Športové aktuality
10 min. čítania

50. valné zhromaždenie SOV schválilo zloženie slovenskej výpravy na OH 2016, istých je 52 športovcov, s vlajkou na otváracom ceremoniáli Barteková

Ľubomír Souček

BRATISLAVA 8. júla (SOV) – Na piatkovom 50. valnom zhromaždení Slovenského olympijského výboru (VZ SOV) v bratislavskom hoteli DoubleTree by Hilton bolo schválené zloženie našej výpravy na blížiacich sa Hrách XXXI. olympiády, ktoré sa od 5. do 21. augusta uskutočnia v brazílskom Riu de Janeiro. Schvaľovanie nominácie prebehlo hladko a bez väčšej diskusie. K danému dátumu bola na OH 2016 istá účasť 52 slovenských športovcov, čo je o päť viac, ako sme mali v Londýne 2012. Je to presné dosiahnutie hranice, ktorá posunie našu výpravu v Riu medzi stredne veľké so zlepšeným logistickým zabezpečením.

"Na OH je veľmi ťažké sa prebojovať. Aby sa tam športovci dostali, musia patriť medzi svetovú špičku, pre viacerých je to vrchol kariéry. Pre Slovenský olympijský výbor je účasť na OH vrcholom snaženia, ale aj privilégiom, ktoré si musíme vážiť a užívať si ho. Zároveň musíme vytvoriť z jednotlivých športových osobností jednoliaty olympijský tím a zabezpečiť mu najlepšiu logistiku," povedal vo svojom príhovore prezident SOV František Chmelár.


V nominácii 52 slovenských športovcov v 15 odvetviach 11 športov, najviac je atlétov, niekto ešte môže pribudnúť

Vedúci štábu SOV pre OH 2016 Peter Korčok pri predkladaní návrhu zloženia výpravy na HJry XXXI. olympiády.
Foto
JÁN SÚKUP
Návrh zloženia slovenskej výpravy ako vedúci štábu SOV pre OH 2016 predniesol člen výkonného výboru SOV a predseda Slovenského atletického zväzu Peter Korčok. Trojnásobný olympionik v chôdzi (2000 – 2008) bol následne schválený za vedúceho našej výpravy. Práve „jeho“ atléti budú s určitosťou tvoriť najpočetnejšiu časť slovenskej výpravy v Riu. V čase konania 50. VZ SOV malo už 16 našich atlétov splnené A-limity IAAF - a niekto ďalší k nim ešte môže pribudnúť počas tohtotýždňových majstrovstiev Európy. Možnosť plnenia atletických limitov sa uzavrie 10. júla a o štyri dni neskôr má IAAF zverejniť mená všetkých kvalifikovaných atlétov.
 
Druhú najpočetnejšiu športovú skupinu našej výpravy budú tvoriť rýchlostní kanoisti, ktorých je spolu sedem. Len tento týždeň Medzinárodná kanoistická federácia ponúkla Slovensku miestenku v mužskom kanoe na 1000 m, vrátenú Moldavskom. Slovenský zväz rýchlostnej kanoistiky aj SOV ponuku prijali. O držiteľovi ponúknutej miestenky sa rozhodovalo v piatok ráno v internom súboji medzi Matejom Rusnákom a Vincentom Farkasom, v ktorom uspel Farkas. Jeho oficiálne zaradenie do výpravy je formálne podmienené písomným návrhom zväzu.
 
Ďalšie početnejšie skupiny našich športovcov tvoria vodní slalomári a strelci, ktorých je zhodne po päť. Práve k športom s najpočetnejšou slovenskou účasťou sa viažu najväčšie slovenské výsledkové očakávania. Slováci sa predstavia v 15 odvetviach 11 športov, pričom prvý raz vôbec sa pod piatimi kruhmi Slovák predstaví v diaľkovom plávaní a po prvý raz bude mať samostatné Slovensko zastúpenie aj v lukostreľbe, kde v minulosti jeden Slovák štartoval ešte vo farbách bývalej ČSFR.

Počet 52 športovcov ešte nemusí byť konečný. Valné zhromaždenie schválilo princíp, že SOV bude akceptovať prípadné dodatočné pozvanie našich športovcov na OH zo strany medzinárodných športových federácií. Právomoc schváliť dodatočnú nomináciu takýchto športovcov (aj ich trénerov) pre takýto prípad dostal výkonný výbor SOV.
 
SOV musí konečný návrh nominácie oznámiť organizátorom OH do 18. júla. Po tomto termíne môže dôjsť k výmene športovca len z vážnych zdravotných dôvodov, ale ešte aj potom je možné pozvanie niektorého športovca príslušnou medzinárodnou federáciou aj doslova na

Účastníci 50. VZ SOV si mohli zblízka pozrieť aj oblečenie a výbavu slovenskej olympijskej výpravy do Ria.
Foto
JÁN SÚKUP
poslednú chvíľu. V minulosti sa takto dodatočne až dvakrát dostala na OH horská cyklistka Janka Števková, ktorá dostala pozvanie UCI dokonca už počas trvania olympijských hier po odhlásení súperky z inej krajiny.
 
Prví naši športovci (vodní slalomári) odletia do dejiska OH už 24. júla, ďalší sa budú presúvať vo viacerých skupinách. Atléti (poletia v dvoch „várkach”) budú mať po prílete do Ria v dejisku OH len krátku zastávku, potom sa presunú do 180 km vzdialeného Juiz de Fora, kde v univerzitnom športovom areáli absolvujú záverečnú prípravu. Do Ria budú odchádzať až krátko pred svojimi súťažami. Najviac slovenských športovcov bude v Riu od 8. do 14. augusta.
 

Sľub zloží NIEKTORÝ Z NAJSKÚSENEJŠÍCH MUŽOV a Alexandra Longová, s vlajkou na slávnostnom otvorení Danka Barteková

K Hrám XXXI. olympiády v Riu de Janeiro sa viazalo aj schválenie zloženia ad hoc disciplinárnej komisie SOV. Komisiu povedie prezident SOV František Chmelár, jej členmi budú vedúci výpravy Peter Korčok, generálny sekretár SOV Jozef Liba, hlavný lekár výpravy Branislav Delej, zástupkyňa športovcov Danka Barteková a ako zástupca trénerov Róbert Orokocký, resp. Radovan Šimočko (v prvej, resp. v druhej časti Hier XXXI. olympiády).
 
Plénum SOV sa ďalej zoznámilo s rozhodnutím výkonného výboru SOV, podľa ktorého slávnostný sľub našej olympijskej výpravy prezidentovi SR Andrejovi Kiskovi na Bratislavskom hrade 23. júla zloží niektorý z najskúsenejších športovcov - mužov v našej výprave (pôvodne vybraný strelec Erik Varga sa na sľube nemôže zúčastniť, pretože v tom čase bude na sústredení v Taliansku) a mladá lukostrelkyňa Alexandra Longová. Slovenskú vlajku na otváracom ceremoniáli OH ponesie bronzová strelkyňa z OH 2012 v Londýne a členka Medzinárodného olympijského výboru Danka Barteková.
 
Odmeny za dosiahnuté výsledky boli už dávno schválené na celý olympijský cyklus, takže ostali na rovnakej úrovni ako pred dvoma rokmi na ZOH v Soči. Zlatí medailisti v individuálnych športoch na OH 2016 v Rio de Janeiro tak dostanú prémie vo výške 45 000 eur, za striebro zinkasujú 35 000 a za bronz o 25 000 eur, pričom 50 percent tejto sumy uhradí SOV a 50 percent štát prostredníctvom MŠVVŠ SR. Odmeny sú vypísané aj za 4. - 8. miesto (15 000 – 10 000- 8000 – 6000 - 4000 eur). V súťažiach štafiet, viacčlenných družstiev a osádok sa za každého ďalšieho športovca pripočíta k stanovenej čiastke ďalších 75 percent. Členovia realizačných tímov si prilepšia maximálne do 33 percent z výšky odmien športovcov. U viacčlenných družstiev sa výška vypočíta zo základnej sumy, bez pripočítania za ďalšieho člena.
 

Malá novela Stanov SOV, novým členom SOV sa stala Slovenská rugbyová únia

Pohľad do pléna počas rokovania, V popredí zástupca Slovenského tenisového zväzu, olympijský víťaz Miloš Mečíř.
Foto
JÁN SÚKUP
Okrem rutinných bodov bolo v programe 50. VZ SOV aj schválenie správy audítora a hospodárenia SOV za rok 2015. So správou o hospodárení sa plénum zoznámilo už na 49. VZ SOV, ale vtedy ešte nebola k dispozícii audítorská správa, takže schválenie hospodárenia sa presunulo až na júl). Tento bod programu, podobne aj ostatné, si ako hosť vypočula aj hlavná kontrolórka športu v SR Alica Fisterová, ktorá bola do funkcie menovaná len nedávno.
 
Za nového člena SOV bola prijatá Slovenská rugbyová únia, ktorej sa po niekoľkoročnom snažení nedávno konečne podarilo docieliť oficiálne uznanie zo strany jej svetovej federácie, čo bola podmienka členstva v SOV. Plénum ďalej zobralo na vedomie, že jeden kolektívny člen SOV – Slovenská golfová asociácia – nedávno zmenil svoje právne postavenie zo združenia klubov na občianske združenie.
 
Najdlhšia diskusia na celom rokovaní bola okolo jedného bodu v návrhu malej úpravy Stanov SOV. V jej rámci sa na základe odporúčania Medzinárodného olympijského výboru (MOV) navrhovalo, aby už v najbližších voľbách do orgánov SOV, ktoré sa na záver štvorročného funkčného obdobia uskutočnia na novembrovom 51. VZ SOV, mala jedno miesto vo výkonnom výbore garantované žena. Po dlhšej diskusii bolo za tento návrh len 18 hlasov, proti 33 a 19 sa zdržalo. Namiesto toho bol schválený len morálny záväzok členov SOV presadzovať zvolenie žien do orgánov SOV. Ostatné navrhované menšie úpravy niektorých článkov Stanov SOV boli schválené.
 

Zloženie slovenskej výpravy na Hry XXXI. olympiády v Riu de Janeiro, schválené na 50. VZ SOV

 
ATLETIKA:
Športovci (16) - muži (8): Matúš Bubeník (skok do výšky), Martin Kučera (400 m pret.), Anton Kučmín (chôdza 20 km), Marcel Lomnický (hod kladivom), Dušan Majdán, Martin Tišťan, Matej Tóth (chôdza 50 km), Jozef Repčík (800 m), ženy (8): Katarína Berešová (maratón), Mária Czaková, Mária Gáliková (obe chôdza 20 km), Martina Hrašnová (hod kladivom), Lucia Hrivnák Klocová (800 m, prípadne aj 1500 m), Iveta Putalová (400 m), Dana Velďáková (trojskok), Jana Velďáková (diaľka).
Realizačný tím (12): vedúci tímu Martin Pupiš, manažér tímu Vladimír Gubrický, tréneri Roman Benčík, Radoslav Dubovský, Jiří Koukal, Marcel Lopuchovský, Pavel Slouka, Matej Spišiak, Svatoslav Ton, Gabriel Valiska, Peter Žňava, Vladimír Bezdíček.
 
RÝCHLOSTNÁ KANOISTIKA
Športovci (7) – muži (6): Peter Gelle (K1 1000 m), Tibor Linka, Denis Myšák, Erik Vlček, Juraj Tarr (všetci K4 1000 m, dvaja môžu nastúpiť aj K2 1000 m), Vincent Farkas (C1 1000 m, môže nastúpiť aj v C1 200 m), ženy (1): Martina Kohlová (K1 200 m, K1 500 m).
Realizačný tím (4): vedúci tímu a tréner Filip Petrla, tréneri Peter Likér, Radovan Šimočko, Marián Tesárik.
 
VODNÝ SLALOM
Športovci (5) – muži (4): Matej Beňuš (C1), Jakub Grigar (K1), Ladislav Škantár, Peter Škantár (obaja C2), žena (1): Jana Dukátová.
Realizačný tím (4): vedúci tímu a tréner Róbert Orokocký, tréneri Juraj Minčík, Tomáš Mráz, technik Tomáš Martikán.
 
ŠPORTOVÁ STREĽBA
Športovci (5) – muži (4): Pavol Kopp, Juraj Tužinský (obaja vzduchová pištoľ 10 m aj ľubovoľná pištoľ 50 m), Marian Kovačócy, Erik Varga (obaja trap), žena (1): Danka Barteková (skeet).
Realizačný tím (4): vedúci tímu a tréner Ivan Némethy, tréneri Tibor Kiss, Juraj Sedlák, Branislav Slamka.
 
TENIS
Športovci (4) – muži (2): Martin Kližan (dvojhra, štvorhra), Andrej Martin (štvorhra), ženy (2): Dominika Cibulková, Anna Karolína Schmiedlová (obe dvojhra aj štvorhra).
Realizačný tím (4): vedúci tímu a tréner Míloslav Mečíř, tréneri Martin Hromec, Jaroslav Levinský, Matej Lipták.
 
STOLNÝ TENIS
Športovci (3) – muži (1): Wang Jang (dvojhra), ženy (2): Barbora Balážová, Eva Ódorová (obe dvojhra).
Realizačný tím (2): vedúci tímu a tréner Jarolím Miko, trénerka Valentina Popovová.
 
PLÁVANIE A DIAĽKOVÉ PLÁVANIE
Športovci (3) – muži (2): Richard Nagy (400 m pol. pret., 1500 m v. sp., diaľkové plávanie – 10 km), Tomáš Klobučník (100 m prsia), ženy (1): Katarína Listopadová (100 m motýlik, 100 m znak).
Realizačný tím (2): tréneri Miroslav Nowak, Miroslav Machovič (plus Karol Máčik alebo Vladimír Železník - pod podmienkou, že bude nominovaný ešte ďalší športovec).
 
SYNCHRONIZOVANÉ PLÁVANIE
Športovci (2) – ženy (2): Naďa Daabousová, Jana Labáthová (duo).
Realizačný tím (1): tréner Gábor Zoltán Szauder.
 
LUKOSTREĽBA
Športovci (2) – muži (1): Boris Baláž (olympijský luk), ženy (1): Alexandra Longová (olympijský luk).
Realizačný tím (2): vedúci tímu a tréner Miroslav Bendík, tréner Daniel Kraváček.
 
CESTNÁ CYKLISTIKA
Športovec (1) – muž (1): Patrik Tybor (preteky s hromadným štartom).
Realizačný tím (1): tréner Martin Fraňo.
 
HORSKÁ CYKLISTIKA
Športovec (1) – muž (1): Peter Sagan (cross country).
Realizačný tím (4): tréner Peter Zánický, servismani Maroš Hlad, Gabriele Uboldi, člen RT Ľubomír Sagan.
 
ŠPORTOVÁ GYMNASTIKA
Športovec (1) – žena (1): Barbora Mokošová (viacboj).
Realizačný tím (1): tréner Martin Zvalo.
 
TRIATLON
Športovec (1) – muž (1): Richard Varga.
Realizačný tím (1): tréner Michal Varga.
 
VZPIERANIE
Športovec (1) – muž (1): Ondrej Kružel (nad 105 kg).
Realizačný tím (1): tréner Štefan Korpa.
 
VEDENIE VÝPRAVY (5): vedúci výpravy Peter Korčok, zástupca vedúceho Roman Buček, vedúci lekár Branislav delej, tlačový atašé Ľubomír Souček, administrátor Boris Demeter.
 
LEKÁRI VÝPRAVY (4): Pavol Hajmássy, Ladislav Máriási, Roman Fano, Wilbert Recabarren.
 
MASÉRI A FYZIOTERAPEUTI VÝPRAVY (6): Pavel Belička, Denis Freudenfeld, Milan Gašpárek, Roman Jánoška, Marek Vrba, Igor Viszlai.
Podujatia a športovci
OLOV

Súvisiace

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
3_alianz
1_air
14_visa
13_Toyota
12_Samsung
11_pg
10_panasonic
9_omega
8_intel
5_bridgestone
4_atos
2_alibaba
6_cocacola