Športové aktuality
Bratislava
2 min. čítania

Členovia správnej rady Fondu na podporu športu venujú svoju marcovú odmenu slovenskému zdravotníctvu

FNPŠ
Ilustračná fotografia.
Foto
TASR/AP

Správna rada Fondu na podporu športu sa na svojom pondelňajšom plánovanom 5. zasadnutí, ktoré prvýkrát prebiehalo cez videokonferenciu, uzniesla na prijatí interných smerníc. Tie ďalej sfunkčňujú činnosť fondu a reagujú aj na súčasnú globálnu pandemickú situáciu, ktorá sťažuje pracovné podmienky aj v športe.

Správna rada hlasovaním schválila nasledovné interné smernice: o prijímaní rozhodnutí orgánov elektronickým hlasovaním - per rollam, o finančnej kontrole, o vybavovaní sťažností, o podávaní, evidovaní a preverovaní oznámení súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti.

Vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu, spôsobenú šírením ochorenia COVID-19 na Slovensku, sa všetci členovia správnej rady Fondu na podporu športu poberajúci mesačnú odmenu vo výške 584,50 Eur rozhodli, že túto odmenu za mesiac marec venujú na podporu slovenského zdravotníctva, najmä na nákup zdravotného materiálu v boji proti pandémii.

V tejto súvislosti sa správna rada Fondu na podporu športu obrátila aj na svojich kolegov v riadiacich orgánoch ostatných štátnych fondov a tiež iných subjektov, aby v rámci svojich ekonomických možností zvážili obdobnú pomoc slovenskej spoločnosti.

Plný zápis z rokovania s priloženými súbormi bude prístupný na webovom sídle organizácie www.fondnapodporusportu.sk.

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri