Šport a olympizmus
2 min. čítania

Prevádzkovatelia infraštruktúry dostali od FNPŠ 1,4 milióna eur

pp, TS FNPŠ
Počas opatrení na zabránenie šírenia choroby COVID-19 boli prevádzky športovej infraštruktúry zatvorené.
Foto
TASR/PAVOL ZACHAR

Fond na podporu športu podporil viac ako sto prevádzkovateľov športovej infraštruktúry finančnou pomocou v sume dohromady 1,4 milióna eur. Financie mali pokryť časť fixných nákladov počas čiastkového alebo úplného uzavretia prevádzok v čase pandémie ochorenia COVID-19.

Najvyššiu sumu 200-tisíc eur dostala spoločnosť Premium Fit, ktorá prevádzkuje sieť fitnescentier.

O poskytnutí týchto prostriedkov rozhodli členovia správnej rady Fondu na podporu športu, ktorí na posledných dvoch zasadnutiach najvyššieho orgánu fondu schvaľovali žiadosti o mimoriadnu pomoc, ktoré mohli prevádzkovatelia športovej infraštruktúry zasielať na základe vypísanej výzvy.

PODPORENÁ INFRAŠTRUKTÚRA

Hlavným účelom výzvy na predkladanie žiadostí o mimoriadnu pomoc, ktorú fond zverejnil ešte koncom apríla, bolo pokrytie časti fixných nákladov, ktoré museli prevádzkovatelia športovej infraštruktúry vynaložiť počas čiastočného alebo úplného uzavretia ich prevádzok v čase pandémie ochorenia COVID-19.

Fondu na podporu športu bolo na základe tejto výzvy doručených spolu 110 žiadostí o finančný príspevok. Po procese formálnej kontroly a vyhodnotenia žiadostí následne správna rada fondu na zasadnutiach 20. septembra a 20. októbra 2022 schválila mimoriadnu pomoc pre 101 subjektov v úhrnnej sume 1 400 526,60 eura. Tieto finančné prostriedky už medzičasom boli všetkým prevádzkovateľom aj vyplatené.

„V súvislosti so športovou infraštruktúrou bol Fond na podporu športu doposiaľ spájaný predovšetkým s poskytovaním finančných prostriedkov na jej výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu. Nemenej dôležité, a to najmä po mimoriadne ťažkých posledných rokoch je však to, aby ostala v prevádzke aj už existujúca športová infraštruktúra,“ povedal predseda správnej rady Fondu na podporu športu Ladislav Križan.

„V období prísnych hygienických opatrení bola síce prevádzka športovej infraštruktúry obmedzená, jej správcovia, vlastníci a prevádzkovatelia však naďalej museli znášať finančné bremeno množstva fixných nákladov. Som preto mimoriadne rád, že v rámci vypísanej výzvy vieme stovke prevádzkovateľom vyčleniť takmer 1,5 milióna eur. Portfólio subjektov, ktorým bola mimoriadna pomoc schválená, je naozaj pestré a nájdeme v ňom prevádzkovateľov veľkých športových arén, ale aj majiteľov malých fitnes centier. Aj táto skutočnosť potvrdzuje, že vypísaná výzva mala široký záber,“ dodal na záver Križan.

Adventný kalendár 2023
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV