Šport a olympizmus
3 min. čítania

FNPŠ zverejnil ďalšiu výzvu, na modernizáciu infraštruktúry rozdelí 20 miliónov eur

pp, FNPŠ
Foto
ANDREJ DOBRÍK

Modernizácii slovenskej športovej infraštruktúry má pomôcť aj ďalšia výzva Fondu na podporu športu (FNPŠ). Na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovísk vyčlenila správna rada FNPŠ ďalších 20 miliónov eur. Opätovne sa bude v prvom kole prerozdeľovania prostriedkov uplatňovať regionálny princíp podľa samosprávnych krajov.

Cieľom výzvy 2021/004 je vybudovanie novej športovej infraštruktúry v Slovenskej republike, zlepšenie technickej úrovne a kvality existujúcej športovej infraštruktúry, ktorými dôjde k zlepšeniu podmienok na realizáciu športovej činnosti športovej reprezentácie Slovenskej republiky, vrcholového športu, športu mládeže, športu pre všetkých a športu zdravotne postihnutých. Prvé žiadosti bude možné podávať mesiac po vypísaní výzvy, teda 15. decembra.

Športovú infraštruktúru, na ktorej výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu sa má príspevok poskytnúť, nesmie využívať výhradne jeden používateľ, t. j. športovec alebo športová organizácia. Prístup k športovej infraštruktúre musí byť zabezpečený pre väčší okruh používateľov a tento musí byť poskytovaný na transparentnom a nediskriminačnom základe.

Výzva 2021/004 nadväzuje na historicky prvú výzvu vypísanú Fondom na podporu športu v posledný deň kalendárneho roka 2020, do ktorej sa zapojilo dohromady 206 záujemcov so svojimi infraštruktúrnymi projektmi. Na základe vopred známych hodnotiacich kritérií Fond na podporu športu podporil 104 infraštruktúrnych projektov. Pôvodne bolo vyčlenených na prvú výzvu 15 miliónov eur, táto suma sa však po rokovaniach navýšila na 24,1 milióna eur.

„K dnešnému dňu evidujeme už 96 platných a účinných zmlúv s úspešnými žiadateľmi a pri siedmich zmluvách sa doťahujú posledné detaily. Mnohé staveniská sú už v súčasnosti odovzdané a projekty sa vysúťaženými dodávateľmi realizujú. Je predpoklad, že najmä v prvej polovici roka 2022 budú mnohé z nich i úspešné ukončené,“ povedal predseda správnej rady FNPŠ Ladislav Križan.

Aj druhá infraštruktúrna výzva je určená na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry.

„Verím, že na úspech prvej výzvy nadviaže aj druhá výzva, ktorú dnes zverejňujeme, za čo sa chcem osobitne poďakovať najmä kolegom z kancelárie fondu,“ povedal smerom k obom infraštruktúrnym výzvam predseda správnej rady Ladislav Križan.

V záujme rovnomerného rozdelenia finančných prostriedok naprieč celým Slovenskom bude 50 % z celkovej vyčlenenej sumy rozdelených rovnakým dielom do všetkých ôsmich samosprávnych krajov. Zvyšných 50 % vyčlenených finančných prostriedkov vo výzve bude pridelených projektom športovej infraštruktúry bez územného obmedzenia v rámci celej republiky podľa vopred stanovených kritérií.

„Na rozdiel od prvej výzvy bude môcť byť finančný príspevok z fondu poskytnutý až do výšky 60 % z celkovej sumy infraštruktúrneho projektu. Záujemcovia o príspevok budú môcť svoje žiadosti podávať v termíne od 15. decembra 2021 do 31. januára 2022, priblížil podrobnosti druhej infraštruktúrnej výzvy predseda odbornej komisie Športová infraštruktúra a výkonný riaditeľ Slovenského olympijského a športového výboru Gábor Asványi.

Text výzvy je dostupný TU. Postupne pred dátumom podávania žiadostí (15. decembra 2021) budú na stránke FNPŠ v sekcii možnosti podpory športove infraštruktúry zverejnené aj spôsob a kritériá hodnotenia i ďalšie relevantné informácie.

Friuli-Venezia Giuli EYOF 2023
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
3_alianz
1_air
14_visa
13_Toyota
12_Samsung
11_pg
10_panasonic
9_omega
8_intel
5_bridgestone
4_atos
2_alibaba
6_cocacola