Športové aktuality
4 min. čítania

Banská Bystrica je pripravená zorganizovať EYOF 2022, žiada vládu o rozhodnutie

TS EYOF, pp

Poslanci Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport uskutočnili prieskum pripravenosti športovísk a financovania XVI. letného Európskeho olympijského festivalu mládeže, ktorý bude v závere júla 2022 hostiť Banská Bystrica. Organizačný výbor najväčšieho medzinárodného olympijského festivalu mládeže síce víta aktivity poslancov, ktorí sa snažia o zviditeľnenie podujatia, ale hovorí aj o časovom strese a žiada Vládu SR o bezodkladné naštartovanie procesov súvisiacich s jeho organizáciou. 

Banská Bystrica získala organizátorské právo usporiadať EYOF v roku 2022 namiesto Košíc, ktoré sa vzdali usporiadania najväčšieho multišportového podujatia na Slovensku. Slovenský olympijský a športový výbor uprednostnil Banskú Bystricu pred ďalšími záujemcami, ktorí chceli nahradiť Košice.

V roku 2019 sme po odstúpení Košíc prevzali na seba zodpovednosť za organizáciu podujatia s cieľom zachrániť reputáciu Slovenska. Predchádzajúca Vláda SR nám schválila a vyčlenila na organizáciu EYOF v Banskej Bystrici sumu 12 miliónov eur a ďalších 11 miliónov eur na dobudovanie nevyhnutnej športovej infraštruktúry. Počas koronakrízového mimoriadneho obdobia sme však s cieľom ušetriť ustúpili od výstavby multifunkčnej športovej haly a rozhodli sme sa využiť existujúcu halu v Detve, čím sme štátu usporili v rozpočte približne 5 mil. eur,“ hovorí prezident organizačného výboru EYOF, primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko.

Okrem usporiadateľského mesta a Slovenského olympijského a športového výboru participujú na prípravách podujatia aj Banskobystrický samosprávny kraj, Vojenské športové centrum Dukla Banská Bystrica, Univerzita Mateja Bela, mestá a obce z regiónu. V rámci poslaneckého prieskumu zazneli od členov Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport požiadavky na dodanie materiálu, ktorý organizačný výbor EYOF už opakovane v požadovanej štruktúre dodal Ministerstvu financií SR a Útvaru hodnota za peniaze.

S novou vládou sa snažíme komunikovať od jej nástupu. Všetky potrebné dokumenty a rozpočty plánovaných športových zámerov nevyhnutných pre zorganizovanie EYOF, ktoré požadovalo ministerstvo financií sme predložili Útvaru hodnota za peniaze a prešli posúdením. Na to, aby sme zorganizovali najväčšie medzinárodné športové mládežnícke podujatie na profesionálnej úrovni, potrebujeme okamžite začať s rekonštrukciou a výstavbou potrebných športovísk. Poslanci si v rámci poslaneckého prieskumu vyžiadali ďalšie materiály, ktoré im doručíme. Už nemôžeme dlhšie čakať a veríme, že spolu s Útvarom hodnota za peniaze prijmú definitívne rozhodnutie. Organizačný výbor EYOF musí mať istotu, že tento proces bude naďalej pokračovať a podarí sa v našom meste zorganizovať úspešný športový sviatok. Žiadame Vládu SR, aby prikročila k realizácii nevyhnutných krokov tak, aby sme zvládli zorganizovať EYOF na potrebnej úrovni. V opačnom prípade hrozí Slovenskej republike medzinárodná blamáž podobná tej, ktorej naša krajina čelila v súvislosti so zrušenou zimnou deaflympiádou 2011 vo Vysokých Tatrách,“  dopĺňa prezident organizačného výboru EYOF, primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko.

Organizačný výbor EYOF je presvedčený, že zrušenie podujatia by malo negatívne následky vo svete medzinárodného mládežníckeho športu a na poli medzinárodnej športovej diplomacie.

„V každej krajine je garantom podujatia takýchto rozmerov vláda. Veríme, že nakoniec sa nám aj s jej podporou podarí zorganizovať úspešné podujatie, o ktorom sa bude vo svete a Európe hovoriť v pozitívnom zmysle,“ dopĺňa Nosko.

Na poslaneckom prieskume sa zúčastnil aj prezident Slovenského olympijského a športového výboru Anton Siekel. „Je veľmi dôležité, aby sme nestrácali čas a čo najskôr sa prijalo rozhodnutie, ako EYOF pripraviť a zvládnuť. Organizačný výbor EYOF pripravil poslancom veľmi kvalitnú prezentáciu plnú faktov a argumentov. Neviem si na základe nich predstaviť, že niekto by vyhodnotil podujatie ako neefektívne a nerentabilné pre krajinu. Môžeme sa rozprávať o výške investície, ale zahodiť myšlienku o usporiadaní EYOF na Slovensku by znamenalo veľkú medzinárodnú blamáž. V budúcnosti by sa Slovensko len veľmi ťažko mohlo uchádzať o organizáciu medzinárodných podujatí,“ povedal Anton Siekel.

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri