Šport a olympizmus
6 min. čítania

Olympijské hnutie v meniacom sa svete - nosná téma tohtoročného kongresu EOA priniesla odborné diskusie od ľudských práv po autonómiu športu

Elena MALÍKOVÁ
Účastníci kongresu EOA vo Vilniuse.
Foto
SOŠV/Elena MALÍKOVÁ

O naliehavých otázkach v oblasti výchovy k olympijským hodnotám diskutovali účastníci kongresu Európskych olympijských akadémií EOA vo Vilniuse. V Litve si zástupcovia národných olympijských akadémií z celej Európy vzájomne aj vymieňali spoločné postupy a dobrú prax v tejto oblasti.

Kongres slávnostne otvorila prezidentka hostiteľskej Litovskej olympijskej akadémie Asta Sarkauskieneová a prezident Manfred Laemmer. S uvítacími prejavmi vystúpili Isidoros Kouvelos, prezident Medzinárodnej olympijskej akadémie, Saulius Galadauskas, podpredseda Litovského národného olympijského výboru, a Rolandas Zuoza, vedúci oddelenia športu na litovskom ministerstve školstva, vedy a športu.

Odborný seminár s témou „Mier, vojna a ľudské práva: zodpovednosť olympijského hnutia“ uviedol Tomasz Frankowski, koordinátor výboru Európskeho parlamentu pre kultúru a vzdelávanie, ktorý vo svojom príhovore jasne vyzval k morálnej povinnosti chrániť hodnoty európskeho športového modelu. Sylvia Schenková z poradnej komisie MOV pre ľudské práva predstavila význam ľudských práv v olympijskom hnutí a zodpovednosť MOV v kontexte olympijskej mierovej misie v čase vojny.

Ďalší blok prezentácií otvorila Maria Bulatovová, prezidentka Olympijskej akadémie Ukrajiny, ktorá sa zaoberala vplyvom vojny s Ruskom na ukrajinský šport od roku 2014 do súčasnosti a tým, ako sa s týmito výzvami vyrovnal organizovaný šport. Olga Kuvaldinová z Univerzity v Klaipede identifikovala najdôležitejšie potreby ukrajinského olympijského športu z hľadiska kontinuity prípravy športovcov, bezpečnosti a infraštruktúry, zatiaľ čo Olena Turosová z Marzejevovho inštitútu v Kyjeve sa vo svojom príspevku zamerala na environmentálne dôsledky vojny a jej vplyv na mládež a šport.

Udelenie medaily za zásluhy a ocenenia EOA

V slávnostnom prostredí galavečera v Paláci litovských veľkovojvodov sa uskutočnilo prvé udeľovanie ocenení EOA v histórii. Výrazný úspech zožala Česká olympijská akadémia, ktorú ocenili hlavnou cenou za najlepší projekt roka v oblasti olympijského dedičstva. Cenu si prevzal jej generálny sekretár Zdeněk Škoda, ktorý stál za celým týmto projektom. Slovinec Aleš Solar, prvý pokladník EOA, dostal medailu za zásluhy za svoje úsilie pri zakladaní EOA. Ukrajinská olympijská akadémia vedená Máriou Bulatovovou získala zase ocenenie za najlepší projekt roka v oblasti olympijského vzdelávania.

Druhý deň konferencie sa začal prezentáciami na tému „Olympijské hnutie medzi autonómiou a intervenciou“, ktoré uviedol Marc Theisen, predseda právnej komisie EOV. Následne Jean-Michel Brun, predseda komisie EOV pre kultúru a vzdelávanie, predstavil špecifiká športu v Európe.

Partneri národných olympijských akadémií a príklady dobrej praxe

V bloku s názvom „Partneri národných olympijských akadémií“ boli v centre pozornosti rôzne možnosti spolupráce národných olympijských akadémií (NOA). Mária Bognerová, riaditeľka Centra olympijských štúdií (COS) v Lausanne, hovorila o snahe sprístupniť olympijské poznatky všetkým a zdôraznila obrovské množstvo zdrojov, ktoré COS poskytuje. V nasledujúcich prezentáciách sa skúmalo, ako vonkajšie a vnútorné faktory ovplyvňujú prácu NOA. Paraskevi Salepiová z Peloponézskej univerzity predstavila inštitucionálne prostredie NOA a výkonný riaditeľ EOA Soenke Schadwinkel ilustroval na komparácii piatich NOA porovnávací rámec s cieľom získať inšpiráciu pre budúci strategický rozvoj. Slovinec Aleš Solar uzavrel zasadnutie svojimi myšlienkami o udržateľnej a autonómnej stratégii finančného rozpočtu NOA.

Popoludnie bolo venované výmene poznatkov zameranej na prax. V rámci workshopov, ktoré pripravili štyria členovia EOA, získali delegáti náhľad na vzorové projekty, a tak mali možnosť diskutovať a rozvíjať svoje vlastné nápady. Eda Caushiová z Albánskej olympijskej akadémie viedla workshop o štafete olympijských hodnôt a o tom, ako vyučovať olympijskú výchovu v spolupráci s národnými športovými federáciami. Aleš Solar sa vo svojom workshope venoval špecifikám projektovej žiadosti Erasmus+. Rumunská olympijská akadémia, ktorú zastupovali Simona Amanarová Tabaraová a Anita Stereaová, sa vo svojom workshope venovala svojej pôsobivej sieti dobrovoľníkov a tomu, do akej miery je táto sieť uplatniteľná v iných krajinách. Arnaud Richard z Francúzskej národnej olympijskej akadémie zaujal účastníkov kongresu interaktívnou diskusiou o olympijskom a paralympijskom vzdelávaní s ohľadom na blížiace sa olympijské hry v Paríži v roku 2024.

Diskusia pri okrúhlom stole o projekte BESST

Ďalší vrchol tohtoročného kongresu čakal na účastníkov v tretí deň rokovaní, ktorý sa začal debatou za okrúhlym stolom na tému projektu Erasmus+ pod vedením EOA s názvom Spoločné budovanie európskeho bezpečného športu (BESST). Odborný panel s Miriam Reijnenovou (Centrum pre bezpečný šport), Andrejou McQuarrieovou (McQuarrie Consulting), Alenkou Hitiovou (Rudi Hiti Academy), Ugne Chmeliauskaité (ENGSO Youth) a Agne Vanagiené (Litovský národný olympijský výbor) zaujal publikum svojím zanieteným nasadením v boji proti transgresívnemu správaniu v športe s cieľom dosiahnuť kultúrnu zmenu.

Elena Malíková počas hlasovania na valnom zhromaždení EOA.
Elena Malíková počas hlasovania na valnom zhromaždení EOA.
Foto
SOŠV/Elena MALÍKOVÁ

Valné zhromaždenia EOA

Členovia Európskych olympijských akadémií sa v závere kongresu zišli na výročnom valnom zhromaždení, ktoré prinieslo schvaľovanie nových členov, zmenu stanov a nové usmernenia pre komisie EOA. Exekutíva EOA na kongrese tradične predstavila svoju výročnú správu o činnosti, členom bol predstavený rozpočet na nasledujúci rok a bol zvolený nový audítor. EOA prijala administratívne zmeny a doplnenia stanov, ako aj zmenu fungovania komisií EOA, ktoré boli zjednotené v stanovách a nových pravidlách a postupoch.

Slovenskú republiku zastupovala na podujatí Elena Malíková, predsedníčka Slovenskej olympijskej akadémie, ktorá uviedla, že za nových členov boli tento rok potvrdené štyri organizácie - Andorrský olympijský výbor, Írska olympijská federácia, Luxemburský olympijský a športový výbor a Národný olympijský a športový výbor Moldavskej republiky. Noví členovia sú teraz spolu s ostatnými európskymi NOA združené pod hlavičkou EOA.

Výnimočná pohostinnosť a kultúrne programy

Vynikajúco zorganizovaný kongres okrem vecného programu dopĺňal aj zaujímavý kultúrny a spoločenský program, aj prostredníctvom prehliadky Vilniuskej univerzity a starého mesta Vilnius so sprievodcom. Záverečnou návštevy hradu Trakai sa účastníci podrobne oboznámili s bohatou históriou a tradíciami Litvy.

Litovskej olympijskej akadémii sa podarilo priniesť nielen atraktívny program s výraznými kultúrnymi a spoločenskými prvkami, ale organizátori zaujali aj výnimočnou pohostinnosťou. Po úspešnom usporiadaní prvého regionálneho seminára v roku 2022 Litovská olympijská akadémia opäť dokázala svoju schopnosť organizovať prvotriedne podujatia.

Prezident EOA Manfred Laemmer na záver podujatia povedal: „Naše obrovské poďakovanie patrí Litovskej olympijskej akadémii, najmä jej prezidentke, profesorke Aste Sarkauskieneovej a jej riaditeľke Enrikete Prunskieneovej a jej tímu za uskutočnenie tohto nezabudnuteľného kongresu."

Ďalší kongres EOA sa bude konať na jeseň 2024 v gréckej Olympii.

OLOV
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV