Šport a olympizmus
Tokio
7 min. čítania

Druhá verzia Playbookov k OH v Tokiu ešte sprísňuje protipandemické opatrenia

(sou)

V tomto týždni vychádza aktualizovaná verzia tzv. Playbookov, čo sú príručky pre rozmanité skupiny akreditovaných účastníkov Hier XXXII. olympiády v Tokiu (uskutočnia sa od 23. júla do 8. augusta 2021). Playbooky sumarizujú protipandemické opatrenia, ktorých dodržiavanie sa bude vyžadovať na to, aby sa podarilo olympijské aj následné paralympijské hry (OH a PH) v Tokiu usporiadať s čo najmenšími zdravotnými rizikami. Tie sú spojené predovšetkým s pandémiou nového koronavírusu a ochorenia COVID-19, ktoré si celosvetovo vyžiadalo už viac než tri milióny obetí.

Prvá verzia Playbookov bola vydaná vo februári, druhá koncom apríla a tretia, s konečným stanovením opatrení, má byť vydaná v júni, teda zhruba mesiac pred začiatkom olympijských hier. Takisto až v júni padne rozhodnutie, či do hľadísk športovísk pustia aspoň divákov z Japonska – a ak áno, tak v akom rozsahu. V spoločnom vyhlásení sa uvádza, že sa pracuje na optimalizácii ich počtu. Účasť fanúšikov zo zahraničia bola zakázaná už v marci. Zo zahraničia budú môcť byť v hľadiskách len osoby s príslušnými akreditáciami.

Vydaniu druhej verzie Playbookov predchádzalo stredajšie spoločné vyhlásenie piatich subjektov, plne zainteresovaných do príprav OH a PH. Ide o Medzinárodný olympijský výbor (MOV), Medzinárodný paralympijský výbor (IPC), Organizačný výbor olympijských a paralympijských hier v Tokiu (Tokio 2020), vládu metropolitného Tokia (TMG) a japonskú vládu. Práve týchto päť subjektov participuje na príprave jednotlivých Playbookov.

Aktuálnu verziu Playbooku pre športovcov v angličtine nájdete TU:

V spoločnom vyhlásení sa uvádza, že už vstupujeme do operačnej fázy prípravy hier. Aktualizované vydanie Playbookov zohľadňuje vývoj pandémie v uplynulých dvoch mesiacoch a objavenie nových mutácií vírusu SARS-CoV-2. Vo všeobecnosti možno povedať, že v porovnaní s februárovou verziou celkových opatrení došlo k ich sprísneniu.

V tlačovej správe MOV k spoločnému vyhláseniu sa uvádza stručný sumár celkových najdôležitejších protipandémiových opatrení, na ktorých sa dohodli všetky subjekty. Ďalšie konkrétnejšie opatrenia pre jednotlivé skupiny akreditovaných budú špecifikované v konkrétnych Playbookov pre ne.

Všeobecné opatrenia:

Všetci účastníci musia pred odletom do Japonska podstúpiť dva testy na ochorenie COVID-19. V informácii z tlačovej správy MOV nie je špecifikované časové rozpätie, ale podľa agentúrnych správ by sa tieto dva testy mali realizovať v období, ktoré začne plynúť 96 hodín pred odletom do Japonska.

▲ Športovci a všetci, ktorí sú v ich tesnej blízkosti, budú v Japonsku v zásade testovaní každodenne, aby sa minimalizovalo riziko nezistených pozitívnych prípadov, ktoré by mohli prenášať vírus. Dátumy a časy testovania budú stanovené v súlade s harmonogramom športových súťaží.

▲ Všetci ostatní účastníci hier budú testovaní každodenne prvé tri dni po ich príchode. Po prvých troch dňoch a počas celého pobytu budú pravidelne testovaní na základe charakteru ich úlohy na hrách a úrovne ich kontaktu so športovcami.

▲ Všetci účastníci hier v zásade musia vykonávať iba činnosti, ktoré nahlásia vo svojom pláne aktivít. Musia minimalizovať svoj kontakt vo vzdialenosti do jedného metra od účastníkov hier, ktorí už boli v Japonsku viac ako 14 dní, a od japonských obyvateľov.

▲ Všetci účastníci hier musia v zásade používať výlučne vyhradené vozidlá hier a nesmú používať verejnú hromadnú dopravu.

▲ Všetci účastníci hier sa v zásade musia stravovať len na obmedzených miestach, na ktorých sú zavedené protiopatrenia proti ochoreniu COVID-19. Medzi tieto miesta patria stravovacie zariadenia na športoviskách a ďalších miestach OH/PH, reštaurácie v mieste ich ubytovania, a ich izby, aj s využitím izbovej služby alebo donášky jedla.

▲ Blízke kontakty sú definované ako tie, ktoré majú vo vzdialenosti do jedného metra bez nosenia tvárovej masky predĺžený osobný kontakt (v trvaní 15 minút alebo viac) s človekom, ktorý má potvrdený pozitívny test na COVID-19. To platí najmä vtedy, keď k takémuto kontaktu dochádza v uzavretých priestoroch, ako sú hotelové izby alebo vozidlá. Prípady potvrdia japonské zdravotnícke orgány.

Ako sa uvádza v tlačovej správe MOV, príručky so spoločným názvom Playbooky boli vypracované na základe vedy a ťažia z poznatkov získaných počas vývoja pandémie COVID-19. Okrem implementácie najúčinnejších nástrojov používaných v celej spoločnosti, ako je nosenie tvárových masiek, osobná hygiena a fyzický dištanc, čerpajú aj zo skúseností zo stoviek športových podujatí, ktoré sa počas pandémie konali na celom svete a prebehli bezpečne, s minimálnym rizikom pre účastníkov i pre miestne obyvateľstvo.

Druhá verzia Playbookov vychádza z optimalizácie a zjednodušenia operačných plánov, redukovaných delegácií všetkých zainteresovaných strán olympijského a paralympijského hnutia a rozhodnutia, aj z marcového rozhodnutia japonskej strany o neumožnení vstupu do Japonska pre fanúšikov vo zahraničia. „Tretia verzia Playbookov by mala byť vydaná v júni. Rovnako ako v prípade všetkých predchádzajúcich verzií zohľadní najnovší vedecký vývoj. Sme presvedčení, že dodržiavanie týchto predpisov zabezpečí bezpečnosť športovcov, funkcionárov hier a divákov, ako aj obyvateľov Tokia, iných hostiteľských miest a Japonska,“ uvádza sa v tlačovej správe MOV k spoločnému vyhláseniu piatich subjektov.

Vyjadrenia Bacha a Hašimotovej

Prezident MOV Thomas Bach v súvislosti s aktualizovanými Playbookmi okrem iného povedal: „Získaním ďalších podrobností o operáciách, ktoré môžu zainteresované strany očakávať v čase hier, sme zostali flexibilní v súvislosti s vyvíjajúcou sa globálnou situáciou. Skombinovali sme množstvo opatrení s cieľom utvoriť čo najbezpečnejšie prostredie. Jedným z dôležitých príkladov je zvýšené testovanie športovcov a zainteresovaných strán pred a počas hier. Povzbudzuje nás aj rastúci počet očkovaní podávaných po celom svete. Tieto nástroje budú fungovať len vtedy, ak každý preukáže solidaritu a bude plniť usmernenia. Preto tí, ktorí porušujú pravidlá, môžu v Tokiu očakávať striktné reakcie. Je to náš záväzok voči ľuďom v Tokiu a v Japonsku, ktorí nás toto leto tak láskavo privítajú vo svojom meste a krajine.“

Prezidentka OV Tokio 2020 Seiko Hašimotová uviedla: „Pravidlá, ktoré majú dodržiavať všetci účastníci hier počas svojho pobytu v Japonsku, boli rozšírené a objasnené tak, aby zahŕňali ďalšie podrobnosti na zaistenie bezpečných hier. Je dôležité, aby im všetky zainteresované strany plne porozumeli a aby každý z nich prišiel do Japonska s tým, že ich spolupráca je rozhodujúca pre úspech hier. Usporiadame online brífingy pre každú z našich skupín zainteresovaných strán, aby sme zabezpečili jasnú a komplexnú komunikáciu o týchto bodoch.“ Brífingy pre jednotlivé skupiny akreditovaných sa uskutočnia postupne v najbližších dvoch týždňoch.

Podujatia a športovci

Súvisiace

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri