Šport a olympizmus
1 min. čítania

Deti z materskej školy v Starej Ľubovni sú víťazmi prvej výzvy v rámci Virtuálnej štafety „Pripravení na Tokio“

Profile picture for user igorkovac
Igor
Kováč

Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) odštartoval v závere marca Virtuálnu štafetu „Pripravení na Tokio“ so sériou výziev, do ktorých sa môžu zapojiť deti a mládež, aj priaznivci olympizmu.

V rámci jedného z webinárov programu vzdelávania o olympijských hodnotách (OVEP) zaznela aj výzva na zapojenie sa do súťaže o vytvorenie vlastnej olympijskej pochodne. Súťažné pochodne bolo potrebné zaslať do 19. apríla na emailovú adresu [email protected].

Do súťaže sa zapojilo 33 subjektov, prevažne materské a základné školy, ktoré spolu zaslali  85 vlastnoručne vyrobených olympijských pochodní.

Víťazom súťaže sa stali deti z Materskej školy, Tatranská 21 v Starej Ľubovni, ktoré od SOŠV dostanú vecné ceny.

Výhercovi srdečne gratulujeme a ostatným súťažiacim ďakujeme za nadšenie, kreativitu a úsilie, ktoré prejavili pri výrobe pochodní, ako aj za podporu olympijskej myšlienky a jej hodnôt.

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri