Športové aktuality
7 min. čítania

Celoštátne vyhodnotenie VI. ročníka OFDMS 2012/2013: Pohár prezidenta SR tretí raz za sebou pre Košický kraj

Ľubomír Souček

HORNÝ SMOKOVEC 5. novembra (SOV) – Pohár prezidenta Slovenskej republiky za najlepšie výsledky v rámci VI. ročníka Olympijských festivalov detí a mládeže Slovenska (OFDMS) získal Košický kraj. Kraj mal najlepšie celoštátne hodnotenie v kategórii materských aj základných škôl, v kategórii stredných škôl bol tretí. Druhé miesto v súťaži o Pohár prezidenta SR obsadil Banskobystrický kraj (druhý vo všetkých troch kategóriách škôl) a tretie Trnavský kraj, ktorý bol najlepší v kategórii stredných škôl. Pohár prezidenta SR v zastúpení prezidentskej kancelárie odovzdal strieborný olympionik v ľadovom hokeji Dárius Rusnák.

Slávnostné vyhodnotenie OFDMS 2012/13 sa uskutočnilo v utorok 5. novembra popoludní v Grandhoteli Bellevue v Hornom Smokovci a nadviazalo na dvojdňové valné zhromaždenie Združenia olympijských klubov SR. Slávnosť moderoval viceprezident SOV pre olympizmus Vladimír Miller. Boli na nej ocenené aj najlepšie materské, základné a stredné školy z jednotlivých krajov, ako aj najaktívnejší organizátori (ich kompletný zoznam uvádzame nižšie). Všetky ocenené školy dostanú od Slovenského olympijského výboru športový materiál v hodnote po 200 eur.

Predseda ústredného štábu OFDMS Anton Javorka v hodnotení pre www.olympic.sk uvádza, že uplynulý ročník festivalov priniesol v porovnaní s minulosťou stagnáciu. Hneď však dodáva, že ju očakával. „Od spustenia tohto projektu v roku 2008 sme každoročne zaznamenávali neustále stúpajúcu tendenciu. Teraz sa, žiaľ, prvý raz stalo, že nastal mierny pokles zapojenosti škôl. Myslím si však, že tento útlm je jednorazový. A podľa mňa bol zákonitý,“ konštatuje Anton Javorka a vysvetľuje: „V roku 2012, keď Slovenský olympijský výbor realizoval celoslovenskú štafetu s posolstvom Londýnu, bola všade v regiónoch aj na školách veľká eufória a konalo sa množstvo podujatí.

Sála v Grandhoteli Bellevue počas vyhodnotenia VI. ročníka OFDMS. FOTO: JÁN SÚKUP
Sála v Grandhoteli Bellevue počas vyhodnotenia VI. ročníka OFDMS.
Foto
JÁN SÚKUP
V poolympijskom období sa u mnohých pedagógov prejavila pochopiteľná únava. Mám však poznatky, že mnohí nadšení učitelia aj zorganizovali školskú olympiádu, ale jednoducho nezaslali o tom hlásenia, pretože už nemali silu na papierovanie. Do budúcnosti budeme musieť premyslieť, ako ich motivovať, aby zvládli aj túto nepopulárnu časť práce. Ďalší námet na premýšľanie je, či napriek celoročnému charakteru OFDMS neprejsť aj na kampane dvakrát do roka. Kampane by mohli byť údernejšie a mohli by viesť k zvýšeniu zapojenosti škôl, pretože by mali burcujúci charakter.“
 

O OLYMPIJSKÝCH FESTIVALOCH DETÍ A MLÁDEŽE SLOVENSKA

Olympijské festivaly detí a mládeže Slovenska sú najväčší celoročný projekt Slovenského olympijského výboru (SOV). Pod záštitou prezidenta SR sa OFDMS konajú každoročne od roku 2008. Festivaly spoločne so SOV vyhlasujú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Združenie miest a obcí Slovenska, Slovenská asociácia športu na školách a samosprávne kraje na Slovensku.

Hlavný zmysel organizovania festivalov je podnietiť všetkých zodpovedných - rodičov, pedagógov, trénerov, predstaviteľov štátnej správy a samosprávy na úrovni krajov, miest a obcí, ale aj príslušné inštitúcie, školy a školské zariadenia, športové subjekty, obce a ďalšie organizácie k tomu, aby pochopili význam športu pre život a vývoj detí a mládeže a v záujme toho vyvinuli väčšie úsilie smerom k jeho praktickej realizácii. Podstata tohto snaženia tkvie v oslovení všetkých detí a ich získaní pre pravidelné športovanie aj v budúcnosti.

Pohybové aktivity v rámci OFDMS sa komplexne prepájajú aj s olympijskými aktivitami, ako sú vedomostné a umelecké súťaže, propagácia fair play, starostlivosť o životné prostredie a pod. SOV obsahovo prepája všetky stupne podujatí a súťaží v rámci OFDMS a zabezpečuje štandardizovanie názvov, pojmov, ceremoniálov a symbolov olympizmu.

Prvý ročník OFDMS sa realizoval na jar 2008 ako modelový. Pohár prezidenta SR sa udeľuje od školského roka 2008/09, takže v Hornom Smokovci bol udelený piaty raz. Uvádzame poradie troch najúspešnejších krajov v doterajších ročníkoch:
2008/09: 1. Trenčiansky kraj, 2. Trnavský kraj, 3. Košický kraj
2009/10: 1. Banskobystrický kraj, 2. Košický kraj, 3. Trnavský kraj
2010/11: 1. Košický kraj, 2. Trnavský kraj, 3. Banskobystrický kraj
2011/12: 1. Košický kraj, 2. Trnavský kraj, 3. Banskobystrický kraj
2012/13: 1. Košický kraj, 2. Banskobystrický kraj, 3. Trnavský kraj

 
VÝROČNÁ TROFEJ MOV „ŠPORT – ŠKOLA ŽIVOTA“ VIERE BEBČÁKOVEJ

Viera Bebčáková s výročnou trofejou MOV spolu s prezidentom SOV Františkom Chmelárom. FOTO: JÁN SÚKUP
Viera Bebčáková s výročnou trofejou MOV spolu s prezidentom SOV Františkom Chmelárom.
Foto
JÁN SÚKUP
V rámci slávnosti v Hornom Smokovci si dlhoročná významná predstaviteľka Slovenskej olympijskej akadémie (SOA) a vysokoškolská pedagogička Viera Bebčáková prevzala výročnú trofej Medzinárodného olympijského výboru k 150. výročiu narodenia Pierra de Coubertin s názvom „Šport - škola života“. MOV jej ho udelil na návrh SOV za dlhodobú propagáciu a šírenie olympijských myšlienok v pedagogickom procese aj v rámci aktivít SOA. Diplom MOV za oblasť ženy a šport si prevzala telovýchovná pedagogička a dlhoročná gymnastická trénerka i rozhodkyňa Květoslava Perečínska. Podpredseda SOA Ján Junger si prevzal Bronzový odznak SOV.

Ocenenia si prevzali aj víťazi umeleckých súťaží SOV. Študentka Školy úžitkového výtvarníctva v Košiciach Kristína Uličná zvíťazila vo výtvarnej súťaži SOV na tému maskota členov Slovenského olympijského tímu na ZOH 2014 v Soči očami detí na Slovensku. Jej návrh maskota – kamzíka Kamza – je obsiahnutý aj v odznaku SOT Soči. Žiak ZŠ v Tatranskej Lomnici Arno Hubáč zase  s prácou „Preteky v jazde na bicykli“ najlepšie uspel v kategórii do 12 rokov v literárnej súťaži SOV na tému „Šport je krásny, neberte nám ilúzie“.
 

VÝSLEDKY VI. ROČNÍKA OFDMS 2012/2013 – CELOŠTÁTNE VYHODNOTENIE

 
CELKOVÉ HODNOTENIE KRAJOV O POHÁR PREZIDENTA SR (poradie zostavené podľa súčtu umiestení v hodnotení materských, základných a stredných škôl):
1. Košický kraj (MŠ 1. miesto, ZŠ 1. miesto, SŠ 3. miesto) 5, 2. Banskobystrický kraj (MŠ 2. miesto, ZŠ 2. miesto, SŠ 2.miesto) 6, 3. Trnavský kraj (MŠ 3. miesto, ZŠ 3. miesto, SŠ 1. miesto) 7, 4.Nitriansky kraj 12, 5. Bratislavský kraj 16, 6. Žilinský kraj 17. Trenčiansky kraj a Prešovský kraj nedodali kompletné vyhodnotenie.
Materské školy: 1. Košický kraj 44,7% (percentuálna zapojenosť škôl zo samosprávneho kraja), 2. Banskobystrický kraj 26,1%, 3. Trnavský kraj 24%, 4. Nitriansky kraj 16,7%, 5. Bratislavský kraj 9,5%, 6,. Žilinský kraj 5%.
Základné školy: 1. Košický kraj 48,9%, 2. Banskobystrický kraj 44,4%, 3. Trnavský kraj 28,2%, 4. Nitriansky kraj 19%, 5. Žilinský kraj 16,2%, 6. Bratislavský kraj 12%.
Stredné školy: 1. Trnavský kraj 72%, 2. Banskobystrický kraj 67,3%, 3. Košický kraj 60%, 4. Nitriansky kraj 56,7%, 5. Bratislavský kraj 16,7%, 6. Žilinský kraj 12,7%.
 
OCENENÉ ŠKOLY (na návrh krajských štábov)
Materské školy: MŠ Bzovická Bratislava, MŠ Nábrežie Hlohovec, MŠ Tekovská Levice, MŠ Stodoláčik Liptovský Mikuláš, MŠ Centrum Zvolen, MŠ Ernesta Rótha Rožňava, MŠ Nová Kelča.
Základné školy: ZŠ Turnianska Bratislava, ZŠ Komenského Senica, ZŠ Hlavné námestie Dvory nad Žitavou, ZŠ s MŠTrenčianska Turná, ZŠ M. R. Martákovej Liptovský Mikuláš, ZŠ s MŠ M. Kolibiara Detvianska Huta, ZŠ Krosnianska Košice, ZŠ a MŠ Šarišské Bohdanovce.
Ocenení učitelia spolu s prezidentom SOV Františkom Chmelárom. FOTO: JÁN SÚKUP
Ocenení učitelia spolu s prezidentom SOV Františkom Chmelárom.
Foto
JÁN SÚKUP
Stredné školy:
SOŠ nám. Sv. Martina Holíč, SZŠ Farská Nitra, Gymnázium M. M. Hodžu Liptovský Mikuláš, SŠ Kremnička Banská Bystrica, OA Watsonova Košice, SOŠ drevárska Vranov nad Topľou.
Špeciálne školy: Špeciálna ZŠ Školská Jelka, Spojená špeciálna škola Dolný Kubín, OUI V. Gaňu Banská Bystrica, Špeciálna ZŠ Brezno, SŠ Vojenská Košice.       
 
NAJAKTÍVNEJŠÍ ORGANIZÁTORI:
Róbert Schnurmacher (MsÚ miestnej časti BA-Petržalka), Miroslava Vodová-Dubovská (Gymnázium Pierre de Coubertin Piešťany), Miklós Kálmán (Gymnázium Vámbéry Dunajská Streda), Mária Bezáková (ZŠ Škultétyho Topoľčany), Jozef Olos (riaditeľ ZŠ s MŠ Ľubochňa), Iveta Krížová (ZŠ s MŠ Školská Hriňová), Radovan Sojka (CVČ Magnet Lučenec), Dušan Sliva (Spoločný úrad Smižany), Božena Baliová (ZŠ Masarykova Košice), Mária Burcáková (MŠ Nová Kelča).
Adventný kalendár 2023
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV