Športové aktuality
3 min. čítania

Do Medzinárodného olympijského tábora mládeže vo Vysokých Tatrách pôjdu žiaci z Košíc, Michaloviec a Spišskej Novej Vsi. Pozrite sa aké videá presvedčili porotu.

Bratislava, 31. mája - Slovenský olympijský výbor (SOV) vyhlásil dňa 3. mája 2017 súťaž pre študentov základných škôl o účasť v siedmej edícii Medzinárodneho olympijského tábora. Dostali sme videá z desiatich škôl, kde šport a olympijské aktivity majú dlhodobú tradíciu.

Pod vedením skúsených pedagógov zaslali žiaci kreatívne spracované videá, z ktorých porota vybrala štyri víťazné. Tie boli zaslané zo ZŠ Krosnianska 4 Košice, ZŠ Ing. Kožucha Spišská Nová Ves, ZŠ Okružná 17 Michalovce a ZŠ Tomášikova 31 Košice. Žiaci z týchto škôl dostali pozvanie do tábora. Ďakujeme aj ostatným súťažiacim školám (ZŠ Bojnice, ZŠ s MŠ Lúky 1226 Vráble, ZŠ Gessayová 2 Bratislava-Petržalka, ZŠ Chminianske Jakubovany, ZŠ Janka Kráľa Šahy, Základná škola Ul.obrancov mieru Detva) a veríme, že olympijské aktivity a súťaže ich budú oslovovať aj v budúcnosti.

Projekt Medzinárodného olympijského tábora mládeže má demonštrovať, ako sa šport môže využívať na prekonávanie politických, rasových, spoločenských a kultúrnych bariér. Športové podujatia a súťaže majú viesť mladých ľudí k disciplíne a rozvoju pozitívnych telesných a duševných vlastností. Popri tom sa naučia, že úspech v kolektívnych športoch závisí predovšetkým od spolupráce v rámci družstva a najmä to, že súper v súťaži nie je nepriateľ. Takto si môžu osvojiť princípy olympijského hnutia a význam výrazu fair play na konkrétnych príkladoch. Tento rok opäť privítame vo Vysokých Tatrách mladých športovcov z Českej republiky, Poľska, Maďarska a Ukrajiny. Deti čaká pestrý športový, kultúrny a vzdelávací program. Jednotlivé aktivity pripravujeme v spolupráci so Slovenskou olympijskou akadémiou, Klubom fair play SOV a Olympijským klubom Vysoké Tatry na tému Olympijské hodnoty.

Videá víťazných škôl:
ZŠ Krosnianska 4 Košice                  https://drive.google.com/file/d/0B60mMnVqbfJmd2JfVW1lbF9pMXM
ZŠ Ing. Kožucha SNV                       https://www.youtube.com/watch?v=XBVVRUMeBw8
ZŠ Okružná 17 Michalovce              https://www.youtube.com/watch?v=T0TXIcpNtXo
ZŠ Tomášikova 31 Košice                https://youtu.be/L-4UyEhc3cE

OLOV
pg
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV