Šport a olympizmus
3 min. čítania

Alicu Fisterovú strieda na pozícii hlavnej kontrolórky športu Mariana Dvorščíková

Alicu Fisterovú vo funkcii hlavnej kontrolórky športu nahradí od 20. mája Mariana Dvorščíková. Menovanie doterajšej prednostky Mestského úradu vo Svätom Juri schválila na svojom stredajšom rokovaní Vláda SR.

Alici Fisterovej sa skončí 19. mája päťročné funkčné obdobie. Podľa zákona môže vláda vymenovať hlavného kontrolóra športu najviac na dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR po výberovom konaní už Fisterovú na druhé päťročné obdobie nenavrhlo.

„Hlavnou úlohou hlavného kontrolóra je byť nápomocný pri aplikačných otázkach a pôsobiť preventívne tak, aby nedochádzalo k porušovaniu zákonov, ktoré regulujú fungovanie športu. Poslaním HKŠ nie je direktívny výkon kontroly, ale prioritne poskytnutie odborných rád a pomoci s implementáciou jednotlivých ustanovení Zákona o športe, ako aj ďalších prislúchajúcich právnych noriem pre športové organizácie s dôrazom na rôznorodosť športu a verejný záujem v športe,“ uviedla v nedávnej správe o svojej činnosti pre Vládu SR končiaca hlavná kontrolórka športu Alica Fisterová.

Uchádzači sa mohli do výberového konania hlásiť do 21. apríla, osobné pohovory sa uskutočnili v závere apríla a v stredu 12. mája návrh ministerstva školstva v súlade so Zákonom o športe schválil aj vládny kabinet. Od uchádzača sa očakávala spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, bezúhonnosť, vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a najmenej päťročná odborná prax v oblasti ekonómie alebo práva, vek najmenej 35 rokov i ovládanie štátneho jazyka.

„Kandidátka na vymenovanie do funkcie hlavného kontrolóra športu bola vybratá na základe transparentného výberového procesu spomedzi viacerých uchádzačov výberovou komisiou. Výberová komisia pozostávala zo zástupcov ministerstva školstva, Komisie športovcov Slovenského olympijského a športového výboru, Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti, Úradu vládneho auditu a Úradu vlády Slovenskej republiky. Na priebeh výberového procesu dohliadala aj kontrolná skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, vrátane splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre mládež a šport,“ uviedlo v odôvodnení pre vládu ministerstvo školstva.

Dvorščíková podľa životopisu pre vládny kabinet je od roku 2004 prednostkou Mestského úradu vo Svätom Jure. Od roku 2012 pôsobí ako hospodárka Cyklistického klubu Svätý Jur, od roku 2015 ako členka Asociácie cyklistov Slovenska, kde organizovala a priamo riadila preteky Star Race. Okrem toho je tiež od roku 2016 členkou Arbitrážnej rady Slovenského zväzu cyklistiky a pôsobí aj ako konateľka Združenia obcí JURAVA, kde pracuje na výstavbe cyklotrasy.

OLOV
pg
konferencia
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV