Šport a olympizmus
2 min. čítania

Britský rozhodca James May dostal cenu KFP SOŠV

Katarína Ráczová

Klub fair play SOŠV od svojho vzniku v roku 1993 propaguje a šíri základné etické pravidlá športu. Jedným z prejavov tejto aktivity je vyhlasovanie ceny Fair Play na významných mládežnických športových podujatiach ako je aj Európsky olympijský festival mládeže. Právom môžeme byť hrdí, že v tomto roku Slovensko a Banská Bystrica boli organizátorom tohto najväčšieho európskeho multišportového podujatia pre mladých športovcov vo veku od 14 do 18 rokov.

KFP SOŠV s radosťou využil túto mimoriadnú udalosť s cieľom chrániť a presadzovať idey čestnosti, propagovať pozitívne ideály proti negatívnym javom v športe, ako i v každodennom živote. Považujeme za dôležité, aby v období, keď čoraz častejšie hovoríme o kríze morálnych hodnôt, takouto formou vyzdvihovať význam športu, ktorý neznamená len lámanie rekordov a víťazstvá, ale slúži na podporu úcty, solidarity a priateľstva.

Keď sa pomýlime, aj keď nechtiac, je dôležité vedieť si priznať chybu, aby sme niekomu neublížili. V tomto duchu sme sa preto rozhodli udeliť cenu Klubu fair play SOŠV pánovi Jamesovi Mayovi z Veľkej Británie. Ten bol supervisorom súťaže gymnastov na bradlách, počas ktorej rozhodcovia omylom pridelili nízke body gymnastovi z Arménska. Keďže však rozhodcovia nemôžu zmeniť body po ich zverejnení, J. May navrhol trénerovi, aby podal protest, na základe ktorého rozhodcovia mohli zmeniť výslednú známku v prospech arménskeho gymnastu.

J. May prevzal cenu z rúk predsedníčky KFP SOŠV Kataríny Ráczovej na záver programu gymnastických súťaží.

Projekt
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri