Šport a olympizmus
2 min. čítania

Hlavná kontrolórka športu Alica Fisterová: Nedostatky boli v štvrtine z 379 kontrol

Profile picture for user Pasuth
Peter
Pašuth
Hlavná kontrolórka športu Alica Fisterová.
Foto
Ján Súkup, Štartfoto

Kontrolóri národných športových zväzov a národných športových organizácií zistili rôzne nedostatky pri jednej štvrtine z 379 kontrol vykonaných v roku 2019. Hlavná kontrolórka športu Alica Fisterová to uviedla v správe o svojej činnosti, s ktorou sa oboznámila Vláda SR.

Kontrolóri národných športových zväzov a národných športových organizácií vykonali v roku 2019 z vlastnej iniciatívy 78 percent z 379 kontrol. Ďalších osem percent bolo z podnetu športovej organizácie a desať percent na základe žiadosti osoby s príslušnosťou k športovej organizácii. Samotná Alica Fisterová podala podnet na kontrolu v štyroch percentách prípadov. Nedostatky boli zistené celkovo v 93 prípadoch.

Kontrolóri jednotlivých zväzov a organizácií majú za sebou počas roka 2019 aspoň jedno školenie, po ktorom získané informácie odprezentovali vo svojom zväze či federácii. V 97 percentách informovali rozhovorom či písomným postúpením informácií, v troch percentách vykonali školenia. K 31. decembru 2019 bolo vydaných 61 osvedčení o úspešnom absolvovaní skúšky kontrolóra národného športového zväzu alebo národnej športovej organizácie.

Hlavná kontrolórka športu Alica Fisterová, ktorú menovali do funkcie v máji 2016 na päť rokov a jej cieľom je usmerňovať kontrolórov športových subjektov a vzdelávať ich, mala v roku 2019 so svojím úradom celkovo k dispozícii z rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR finančné prostriedky vo výške 113 540 eur, z ktorých sa vyčerpalo 67-tisíc eur. V roku 2020 má úrad v pláne vykonať 279 kontrol.

Adventný kalendár 2023
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV