizovať širokú paletu podujatí a aktivít, ktoré dôstojným spôsobom pripomínajú nesmrteľnú olympijskú myšlienku.

V súčasnosti už Olympijský deň prerástol svoj čisto športový rozmer. Predovšetkým v posledných dvoch desaťročiach oslavy Olympijského dňa prispeli k rozšíreniu olympijských ideálov a posolstva doslova do všetkých kútov sveta. Na základe troch pilierov „Hýb sa“, „Uč sa“, „Objavuj“ sa organizujú v jednotlivých regiónoch Slovenska športové, kultúrne a vzdelávacie aktivity.

BEH OLYMPIJSKÉHO DŇA

Foto
SOŠV

Populárny je predovšetkým Beh Olympijského dňa, ktorý sa realizuje od roku 1987. Na viacerých miestach Slovenska sa uskutoční aj tento rok. Akcie pripomínajúce si Olympijský deň sa nekonajú len 23. júna, sú rozložené prakticky počas celej jari a leta.

Hlavné podujatia sa konajú so zameraním najmä na deti a mládež, pre ktoré podujatia organizujú učitelia zo všetkých typov škôl, ale tiež mestá a obce, centrá voľného času, regionálne olympijské kluby či športové kluby. Do organizácie podujatí sa môžu zapojiť aj organizátori denných táborov či športových sústredení.

Športovým aktivitám predchádza otvárací ceremoniál so zapálením olympijskej pochodne, olympijskou hymnou či prísahou. Každá udalosť, ktorá sa organizuje, je označená logom Olympijský deň a na sociálnych sieťach hashtagom  #OlympicDay.

Organizátori každého zaregistrovaného podujatia na webe www.olympic.sk/od môžu pre účastníkov získať hodnotné vecné ceny.

V rámci osláv Olympijského dňa a Virtuálnej olympijskej štafety sa už uskutočnila aj výtvarná súťaž pre žiakov materských, základných a stredných škôl pod názvom „Môj olympijský deň“. Tento rok sa do nej zapojilo 73 subjektov, ktoré zaslali 880 výtvarných prác. Tie budú zdobiť priestory olympijskej dediny v Tokiu.

Žiaci, študenti i širšia verejnosť môžu stále posielať účastníkom Hier XXXII. olympiády aj odkazy, pozdravy či priania. Všetky informácie sú k dispozícii aj na webe www.olympic.sk/od.

V súčasnosti, v našej neustále sa vyvíjajúcej sa spoločnosti, je Olympijský deň vynikajúcim prostriedkom na povzbudenie všetkých ľudí, aby viedli zdravý a aktívny život, a tiež na propagáciu úlohy športu v spoločnosti,“ povedal prezident Medzinárodného olympijského výboru Thomas Bach.

PRIPOMIENKA ZALOŽENIA MOV I OLYMPIJSKÝCH HIER

Oslavy celosvetového Olympijského dňa začali písať svoju históriu v roku 1948 ako pripomienka prijatia rozhodnutia o založení novovekých olympijských hier a ustanovenia Medzinárodného olympijského výboru (MOV). Obe udalosti sa odohrali 23. júna 1894 na univerzite Sorbonna v Paríži. V roku 1978 MOV zahrnul do Olympijskej charty odporúčanie, aby všetky národné olympijské výbory podporili túto iniciatívu a každý rok zorganizovali podujatia na oslavu Olympijského dňa, za ktorý je vyhlásený 23. jún.

Birmingham 2022
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri