Šport a olympizmus
Bratislava
2 min. čítania

Členovia mediálnej a edičnej komisie SOŠV vo vážnom spore so štátnym tajomníkom pre šport jednoznačne podporili SOŠV

SOŠV
Štátny tajomník MŠVVŠ SR pre šport Ivan Husár.
Foto
Andrej Galica, SOŠV

Členovia mediálnej a edičnej komisie Slovenského olympijského a športového výboru (MEK SOŠV), medzi ktorými sú viacerí renomovaní žurnalisti a publicisti, sa na svojom štvrtkovom zasadnutí okrem riešenia tradičnej agendy komisie zaoberali aj prebiehajúcim vážnym sporom medzi SOŠV a štátnym tajomníkom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SR pre šport Ivanom Husárom.

Členovia mediálnej a edičnej komisie SOŠV sa jednomyseľne uzniesli na stanovisku, že vo vážnom spore o riešenie aktuálnych problémov slovenského športu komisia stojí jasne na strane SOŠV a kategoricky protestuje voči neprimeranej reakcii štátneho tajomníka Ivana Husára, ktorý pred niekoľkými dňami vyhlásil že „prvý a zároveň poslednýkrát sekcia športu na ministerstve školstva reaguje na bezostyšnú kritiku pracovníkov SOŠV“.

Členovia komisie sa zhodli na konštatovaní, že štátny tajomník Ivan Husár bol menovaný za najvyššieho štátneho úradníka pre šport v záujme rozvoja športu na Slovensku a pomoci tým, ktorí ho v rôznych podobách realizujú, čiže desaťtisícom prevažne dobrovoľných trénerov, metodikov, funkcionárov, rozhodcov či športovcov.

Dnes už Ivan Husár nie je kritizujúci bloger, ako bol pred prevzatím funkcie, ale najvyšší štátny úradník pre oblasť športu, ktorého jeho funkcia zaväzuje k úzkej spolupráci so športovým hnutím aj k rešpektovaniu jeho autonómie. Dôstojnosť jeho vystupovania aj zverejňované stanoviská by teda mali byť adekvátne významu tejto funkcie.

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri