Šport a olympizmus
SOŠV
3 min. čítania

Desať športovísk po celom Slovensku čaká modernizácia

(pp)
Financie poputujú aj na modernizáciu Národného biatlonového centra v Osrblí.
Foto
TASR/DUŠAN HEIN

Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) prerozdelil medzi desať subjektov od Bratislavy až po Michalovce na modernizáciu a rekonštrukciu športovej infraštruktúry celkovo 456 453 eur. O finančné prostriedky v celkovej výške 5,4 milióna eur v rámci výzvy 2022/1 požiadalo celkovo 99 subjektov.

Aj táto výzva ukazuje, že slovenské mestá, obce, územné celky i športové kluby a zväzy chcú rekonštruovať športovú infraštruktúru. K modernizácii im chýbajú najmä finančné prostriedky.

SOŠV výzvu realizoval v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 285 z 12. júna 2019 k „Výstavbe, modernizácii a rekonštrukcii športovej infraštruktúry národného významu v rokoch 2019 – 2021“. V rozpočte kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky boli na tento účel vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 3 milióny eur. Nevyužité finančné prostriedky z prvej výzvy boli predmetom aktuálnej.

Všetky predložené žiadosti hodnotila odborná komisia SOŠV pre infraštruktúru a jej návrh schválil na svojom rokovaní výkonný výbor SOŠV. Podmienkou pre schválenie príspevku boli ukončené verejné obstarávania, stavebná pripravenosť projektov, predloženie harmonogramu prác a kladné stanovisko príslušného športového zväzu. Komisia pri hodnotení zohľadňovala aj kvalitu predložených projektov, efektivitu vynaložených prostriedkov, regionálny princíp, budúce využitie športovej infraštruktúry či počet aktívne zapojených detí a mládeže.

Termín pre zúčtovanie pridelených prostriedkov je 31. október 2022.

Hlavným cieľom výzvy je modernizácia, rekonštrukcia a budovanie športovej infraštruktúry, ktorá bude poskytovať podmienky najmä pre športovanie detí, mládeže, športové talenty, ale aj pre športovú reprezentáciu. Zámerom je dosiahnuť vytvorenie podmienok pre lepšiu prípravu a skvalitnenie tréningového procesu nielen mládeže, ale aj športovej reprezentácie, čo má viesť v dlhodobom horizonte k zlepšeniu výkonnostnej úrovne slovenského športu.

Minimálna výška podpory zo štátneho rozpočtu jednotlivému priamemu realizátorovi vybranému príslušným orgánom SOŠV bola stanovená na 10 000 eur.

Modernizácia športovej infraštruktúry SOŠV

Medzi desiatku vybraných subjektov sa prerozdelili sumy vo výške od 13 400 do 84 000 eur. Najvyšší príspevok dostali TJ Slávia STU Bratislava na modernizáciu vonkajšieho a vnútorného kolbiska a Slovenský zväz biatlonu na modernizáciu elektronických terčov v Národnom biatlonovom centre v Osrblí.

Modernejšiu infraštruktúru budú mať aj futbalisti v Prešove, vysokoškoláci v Prešove, strelci vo Zvolene, atléti v Banskej Bystrici, vodní slalomári v Dolnom Kubíne, tanečníci v Michalovciach a hokejisti či krasokorčuliari v Košiciach.

nadacia2percenta2023
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
3_alianz
1_air
14_visa
13_Toyota
12_Samsung
11_pg
10_panasonic
9_omega
8_intel
5_bridgestone
4_atos
2_alibaba
6_cocacola