Šport a olympizmus
3 min. čítania

Deň Zeme 2022: Konajme, inovujme a implementujme

„Buďme partnermi pre planétu. Konajme (odvážne), inovujme (široko) a implementujme (spravodlivo). Vyžaduje si to nás všetkých. Poďme spoločne do toho. Firmy, vlády i občania - máme zodpovednosť a máme aj byť zodpovední.“ Deň Zeme a jeho tohtoročný slogan vyzýva každého z nás i každú organizáciu vrátane športových k aktivite na záchranu planéty.

Konať sa snaží aj Slovenský olympijský a športový výbor. Nielen jednorazovo v tento deň, ale počas celého roka. Aj z tohto dôvodu sa zapojil do medzinárodného projektu ASAP (As Sustainable As Possible). Spolu s SOŠV v projekte spolupracujú národné olympijské výbory (NOV) z Nemecka, Česka, Fínska, Dánska a Maďarska. Aj touto formou podporujú AKCIU, INOVÁCIE a REALIZÁCIE v športovom hnutí.

Deň Zeme je ďalší míľnik

Práve počas Dňa Zeme zaznamenal projekt ASAP ďalší míľnik. V rámci pomoci športovému hnutiu organizácie vypracovali zainteresované strany Plán na vytvorenie stratégie udržateľnosti pre športové organizácie a spolu s ním aj súbor nástrojov. Predstavili ho práve 22. apríla.

Očakávaný dokument predstavuje procesný rámec pre tvorbu stratégie udržateľnosti. Hoci sa opiera predovšetkým o odborné znalosti a skúsenosti členov olympijského hnutia, môže ho využiť každá športová organizácia, ktorá sa chce vydať na cestu k udržateľnosti. Poskytuje dostatočnú flexibilitu, aby si každá organizácia mohla proces prispôsobiť vlastnému prostrediu a okolnostiam, v ktorých pôsobí.

MANUÁL TVORBY STRATÉGIE UDRŽATEĽNOSTI PRE ŠPORTOVÉ ORGANIZÁCIE

Praktický dokument

Prvotný návrh dokumentu použili aj národné olympijské výbory (NOV) z Česka, Maďarska a Slovenska pri prípravách svojich stratégií udržateľnosti. Skúsenosti z týchto procesov v kombinácii s poznatkami ich mentorských NOV v projekte ASAP z Dánska, Fínska a Nemecka pomohli sformovať jednotlivé body a aspekty do podoby jedného praktického usmerňovacieho dokumentu.

K textu je pripojených niekoľko užitočných nástrojov, ktorých cieľom je ďalej uľahčiť implementačný proces. Medzinárodný olympijský výbor navyše koncom roka predstaví ďalší súbor nástrojov s názvom „Šablóny stratégie udržateľnosti NOV“.

Pokračovanie projektu ASAP

Okrem vypracovania plánu a jeho súboru nástrojov umožnil trojročný projekt partnerským organizáciám urobiť veľký pokrok na ich vlastných stratégiách udržateľnosti. Dnes sú už v procese implementácie. Prostredníctvom intenzívnej spolupráce, aj s MOV, sa vo svojich aktivitách v oblasti udržateľnosti posunuli vpred nielen tri NOV zo Slovenska, Česka a Maďarska, ale aj ich mentori z Nemecka, Dánska a Fínska.

Projekt ASAP potrvá do konca roka 2022. Na programe má ešte prípravu prípadových štúdií a vypracovanie komunikačného plánu trvalej udržateľnosti. Hlavnú časť projektu uzatvoria na záverečnej konferencii koncom roka v Prahe.

Projekt ASAP je spolufinancovaný z programu Erasmus+ a podporovaný MOV.

od nitra
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV