Šport a olympizmus
3 min. čítania

Svetový deň fair play: Nezabúdajme na hodnoty olympizmu

Igor KOVÁČ
Na hodnoty fair play nesmieme zabúdať.
Foto
Ivana Motolíková

Siedmy septembrový deň je už tradične venovaný pripomienke významu fair play. Pri príležitosti Svetového dňa fair play aj Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) vyzýva k dodržiavaniu tejto nedeliteľnej súčasti hodnôt olympizmu.

Prostredníctvom svojho Klubu fair play SOŠV už od svojho vzniku v roku 1993 propaguje a šíri etické pravidlá športu. Inak tomu nie je ani v tomto roku.

Výzva na podávanie návrhov cien fair play KFP SOŠV za rok 2022

Aj v tomto roku vyzýva Klub fair play SOŠV všetkých priateľov športu a olympizmu, aby zaslali svoje návrhy na udelenie ocenení KFP SOŠV za rok 2022.
Tak ako po minulé roky, aj tento raz je možné poslať do 14. októbra návrhy v troch kategóriách: za dlhodobé pôsobenie v duchu fair play, za aktívne šírenie a propagáciu myšlienok fair play, a za príkladný čin v duchu fair play.
Bližšie informácie i formulár na predkladanie návrhov v elektronickej forme sú dostupné na https://www.olympic.sk/form/fairplay.

Primátor Banskej Bystrice J. Nosko si odniesol fair play odkazy účastníkov

Fair play a Ján Nosko
Primátor Banskej Bystrice Ján Nosko si z EYOF 2022 odniesol fair play odkazy účastníkov.
Foto
Ivana Motolíková

Duch fair play rezonoval pochopiteľne aj počas tohtoročného Európskeho olympijského festivalu mládeže v Banská Bystrica. Počas tohto podujatia dostali účastníci príležitosť dozvedieť sa viac o význame dodržiavania prístupu fair play nielen v športe, ale tiež v bežnom živote. Stánok KFP SOŠV, ktorý bol súčasťou Chillout zóny, ponúkol návštevníkom príležitosť absolvovať celý rad aktivít, medzi ktorými bola aj možnosť vyzdobiť jeho priestory pozdravmi a odkazmi, kde vlastnými slovami mohli vystihnúť posolstvo čestnosti, tolerancie, rešpektu a priateľstva.

Na záver podujatia predsedníčka KFP SOŠV Katarína Ráczová darovala plátno so všetkými odkazmi účastníkov primátorovi mesta Banská Bystrica Jánovi Noskovi, aby tak hostiteľskému mestu pripomínali význam a hodnoty fair play aj po skončení EYOF.

Britský rozhodca James May dostal cenu KFP SOŠV

EYOF FP 02

Jednou z iniciatív KFP SOŠV je aj vyhlasovanie Ceny fair play na významných mládežníckych športových podujatiach. Takým bol nepochybne aj EYOF Banská Bystrica 2022. KFP SOŠV s radosťou využil túto mimoriadnu športovú udalosť s cieľom chrániť a presadzovať idey čestnosti, propagovať pozitívne ideály proti negatívnym javom v športe, ako i v každodennom živote. V období, keď čoraz častejšie hovoríme o kríze morálnych hodnôt, je dôležité, aby sa aj takouto formou vyzdvihoval význam športu, ktorý neznamená len lámanie rekordov a víťazstvá, ale slúži na podporu úcty, priateľstva a solidarity.

Skvelým príkladom v duchu tohto posolstva sa stal počas súťaží v športovej gymnastike rozhodca James May z Veľkej Británie. Ten bol supervízorom súťaže gymnastov na bradlách, počas ktorej rozhodcovia omylom pridelili nízke body gymnastovi z Arménska. Keďže však rozhodcovia nemôžu zmeniť body po ich zverejnení, J. May navrhol trénerovi, aby podal protest, na základe ktorého rozhodcovia mohli zmeniť výslednú známku v prospech arménskeho gymnastu. V posledný deň si tak J. May prevzal cenu z rúk predsedníčky KFP SOŠV Kataríny Ráczovej na záver gymnastického programu.

Projekt
Sportrevolution 2022
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
3_alianz
1_air
14_visa
13_Toyota
12_Samsung
11_pg
10_panasonic
9_omega
8_intel
5_bridgestone
4_atos
2_alibaba
6_cocacola