Šport a olympizmus
4 min. čítania

Hľadá sa následník projektu Na koni – hravo a zdravo v súťaži Šport je šanca

(pp)

Klub fair play Slovenského olympijského a športového výboru aj v roku 2020 vypísal súťaž o cenu Šport je šanca. Pred rokom ju vyhral projekt Na koni – hravo a zdravo. Tento rok sa môžu prihlásiť ďalšie projekty a uchádzať sa o podoru zo strany Slovenského olympijského a športového výboru a jeho klubu fair play.

Cieľom súťaže Šport je šanca je s pomocou športovcov a prostredníctvom športových aktivít zvýšiť zapojenie znevýhodnených skupín do športového hnutia, napomáhať vzájomnému dialógu a podporovať vzájomnú solidaritu medzi rôznymi skupinami spoločnosti (etnickými, náboženskými). Medzi ciele patrí aj boj proti dopingu i všetkým druhom násilia a rasizmu, neznášanlivosti a diskriminácie, podpora sociálneho začlenenia a rovnaké príležitosti v športe. Súťaž chce aj prispieť k podpore ochrany a obnovy životného prostredia a k zlepšeniu jeho kvality.

Vlaňajší víťazný projekt Na koni – hravo a zdravo realizuje občianske združenie Voltiland. V rámci projektu 20 detí klientov z krízového centra v Košickej Novej Vsi absolvovalo pol ročný kurz voltížnej prípravky na koni. Deťom dopriali radosť zo športu či zažiť hrdosť z prekonávania samého seba.

„Naše občianske združenie a zároveň i športový klub sa venuje trénovaniu voltíže, ako aj rekreačného jazdenia na koni. Realizujeme i pohybové prípravky pre najmenších. V rámci nášho kurzu sme deťom v projekte priblížili, čo sa u nás deje. Učili sa základy voltíže, manipulácie s koňmi, čistenia, ale aj gymnastickej prípravky. Absolvovali všetko, čomu sa štandardne venujú deti v našom klube,” priblížila projekt počas vlaňajšieho preberania ocenenia Slavomíra Necelová z občianskeho združenia Voltiland.

Deti z rodín, ktoré sú klientmi krízového centra, sa nachádzajú v ťažkej životnej situácii. Rodiny sa často potýkajú so slabým ekonomickým zázemím, a preto je pre rodičov náročné zabezpečiť deťom rôznorodé voľnočasové aktivity. Práve preto sa organizátori projektu rozhodli poskytnúť deťom možnosť spoznať v rámci krúžku krásu jazdeckého športu a cez pohybovú prípravku im pomôcť zlepšiť fyzickú kondíciu a naučiť ich nové zručnosti.

„Do projektu sme išli plní nadšenia, ale aj obáv, keďže to bol pre nás prvý projekt takéhoto typu a chýbala nám skúsenosť s prácou s rómskym etnikom. Projekt však bol pre nás úžasnou skúsenosťou a deti nám svojím prístupom vrátili naše úsilie. Boli by sme prekvapení, koľko skvelých športovcov by sme našli medzi deťmi v marginalizovaných skupinách,“ povedal dlhoročný jazdecký tréner a viacnásobný majster Slovenska Martin Necela.

ŠPORT JE ŠANCA

Ak poznáte projekty, ktoré podporujú a pomáhajú pri zvýrazňovaní sociálnej a výchovnej funkcie športu, prihláste ich do súťaže Šport je šanca. Návrhy môžu posielať fyzické aj právnické osoby formou vyplnenia a zaslania TOHTO ONLINE FORMULÁRA. Ktokoľvek môže podať do 20. októbra 2020 aj viac návrhov.

Ocenenie môže dostať organizátor projektu, ktorého zámerom a cieľom je pomocou športovcov a/alebo prostredníctvom športových aktivít:

  • zvýšiť zapájanie znevýhodnených skupín do športového hnutia

  • podporovať vzájomnú solidaritu medzi rôznymi skupinami spoločnosti

  • boj proti dopingu

  • boj proti všetkým druhom násilia, neznášanlivosti a diskriminácii

  • podpora sociálneho začlenenia a rovnakých príležitostí v športe

  • prispieť k podpore ochrany a obnovy životného prostredia

Projekty musia byť zamerané na riešenie konkrétnych sociálnych problémov a nie na poskytovanie športu pre komunitu, podporu elitného športu. Organizátor víťazného projektu bude ocenený nákupom športového materiálu podľa vlastného výberu v hodnote 1 000 eur.

Viac informácií je TU. V prípade otázok kontaktujte komisiu fair play SOŠV mailom na [email protected]

Projekt
Fair Play
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri