SOŠV
Brno
1 min. čítania

Dámska jazda pod plachtami, alebo stretnutie žien z českého a slovenského olympijského hnutia

Monika Šišková
Spoločná fotografia účastníčiek pri Brnenskej priehrade.
Foto
ČOV

Komisia rovných príležitostí v športe Českého olympijského výboru (ČOV) zorganizovala pre ženy na rôznych pozíciách v športe spoločenské a vzdelávacie stretnutie 5. mája na Brnenskej priehrade. Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) reprezentovala členka výkonného výboru Monika Šišková, predsedníčka komisie SOŠV pre ženy a šport. Stretnutie otvorila workshopom trénerka prezentačných schopností Jana Hřebecká. Program pokračoval diskusiami na témy týkajúce sa športovania žien a vyvrcholil ohňostrojom z programu Ignis Brunensis.

Na druhý deň, 6. júna, sa uskutočnilo stretnutie zástupkýň obidvoch komisií (komisie rovných príležitostí v športe ČOV a komisie SOŠV pre ženy a šport), na ktorom sa účastníčky vzájomne informovali o činnosti komisií, aj o aktivitách plánovaných na rok 2020 a o možnostiach spoločných projektov v budúcnosti.

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri