Športové aktuality
Video
1 min. čítania

Deň matiek: Moja maminka je... (1. časť)

Profile picture for user Galicova
Danka
Galicová

Mama je najdôležitejšia žena v živote každého človeka. A keďže nás už v nedeľu čaká Deň matiek, pripravili sme si pre vás spolu s našimi športovcami prekvapenie – seriál venovaný práve mamičkám. Pozrite si prvú úvodnú časť, v ktorej vám jedným slovom naši športovci prezradia, aká je ich mama... 


Témou postavenia žien v športe sa na Slovensku zaoberá Komisia SOŠV pre ženy a šport. Jej je zabezpečovať osvetu a sprístupňovať športovej verejnosti dokumenty z MOV a iných inštitúcií zaoberajúcich sa problematikou rodovej rovnosti a prispievať tak k tomu, aby ženy aj muži v športe mali rovnaké príležitosti zapojenia sa do športového a riadiaceho života vo všetkých úrovniach a smeroch. Prispievať k zabezpečeniu základného práva športovcov, ktorým je bezpečné prostredie, v ktorom šport vykonávajú.

OLOV
pg
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV