Šport a olympizmus
2 min. čítania

Grantový program Športuj aj ty!

Foto
SOŠV - Andrej Galica

Nadácia SPP vyhlásila aj tento rok grantový program zameraný na rozvoj športových aktivít, určených pre deti a mládež vo veku od 6 do 18 rokov a pre deti a mládež so zdravotným znevýhodnením vo veku 6-26 rokov.

Prinášame bližšie informácie o grantovom programe, z ktorého financie môžu pomôcť slovenskému športu. Maximálna výška podpory, ktorú môžu organizácie získať na jeden projekt, je 3 000 eur. Uzávierka predkladania projektov je 4. apríla 2022.

VIAC O PROGRAME

 

Cieľom grantového programu je:

▪ podpora zdravého životného štýlu detí, mládeže a ľudí so zdravotným znevýhodnením;

▪ sprístupňovanie športových a rekreačných aktivít pre deti a mládež a ľudí so zdravotným znevýhodnením;

▪ podpora domácich športových pretekov a turnajov;

▪ zlepšenie príležitostí pre mladé talenty.

Podporené budú projekty zamerané na:

▪ rozvoj rekreačného a výkonnostného športu;

▪ pravidelnú tréningovú a záujmovú činnosť;

▪ športové podujatia a aktivity;

▪ športové tábory a sústredenia.

O finančnú podporu sa môžu uchádzať tieto subjekty:

▪ športové kluby (športové organizácie: združenia, spolky a kluby, zaoberajúce sa podporou športu a športovým rozvojom detí a mládeže);

▪ telovýchovné jednoty;

▪ mimovládne organizácie (občianske združenia, nadácie, spolky, neziskové

organizácie, neinvestičné fondy);

▪ dobrovoľné hasičské zbory;

▪ obce/mestá;

▪ centrá voľného času.

Jeden subjekt môže predložiť maximálne 1 projekt.

Adventný kalendár 2023
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV