Šport a olympizmus
Video
3 min. čítania

Bez zmeny legislatívy nemôžu byť nižšie príspevky pre šport

Ak nepríde nový legislatívny návrh, slovenský šport by mal aj v budúcom roku dostať minimálne toľko finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu ako v tomto. V Debatách o športe to uviedla hlavná kontrolórka športu Alica Fisterová. Športové hnutie má obavu, že po koronakríze budú preň krátené príspevky zo štátneho rozpočtu.

Opatrenie v kombinácii s menšou podporou od partnerov, ktorí sa budú snažiť prežiť kritické obdobie, môže byť pre niektoré športy priam likvidačné. „Je potrebné vnímať, akým spôsobom je kreovaný rozpočet pre šport. Je to jedna z mála kapitol štátneho rozpočtu, ktorých tvorba je priamo napísaná v zákone. Podľa nej prostriedky zo štátneho rozpočtu nemôžu byť nižšie, ako boli v predchádzajúcom roku. Ak toto ustanovenie nebude zmenené, teda nenastane legislatívna zmena, tak kreovanie plánovaných finančných prostriedkov na šport nemôže byť nižšie,“ uviedla v Debatách o športe Alica Fisterová.

Hlavná kontrolórka športu si zároveň uvedomuje, že šport je dlhodobo finančne poddimenzovaný a veľa ľudí v ňom pracuje ako dobrovoľníci a ich práca nie je ocenená. „Ak by sa uvažovalo o znižovaní rozpočtu pre šport, je potrebné si uvedomiť, aké to môže priniesť riziká.“

Štát by si podľa Alice Fisterovej mal stanoviť ciele, ktoré chce vďaka financiám z rozpočtu v športe dosiahnuť. Zároveň by mal zadefinovať, čo od športovej obce vyžaduje a čo sú činnosti a výkony vo verejnom záujme. Dnes je verejný záujem štátu nastavený zoširoka a chýba aj koncepcia, čo sú úlohy športového hnutia. Štát financuje všetky uznané športy, ktorých je vyše sedemdesiat. „Nastavené ciele by mali byť merateľné, aby sme mohli v budúcnosti vyhodnotiť, či použité politiky a procesy využívané v národných športových zväzoch sú aplikované správne. Zároveň je dôležité určiť, či sa nimi dosahuje cieľ, ktorý chceme dosiahnuť. Zo strany štátu by mala preto zaznieť požiadavka, čo si predstavuje pod pojmom verejný záujem v športe,“ povedala Alica Fisterová.

V Debatách o športe s Alicou Fisterovou sa tiež dozviete:

- Aké sú úlohy hlavného kontrolóra športu? Aké sú jeho kompetencie? Koho primárne kontroluje?

- Z akých zdrojov je financovaný slovenský šport? Získavajú zväzy maximum financií z dostupných zdrojov? Ako ovplyvnila koronakríza športový sektor? Čo všetko musia v dnešnej dobe športové subjekty spĺňať a čo majú odpustené?

- Ako majú športové subjekty postupovať v dnešnej dobe, aby naplnili podmienky Zákona o športe?

- Čo by v dnešnej dobe pomohlo slovenskému športu?

- Ktoré nástroje zo Zákona o športe neboli doteraz plnohodnotne uvedené do praxe?

- Nechýba Slovensku koncepcia rozvoja športu na najbližšie roky?


OLOV
pg
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV