Šport a olympizmus
1 min. čítania

Dotácie na podporu športu na rok 2023 v Nitrianskom samosprávnom kraji

Profile picture for user pukancik
Milan
Pukančík

Nitriansky samosprávny kraj vyhlásil Výzvu na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu športu na rok 2023.

Dotácia je určená aj na podporu organizovania športových a pohybových aktivít, súťaží a podujatí, vytváranie podmienok na vykonávanie športu pre všetkých, podpora turistických aktivít, oživovanie a rozvíjanie regionálnych tradícií v športe, nákup a zabezpečenie športovej výbavy.

Oprávnenými žiadateľmi sú organizácie so sídlom, alebo pôsobnosťou na území NSK.

Maximálna výška dotácie je 5 000 € s povinnosťou zabezpečenia 10% spolufinancovania.

Pre podanie žiadosti je potrebné, aby mal žiadateľ občiansky preukaz s čipom (tzv. eID) s aktivovanou elektronickou schránkou.  Termín na predkladanie žiadostí je do 30.9.2022.

Obdobie realizácie aktivít je od 1.1.2023 do 31.12.2023

Viac informácií o výzve ako aj inštrukcie k predkladaniu žiadostí na stránke NSK.

Projekt
granty
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
3_alianz
1_air
14_visa
13_Toyota
12_Samsung
11_pg
10_panasonic
9_omega
8_intel
5_bridgestone
4_atos
2_alibaba
6_cocacola