Šport a olympizmus
1 min. čítania

Fond na podporu športu zverejnil kritériá hodnotenia žiadostí v rámci infraštruktúrnej výzvy

(FNPŠ, pp)
Foto
ANDREJ DOBRÍK

Fond na podporu športu už na svojej webovej stránke zverejnil zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí o poskytnutie príspevku na projekt podpory športu v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“. Výzvu číslo 2021/004 vyhlásil Fond 15. novembra 2021, o príspevok bude možné žiadať od 15. decembra 2021.

Samotné znenie zásad, spôsobu a kritérií hodnotenia schválila správna rada Fondu na podporu športu ako najvyšší a výkonný orgán inštitúcie na svojom zasadnutí v pondelok 6. decembra 2021. Súčasťou textu je aj podrobný postup nasledujúci po podaní žiadosti – od administratívnej kontroly doručených žiadostí kanceláriou Fondu na podporu športu cez posudzovanie a hodnotenie žiadostí príslušnou odbornou komisiou, až po záverečné rozhodnutie správnej rady Fondu na podporu športu. Prílohou k zásadám sú aj bodové kritéria hodnotenia žiadostí.

O príspevok v rámci tejto výzvy budú môcť oprávnené subjekty požiadať od 15. decembra 2021 až do 31. januára 2022. Bližšie informácie týkajúce sa výzvy nájdete už v súčasnosti na webovej stránke Fondu v jej príslušnej časti na karte „Pripravované výzvy“.

Friuli-Venezia Giuli EYOF 2023
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
3_alianz
1_air
14_visa
13_Toyota
12_Samsung
11_pg
10_panasonic
9_omega
8_intel
5_bridgestone
4_atos
2_alibaba
6_cocacola