Športové aktuality
4 min. čítania

Výzva pre športovcov zo stredných a vysokých škôl: Vyplňte dotazník k duálnej kariére

Profile picture for user Pasuth
Peter
Pašuth
Aj úspešná biatlonistka Paulína Bátovská Fialková, ktorá je členkou komisie športovcov SOŠV, podporuje projekt duálnej kariéry.
Foto
TASR - Pavol Zachar

Duálna kariéra v športe má umožniť športovcom skĺbiť študijné povinnosti a športovú prípravu a súťaženie tak, aby mohli oboje vykonávať plnohodnotne a zároveň zvýšiť ich predpoklady pre lepšie zamestnanie sa. V rámci projektu Koncepcia duálnej kariéry – transfer skúseností, synergia poznatkov, ktorý podporuje aj úspešná biatlonistka Paulína Bátovská Fialková, prosíme športovcov, najmä študentov stredných a vysokých škôl, o vyplnenie dotazníka na získanie relevantných informácií, na základe ktorých by bolo možné predkladať legislatívne návrhy na zmeny a transformácie v rámci duálnej kariéry.

Koordinátor projektu, Slovenský olympijský a športový výbor, a akademický partner projektu – Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave – pripravili pre aktívnych mladých športovcov – študentov stredných a vysokých škôl dotazník zameraný na zmapovanie ich skúseností ako aj ich očakávaní do budúcna.

DOTAZNÍK DUÁLNEJ KARIÉRY

Cieľom výskumu je monitorovať aktuálne podmienky zosúladenia akademickej a športovej kariéry študentov - športovcov SŠ a VŠ, ich spokojnosť či nespokojnosť s aktuálnym nastavením duálnej kariéry na Slovensku. Na základe výsledkov dotazníka by zapojené inštitúcie do projektu chceli formulovať odporúčania pre potreby trhu práce zamerané predovšetkým na uznanie kvalifikácie a zručností študentov-športovcov získaných počas športovej kariéry a zvýšiť ich zamestnanosť po skončení športovej kariéry.

Účasť na výskume je anonymná a dobrovoľná. Dotazník je potrebné vyplniť do 30. novembra 2022.

Výzva Paulíny Fialkovej

„Príprava na život po kariére je pre každého aktívneho športovca dôležitá, aby sa následne ľahšie prispôsobil spoločnosti, mal menšie problémy pri hľadaní svojho miesta v spoločnosti a svoje mínusy preklopil do plusu. Podľa prieskumov sú totiž športovci po kariére dnes pri vstupe do pracovného procesu často znevýhodnení oproti svojim vrstovníkom. Získané dáta z dotazníka pomôžu pri následnej implementácii programu duálnej kariéry na Slovensku. Vyzývam preto mladých športovcov, aby sa do zberu dát zapojili v čo najväčšej miere,“ apeluje úspešná biatlonistka Paulína Bátovská Fialková, ktorá ako členka komisie športovcov SOŠV podporuje projekt duálnej kariéry.

Paulína Fialková na trati vytrvalostných pretekov.
Paulína Fialková na trati vytrvalostných pretekov.
Foto
TASR - Jaroslav Novák

O projekte Koncepcia duálnej kariéry

Projekt Koncepcia duálnej kariéry – transfer skúseností, synergia poznatkov pokročil do fázy zberu dát. Okrem dotazníkovej formy budú zrealizované aj individuálne rozhovory, uskutoční sa workshop za účasti odborníkov z rôznych oblastí i prieskum zameraný na zozbieranie publikovaných štúdií, koncepcií a relevantných dát pre oblasť duálnej kariéry.

Projekt je realizovaný s finančnou podporou Európskej únie prostredníctvom programu Erasmus+.

Erasmus+

Koordinátorom projektu je Slovenský olympijský a športový výbor, ktorého partnermi sú Olympijský výbor Slovinska – Združenie športových zväzov a Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu. Projekt podporuje aj biatlonistka Paulína Fialková, ktorá je členka komisie športovcov SOŠV.

Cieľom projektu je pripraviť koncepciu duálnej kariéry športovcov na Slovensku na základe skúseností z aplikácie opatrení na podporu duálnej kariéry športovcov v Slovinsku, ako aj zohľadnením odporúčaní Európskej komisie prispôsobených na podmienky Slovenskej republiky.

Výstupom projektu, realizovaného do mája 2022 do decembra 2023, bude koncepcia duálnej kariéry športovcov ako súbor poznatkov a navrhovaných opatrení pre zavedenie funkčného systému podpory a služieb pre športovcov po ukončení ich aktívnej športovej kariéry.

Koncepcia duálnej kariéry predstavuje sociálnu inováciu s prínosom pre oblasť vzdelávania a odbornej prípravy a následné uplatnenie sa na trhu práce pre športovcov v oboch partnerských krajinách.

nadacia2percenta2023
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
3_alianz
1_air
14_visa
13_Toyota
12_Samsung
11_pg
10_panasonic
9_omega
8_intel
5_bridgestone
4_atos
2_alibaba
6_cocacola