Šport a olympizmus
MŠVVaŠ
2 min. čítania

Dedík nahradil Tomáša

(pp)
Peter Dedik
Foto
SOŠV/ANDREJ GALICA

Sekciu športu na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR od začiatku júla nevedie Miloš Tomáš. Vykonávaním funkcie generálneho riaditeľa sekcie športu je s účinnosťou od 23. júla 2020 poverený Peter Dedík.

Ako informoval tlačový odbor ministerstva, „bývalý generálny riaditeľ sekcie športu Miloš Tomáš skončil štátnozamestnanecký pomer na MŠVVaŠ SR dohodou na vlastnú žiadosť dňa 30. júna 2020. Bývalý generálny sekretár Slovenského futbalového zväzu zabezpečoval predovšetkým dennú operatívu sekcie športu, predovšetkým ekonomické činnosti odboru športu. Po jeho odchode poverilo vedenie ministerstva vykonávaním funkcie Petra Dedíka. Stalo sa tak k 23. júlu, už šesť dní predtým vystupoval v tejto pozícii na neformálnych raňajkách s médiami Timeout s prezidentom SOŠV. Dedík nastúpil podľa tlačového odboru ministerstva do pracovného pomeru hlavný štátny radca.

V nasledujúcich týždňoch či mesiacoch by sa malo uskutočniť výberového konanie na funkciu generálneho riaditeľa sekcie športu. „Služobný úrad plánuje obsadiť funkciu generálneho riaditeľa sekcie športu transparentným výberovým konaním v súlade s príslušnými právnymi predpismi, plánovaný termín výberového konania je na jeseň,“ uvádza sa v informácii tlačového odboru ministerstva školstva.

Tagy
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri