Športové
3 min. čítania

Druhé valné zhromaždenie Združenia olympijských klubov Slovenska v roku 2015 sa konalo uplynulý víkend v Košiciach

Mojmír Gaško

Košice, 29. novembra (SOV) – Po februárovom 1. valnom zhromaždení Združenia olympijských klubov Slovenska (VZ ZOK SR) v Spišskej Novej Vsi sa zástupcovia olympijských klubov (OK) opäť zišli na východe Slovenska. Počas posledných novembrových víkendových dní 28. a 29. novembra sa v košickom hoteli Yasmin uskutočnilo 2. VZ ZOK SR. Okrem zástupcov jednotlivých OK sa na rokovaní zúčastnili aj zástupcovia Maďarskej a Slovenskej olympijskej akadémie. Tí spolu prerokovali otázky týkajúce sa spoločnej online vedomostnej súťaže.
 
Úvodný deň bol venovaný najmä bilancovaniu aktivít za uplynulé ročné obdobie. Na začiatku sa prítomným prihovoril predseda ZOK SR Ivan Čierny spolu s viceprezidentom Slovenského olympijského výboru (SOV) pre olympizmus Vladimírom Millerom. Na úvod rokovania prišiel aj primátor Košíc Richard Raši. Ten vo svojom príhovore predstavil blížiace sa projekty mesta a zdôraznil angažovanosť Košíc pri rozvoji športových možností pre obyvateľov. Vyjadril tiež presvedčenie, že podobný rozvoj bude prebieha aj v ostatných slovenských mestách.
 
V sobotu prezentovali svoje aktivity za rok 2015 aj jednotlivé olympijské kluby. Na zasadnutí v Košiciach sa ich z celkového počtu 21 zúčastnilo 18, chýbali iba zástupcovia z OK Žitného ostrova, OK regiónu Nitra a OK Orava. Po stručnom predstavení projektov jednotlivých OK prebehla diskusia o hodnotení olympijských klubov pomocou bodových kritérií za ich aktivity. Jednotlivé kritéria predstavil člen výkonného výboru ZOK SR Viliam Mjartan. Na záver dňa vystúpila tajomníčka Nadácie SOV Katarína Feketeová s poďakovaním pre olympijské kluby, ktoré pomohli zabezpečiť projekt Nadácie SOV Olympijská kvapka krvi.

Účastníci valného zhromaždenia v hoteli Yasmin v Košiciach. FOTO: MOJMÍR GAŠKO
Účastníci valného zhromaždenia v hoteli Yasmin v Košiciach.
Foto
MOJMÍR GAŠKO
Poďakovanie a čestné uznanie za svoju činnosť si na následnej večeri prevzali zástupcovia jednotlivých OK a tiež individuálni hostia.
 
Druhý rokovací deň bol dominantne zameraný na budúce projekty SOV a OK. Úvod patril pripomienkam a návrhom na zlepšenie internetovej stránky www.milujemsport.olympic.sk. Odborný pracovník pre nové médiá, vizualizáciu a elektronickú komunikáciu SOV Mojmír Gaško prezentoval štatistiky používania webu a konštatoval, že internetovú stránku sa podarilo implementovať do každodenných procesov jednotlivých olympijských klubov. Z následnej diskusie vyplynuli viaceré relevantné požiadavky od predstaviteľov OK, ktoré by uľahčili ich prácu a zároveň zvýšili návštevnosť webovej stránky. V poslednom bode VZ ZOK SR predstavila riaditeľka oddelenia olympizmu Ivana Motolíková spolu s Vladimírom Millerom projekty na rok 2016. Nosným projektom v budúcom roku bude predovšetkým slovenská olympijská štafeta Rio 2016, ktorá nadviaže na podobný projekt pred OH v Londýne 2012.
 
Na záver sa Ivan Čierny spolu s Vladimírom Millerom poďakovali členom OK Košice, ako aj sekretariátu SOV za dobre zorganizované podujatie.
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri