Šport a olympizmus
3 min. čítania

Cestovný ruch a šport kreujú platformu pre budúcu spoluprácu

Nová platforma Rozvoj športu a cestovného ruchu bude základným kameňom budúcej spolupráce pri koordinovanej výmene skúseností, dialógu a spoločných stanovísk, ktoré pomôžu pri rozvoji oboch oblastí. Cieľom spoločného úsilia Slovenského olympijského a športového výboru a subjektov cestovného ruchu je najmä spolupráca.

Slovenská športová obec a zástupcovia subjektov pôsobiacich v cestovnom ruchu sa dohodli spolupracovať na kľúčových víziách, analýzach a dokumentoch, ktoré sa pripravujú či sú vo fáze verejného pripomienkovania na úrovni štátu aj všetkých samospráv. Aj preto iniciovali vytvorenie platformy „Rozvoj športu a cestovného ruchu“, ktorá sa momentálne kreuje na národnej i krajských úrovniach.

Prezident SOŠV Anton Siekel sa spoločne s Marekom Harbuľákom, prezidentom Združenia cestovného ruchu SR, i ďalšími predstaviteľmi športu a cestovného ruchu stretli s Jozefom Viskupičom, predsedom Trnavského samosprávneho kraja (TTSK). Cieľom stretnutia bolo prezentovať pripravenosť oboch oblastí participovať na účasti v Rade partnerov TTSK, pracovať na tvorbe novej Regionálnej územnej rozvojovej stratégii TTSK. Obe organizácie prejavili ochotu podeliť sa o medzinárodné a národné skúsenosti, ktoré vychádzajú z cieľa implementovať najnovšie poznatky a trendy trvalej udržateľnosti, ekológie a nových technológií.

Počas rokovania predstavil Anton Siekel kľúčové oblasti športu a športovej infraštruktúry, ktoré by bolo potrebné budovať a rozvíjať. Podfinancovaný šport trpí aj dôsledkami pandémie koronavírusu a preto je každé euro navyše do rozvoja športu veľmi vítaným prínosom. Vyzdvihol podporu športu a športových klubov napriek faktu, že župy nemajú túto oblasť vo svojej kompetencii. Na slová o športe a previazanosti športu a cestovného ruchu nadviazal Marek Harbuľák, keď informoval o situácii a príležitostiach v cestovnom ruchu na národnej, ale hlavne na úrovni TTSK. Vyzdvihol úroveň podpory zo strany župy do obnovy kultúrnych pamiatok a poukázal na ďalšie možnosti rozvoja.

Počas rokovania odznelo mnoho podnetných nápadov, názorov i praktických poznatkov. Jedným z nich bolo aj doplnenie platformy o oblasť kultúry, ako chýbajúceho článku pri tvorbe nových spoločných „produktov“, ktoré môžu zlepšiť atraktívnosť Trnavského kraja pre domácich obyvateľov, turistov a zahraničných hostí. Zástupcovia platformy ponúkli župe podporu pri verejných konzultáciách, odborných diskusiách i facilitácii stretnutí, ktoré prepájajú rozmanitých aktérov, vrátane ľudí z rôznych socio-ekonomických prostredí a hierarchických štruktúr.

Výsledkom tohto stretnutia sú čiastkové úlohy, ktoré si účastníci rokovania dohodli, a tiež postup pri spoločnej spolupráci.

OLOV
pg
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV