Šport a olympizmus
7 min. čítania

Hlavné témy seminára EOV: Po Tokiu 2020 a Najlepšia cesta do budúcnosti

Profile picture for user Pasuth
Peter
Pašuth
Foto
SOŠV/ANDREJ DOBRÍK

S ročným odkladom sa v Olympijskom tréningovom centre v Šamoríne uskutočnil od stredy 41. seminár Európskych olympijských výborov (EOV). Tradičné stretnutie prezidentov, generálnych sekretárov a zástupcov národných olympijských výborov z 50 krajín Európy sa prvýkrát konalo v hybridnej forme. Delegáti využili možnosť a na rokovania sa pripájali aj on-line zo svojho domova.

Spyros Capralos a Ivan Husár
Prezident Európskych olympijských výborov Spyros Capralos odovzdal počas seminára v Šamoríne dar aj štátnemu tajomníkovi pre šport Ivanovi Husárovi.
Foto
SOŠV/ANDREJ DOBRÍK

Seminár otvorili generálny sekretár Slovenského olympijského a športového výboru Jozef Liba, prezident Európskych olympijských výborov Spyros Capralos a štátny tajomník pre šport Ivan Husár.

„Chcem vyjadriť hlbokú vďaku našim hostiteľom zo Slovenského olympijského a športového výboru za usporiadanie tohto významného podujatia v náročnom období,“ povedal v úvodnom príhovore Spyros Capralos, ktorý na seminár pricestoval prvýkrát v úlohe prezidenta EOV.

Úspechy štipendistov Olympijskej solidarity v Tokiu

EOV vyvinul špeciálnu webovú aplikáciu, prostredníctvom ktorej mohol ktokoľvek klásť elektronicky svoje otázky. Tie kládla rečníkom moderátorka celého seminára, úspešná strelkyňa a viceprezidentka SOŠV Danka Barteková.

Zástupkyňa riaditeľa Olympijskej solidarity Pamela Vipondová odprezentovala, že z 1836 štipendistov programu Medzinárodného olympijského výboru (575 zo 45 európskych krajín) sa do Tokia kvalifikovalo 837 (310 z Európy). Až 70 štipendistov Olympijskej solidarity získalo na olympijských hrách medailu, 101 ich získalo diplom za umiestnenie do 8. miesta. MOV v rámci Olympijskej solidarity prerozdelil pred Tokiom viac ako 28,5 milióna dolárov.

Semináru dominovali dve hlavné témy: „Po Tokiu 2020“ a „Najlepšia cesta do budúcnosti“. Generálna tajomníčka Asociácie národných olympijských výborov (ANOV) Gunilla Lindbergová a Toshio Tsurunaga, vedúci služieb MOV pre hry a vzťahy s národnými olympijskými výbormi, komplexne zhodnotili OH Tokio 2020 s osobitným dôrazom na opatrenia prijaté na prekonanie výziev COVID-19.

Tsurunaga síce priznal množstvo problémov, ktoré sa vyskytli na odložených hrách, ale na záver povedal: „Vo všeobecnosti si myslím, že hry boli veľmi úspešné, najmä v podmienkach, v akých sme fungovali. Poznatky získané v Tokiu 2020 sa už uplatňujú pri príprave nadchádzajúcich zimných olympijských hier Peking 2022.“

Ponaučenie z problémov v Tokiu

Ešte predtým poskytol niekoľko zaujímavých čísel. V Tokiu spravili pre športovcov a ďalšie osoby spojené s olympijskými hrami celkovo 676 789 testov na COVID-19, v priemere 31-tisíc denne. Testy odhalili 464 pozitívnych prípadov u osôb spojenými s hrami. Z nich bolo 157 cudzincov. Priamo v olympijskej dedine pozitívne otestovali 33 športovcov a 34 členov ich sprievodu, z týchto prípadov bolo 70 % u neočkovaných aktérov hier.

Gunilla Lindbergová prezentovala závery prieskumu, do ktorého sa zapojilo 128 národných olympijských výborov. Zarezonovali v nich problémy v kvalifikačnom procese. Odporúča sa pripraviť pre kvalifikácie aj plány B a C, aby mali všetci športovci v prípade podobných problémov ako pred Tokiom férové podmienky a možnosti na splnenie limitov a kritérií. V príspevku uviedla, že manažéri CLO, ktorí mali na starosti zabezpečovanie dodržiavania opatrení na zabránenie šírenia koronavírusu, sú počas olympijských hier veľmi dôležití a výpravy na nich dostanú osobité kvóty.

„Prieskum odhalil aj niektoré problémy, ktoré bude MOV v budúcnosti riešiť. Týkajú sa predovšetkým príletov do miesta konania a následného čakania na testovanie, výberu testovacieho miesta vo svojej domovskej krajine i lepšej informovanosti,“ hovorila Lindbergová.

Udržateľnosť v športe je naliehavá otázka pre každého

Následne sa pozornosť sústredila na skvelé výkony európskych športovcov v Tokiu 2020. Športový riaditeľ EOV Peter Brüll poskytol všeobecný prehľad o výsledkoch a uviedol, že medaily získali športovci 40 z 50 európskych národných olympijských výborov, čo predstavuje takmer polovicu (48,43 %) z celkového počtu medailí.

Seminár EOV
Foto
SOŠV/ANDREJ DOBRÍK

Hlbší pohľad na to, vďaka čomu boli ich tímy v Tokiu také úspešné, poskytli technický riaditeľ Talianskej atletickej federácie Antonio La Torre, francúzska členka komisie športovcov EOC Gwladys Epangueová, generálny sekretár NOV San Marína Eros Bologna a generálny sekretár Olympijského výboru Kosova Besim Aliti.

Udržateľnosť v športe sa stala naliehavou otázkou pre všetky zainteresované strany olympijského hnutia a presvedčivú reláciu o všetkých úžasných iniciatívach, ktoré Paríž 2024 realizuje, viedli senior manažérka MOV pre udržateľnosť olympijského hnutia Julie Duffusová a Berit Kjollová, prezidentka NOC Nórska a členka výkonného výboru EOV.

Po aktuálnych informáciách MOV o prípravách na Peking 2022 v bloku Najlepšia cesta do budúcnosti diskutovalo o prevencii proti manipulácii športových súťaží, strategickej agende EOV 2030 a projektoch Európskej únie, ktoré podporujú národné olympijské výbory a športové podujatia EOV.

Športovci sú centrom športu

Počas druhého dňa seminára sa diskutovalo o osvedčených postupoch komisie športovcov EOV. „Vrcholový šport je predovšetkým o športovcoch. Sú v centre športu. Preto ich je potrebné viac zapojiť do rozhodovacieho procesu,“ povedal predseda komisie športovcov EOV Gerd Kanter. „Je dôležité, aby športovci mali hlas, pretože práve z hľadiska súťaže nám môžu povedať, ako by sa veci mohli zlepšiť.“

Tretia panelová diskusia dvojdňového seminára bola na tému Marketing a komunikácia a jej súčasťou boli informácie o užitočných nástrojoch pre národné športové výbory a o osvedčených postupoch.

Člen výkonného výboru EOV a predseda komisie EOV pre komunikáciu Mihai Covaliu moderoval diskusiu o užitočných nástrojoch pre národné olympijské výbory, na ktorej sa zúčastnili aj predseda marketingovej komisie MOV a predseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval a manažér pre vzťahy s národnými olympijskými výbormi ANOV Gustavo Harada.

Harada prezentoval program ANOV Digital Accelerator pre sociálne médiá, ktorý vznikol na základe diskusií o tom, ako by sa NOV mohlo pomôcť s novými zdrojmi príjmov. Uviedol tiež podrobné informácie o najúspešnejších národných olympijských výboroch z hľadiska sociálnych médií počas olympijských hier Tokio 2020, pričom tím Veľkej Británie sa umiestnil na čele všetkých národných olympijských výborov z hľadiska sledovanosti videí a ďalších kľúčových ukazovateľov výkonnosti.

Na záver sa prezentovali organizátori nasledujúcich podujatí

Diskusiu o osvedčených postupoch v marketingu a komunikácii viedla senior manažérka MOV Kate Grabská, pričom s poznatkami z NOV vystúpili generálny riaditeľ Sport E Salute Spa (Casa Italia) Diego Nepi Molineris, pokladník NOV Španielska Victor Sanchez Naranjo a Jura Ozmec, šéfredaktor chorvátskeho športového televízneho kanála.

Georgina Grenonová, riaditeľka pre environmentálnu výnimočnosť v organizačnom výbore Paríž 2024, predstavila prostredníctvom moderných technológií všetky dôležité opatrenia v oblasti udržateľnosti, ktoré sa realizujú s cieľom zabezpečiť, aby boli budúce olympijské hry čo najšetrnejšie k životnému prostrediu.

Zasadnutie o športových podujatiach EOV sa zameralo na 3. európske hry v Krakove a Malopoľsku a na nadchádzajúce Európske olympijské festivaly mládeže (EYOF) vo Vuokatti a Banskej Bystrici. Za slovenské podujatie informovali predseda koordinačnej komisie Joseph Cassar, predseda organizačného výboru Peter Hamaj a riaditeľka medzinárodného oddelenia SOŠV Petra Gantnerová, ktorá mala pod organizátorskou taktovkou celý šamorínsky seminár a pod jeho skončení počúvala, podobne ako moderátorka Danka Barteková, od priamych účastníkov slová chvály.

Európska olympijská rodina sa najbližšie stretne 11. a 12. júna 2022 na valnom zhromaždení v Skopje v Severnom Macedónsku.

Tamara Tokarova ukazsa2023
Juraj Slafkovsky Ukazsa 2023
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV