Športové aktuality
Bratislava
12 min. čítania

„...ideme hrať ping-poooooong...“, vyzýva v rámci Svetového dňa stolného tenisu pre všetkých naša bývalá vicemajsterka sveta

Profile picture for user soucek
Ľubomír
Souček
Logo projektu.
Ilustračná fotografia
Foto
ITTF

Od roku 2015 sa 6. apríl oslavuje ako Svetový deň stolného tenisu pre všetkých (WTTD for All). Vyhlasuje ho Medzinárodná stolnotenisová federácia (ITTF). V premiérovom ročníku sa do jeho osláv prostredníctvom 158 podujatí zapojili v 70 krajinách sveta. S postupom rokov sa rozsah Svetového dňa stolného tenisu rozrastal. Napríklad v roku 2017 sa v 83 krajinách sveta uskutočnilo 343 registrovaných podujatí, o rok neskôr v 107 krajinách už 922 podujatí.

Na Slovensku sa Svetový deň stolného tenisu oslavuje dominantne v rámci projektu s názvom „...ideme hrať ping – poooooong...“ A v súčasnosti sa realizuje aj napriek pandémii ochorenia COVID-19, ktorá na dlhý čas ochromila významnú časť života u nás, vrátane toho športového aj školského.

Nože si predstavme, o čo ide...

Na Slovensku od roku 2018 platí: „...ideme hrať ping – poooooong...“

Slovensko sa k oslavám Svetového dňa stolného tenisu pre všetkých pripojilo počnúc rokom 2018. Iniciátorkou tohto kroku, ambasádorkou a dodnes hlavnou organizátorkou projektu osláv WTTD for all na Slovensku je najúspešnejšia žena v histórii stolného tenisu na Slovensku Alica Chladeková-Grofová. Realizuje ho v úzkej spolupráci s predsedom Asociácie športu pre všetkých (AŠPV) SR Jánom Holkom a s niekoľkými dobrovoľníkmi, medzi ktorými sú aj dve jej deti a niekoľkí nadšení ľudia zo škôl.

Prvý rok bola partnerom projektu nezisková organizácia Zober loptu, nie drogy, ktorá dodala tričká pre časť účastníkov. Jediný priamy finančný podporovateľ, ktorý chcel zostať v anonymite, poskytol dar vo výške 1500 eur. Z tejto sumy sa nakúpili rakety a loptičky. Organizačne zase projektu mimoriadne pomohol Marián Bystričan, ktorý do distribúcie darčekov pre účastníkov zapojil viacero kamarátov a v Ružomberku zorganizoval exhibičný zápas bývalých špičkových československých reprezentantov Milana Orlowského a Jindřicha Panského.

Medzi účastníkov osláv Svetového dňa stolného tenisu pre všetkých na ZŠ v roku prišla v roku 2018 aj bývalá špičková reprezentantka Irena Mikócziová-Bosá.
Medzi účastníkov osláv Svetového dňa stolného tenisu pre všetkých na ZŠ v roku prišla v roku 2018 aj bývalá špičková reprezentantka Irena Mikócziová-Bosá.
Foto
IHPP

Prvý aj ďalší ročník projektu svojou účasťou osobne podporili viacerí úspešní stolní tenisti zo Slovenska – medailistka z majstrovstiev Európy Irena Mikócziová-Bosá, ako aj paralympijskí víťazi Alena Kánová, Rastislav RevúckyLadislav Gáspár.

V predošlých dvoch rokoch už projekt „...ideme hrať ping – poooooong...“ finančne podporilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. S financiami pomohli aj Bratislavský samosprávny kraj v roku 2019 a Magistrát hlavného mesta SR v roku 2020. Vďaka tejto pomoci sa pre účastníkov projektu mohli nakúpiť stolnotenisové rakety aj loptičky, tričká i silikónové náramky pre deti. Školy boli na zapojenie kontaktované prostredníctvom krajských školských úradov.

Rozbeh u nás bol veľmi rázny, Slovensko bolo najlepšie na svete!

Na Slovensku sa pred tromi rokmi tento projekt rozbehol veľmi sľubne a rázne. Do prvého ročníka sa zapojili základné, stredné, vysoké i špeciálne školy, reedukačné centrá, centrá voľného času, kluby, ba aj domovy sociálnych služieb. Výsledok predčil všetky očakávania. Zo 141 subjektov sa zapojilo 11 816 účastníkov. Všetci organizátori dostali rakety, loptičky, niektorí aj tričká a kľúčenky od neziskovej organizácie Zober loptu, nie drogy.

Bol to mimoriadny úspech. Medzinárodná stolnotenisová federácia v roku 2018 vyhlásila projekt „...ideme hrať ping – poooooong...“ v rámci osláv Svetového dňa stolného tenisu za najlepší na svete! ITTF a firma Butterfly odmenili projekt stolnotenisovým materiálom v hodnote 3 462 eur, čo obnášalo 6 stolov so sieťkami, 80 ks rakiet a 1200 ks loptičiek.

Stolnotenisový „kolotoč“ sa dá hrať aj vonku.
Stolnotenisový „kolotoč“ sa dá hrať aj vonku.
Foto
IHPP

Bolo ťažké rozdeliť uvedený materiál medzi 141 škôl. Kritériá boli - viacdňové podujatia s početnou účasťou, kreativita, ale aj sociálny rozmer. Nakoniec organizátori aj žrebovali. Stôl dostala aj špeciálna škola, ktorá sa prihlásila, ale stôl mala požičaný z miestneho klubu. Odmenených bolo spolu 46 škôl.

V roku 2019 sa projekt na Slovensku ešte rozrástol. Stolný tenis sa počas apríla hral na 187 registrovaných podujatiach v 108 mestách a obciach všetkých samosprávnych krajov a zapojilo sa 19 803 účastníkov. V porovnaní s predošlým rokom to znamenalo 67-percentný nárast ich počtu. Projekt podporilo ministerstvo školstva, Bratislavský samosprávny kraj, aj sponzor v podobe bývalého spolužiaka hlavnej organizátorky.

Organizátori I. ročníka projektu na Slovensku – prezident ŠKST v Ružomberku Marián Bystričan, „duša“ projektu Alica Chládeková-Grofová a riaditeľ neziskovej organizácie „Zober loptu, nie drogy“ Damián Exner.
Organizátori I. ročníka projektu na Slovensku – prezident ŠKST v Ružomberku Marián Bystričan, „duša“ projektu Alica Chládeková-Grofová a riaditeľ neziskovej organizácie „Zober loptu, nie drogy“ Damián Exner.
Foto
IHPP

Počet podujatí na Slovensku tvoril v roku 2019 takmer pätinu všetkých podujatí v rámci osláv WTTD v rôznych kútoch sveta! Tento pozoruhodný fakt ITTF znovu osobitne ocenila a každú školu odmenila tričkom. Vzhľadom na cenu poštovného sa však tričká jednotlivým školám posielajú spolu s ďalším materiálom ešte aj teraz.

Najviac sa v roku 2019 „ping-pongovalo“ v Prešovskom samosprávnom kraji, kde sa prihlásilo 46 škôl. Na jednej škole sa tam dokonca zapojilo až 644 ľudí. Mimoriadne potešiteľné bolo, že na viacerých školách sa stolný tenis hral nielen počas jedného aprílového týždňa či mesiaca, ale prakticky celoročne.

„Vzhľadom na veľký rozmer tohto projektu na Slovensku sme sa rozhodli, že na rozdiel od praxe v zahraničí nebudeme podujatia v rámci osláv Svetového dňa stolného tenisu koncentrovať len do obdobia jedného týždňa okolo 6. apríla, ale že sa sústredíme na dlhšie obdobie počas takmer dvoch mesiacov,“ vysvetľuje Alica Chladeková-Grofová.

Stolný tenis je dostupný a príťažlivý aj pre zdravotne znevýhodnené deti.
Stolný tenis je dostupný a príťažlivý aj pre zdravotne znevýhodnené deti.
Foto
IHPP

Pandémia spôsobila, že na Slovensku sa do konca júna dokončuje minulý ročník

Po dvoch úspešných ročníkov „duša“ projektu Alica Chladeková-Grofová dúfala, že v roku 2020 dôjde k ďalšiemu nárastu počtu podujatí aj účastníkov. Vlani do marca sa prihlásil rekordný počet 234 škôl a 23 113 účastníkov. Zakrátko však do realizácie projektu drsne zasiahla pandémia ochorenia COVID-19. Na Slovensku bol vyhlásený núdzový stav a na dlhší čas sa zastavili prakticky všetky športové aktivity. Dovtedy sa stihli uskutočniť len tri registrované podujatia.

Medzinárodne sa oslavy WTTD 2020 po prepuknutí celosvetovej pandémie presunuli do online prostredia. Bežní účastníci na sociálnych sieťach s hashtagom #SafeTableTennis predovšetkým zverejňovali videá, ako hrajú. Tie najlepšie a najnápaditejšie ITTF zverejňovala na svojich sociálnych sieťach a oceňovala. Pridali sa aj profesionálni hráči, ktorí s hashtagom #TrainLikeAPro “Home Edition” zase predvádzali, ako pokračujú v tréningu počas karantény.

Na Slovensku realizácia projektu „...ideme hrať ping – poooooong...“ na niekoľko mesiacov uviazla na tom, že boli uzavreté školy, aj športoviská. Tento stav s krátkou prestávkou pretrvával až donedávna. Pred minulou jeseňou sa pandemická situácia krátkodobo zlepšila a Alica Chladeková-Grofová sa pokúsila nadviazať na prerušenú jar. „Oslovila som znovu tie školy, ktoré sa prihlásili už na jar,“ hovorí.

Do reštartu projektu na jeseň sa prihlásilo 221 škôl a 18 950 účastníkov. Napriek zatvoreným telocvičniam sa napokon na jeseň uskutočnilo 71 podujatí s 5 373 účastníkmi. Vďaka príspevku z ministerstva školstva a z bratislavského magistrátu stopäťdesiat škôl dostalo – podľa počtu prihlásených – balíčky s tričkami, raketami, loptičkami a silikónovými náramkami pre účastníkov.

Maľovaná Ping-pongmánia v dielkach detí zo ZŠ a MŠ Vavrečka.
Maľovaná Ping-pongmánia v dielkach detí zo ZŠ a MŠ Vavrečka.
Foto
IHPP

Keďže v tomto roku bola okolo 6. apríla pandemická situácia na Slovensku ešte stále zlá, všetky ďalšie pôvodne zamýšľané aktivity v rámci WTTD for All sa u nás presunuli až na obdobie od konca apríla.

„Vzhľadom na komplikácie spôsobené pandémiou a aj na to, že zatiaľ nemáme peniaze na nový ročník, sme sa aj s Jánom Holkom z Asociácie športu pre všetkých SR dohodli, že nevypíšeme ďalší ročník projektu, ale budeme pokračovať v tom dvakrát prerušenom vlaňajšom. Koncom apríla som znovu oslovila 151 pôvodne prihlásených škôl. Tri podujatia sa už uskutočnili, ďalšie školy sa postupne prihlasujú,“ hovorí hlavná organizátorka projektu „...ideme hrať ping – poooooong...“ Alica Chladeková-Grofová.

V tomto roku by organizátori mali získať podporu znovu od bratislavského magistrátu a sľub dostali aj v Košiciach.

„Keďže drvivá väčšina účastníkov projektu je zo škôl, chceme aktivity potiahnuť až do konca školského roka, teda do konca júna. Ide nám o oslavu stolného tenisu ako takého. Školy majú pri realizácii projektu úplnú voľnosť. Nič im neprikazujem, len radím. Musím však zdôrazniť, že za kľúčové považujem čo najmasovejšie zapojenie do hrania stolného tenisu. Tam, kde si vyberú turnajový spôsob, to túto myšlienku dostatočne nespĺňa. Moja filozofia je otvoriť dvere k stolnému tenisu naozaj pre všetkých,“ dodáva bývalá skvelá hráčka a uvádza aj jednu zaujímavosť: „V minulom roku sa ITTF zameriavala na rovnoprávnosť žien a ich účasť na podujatiach. Môžem sa pochváliť, že v mojom projekte tvoria dievčatá a ženy v priemere 45 percent účastníkov.“

Slovenský projekt „...ideme hrať ping – poooooong...“ sa aj v celosvetovom meradle stále vyznačuje najmasovejšou účasťou. Pritom oslavy Svetového dňa stolného tenisu pre všetkých organizujú u nás aj ďalšie subjekty – Slovenský zväz stolného tenisu, aj niektoré kluby.

Najúspešnejšia Slovenka v histórii chce prilákať k stolnému tenisu masy

Dovedna 20-násobná medailistka z vrcholných podujatí (majstrovstvá sveta aj Európy žien a ME junioriek) Alica Chladeková-Grofová je dodnes jediná stolná tenistka zo Slovenska, ktorá si zahrala vo finále dvojhry na majstrovstvách sveta. Na MS 1973 v Sarajeve si vybojovala striebro, ku ktorému pridala bronz z mixu spoločne s Josefom Dvořáčkom.

Vicemajsterka sveta z roku 1973 Alica Chládeková-Grofová v dôsledku zdravotných problémov dnes už nehráva, ale pred dvoma rokmi si v rámci projektu „...ideme hrať ping – poooooong...“ zahrala aj v rodných Vajnoroch.
Vicemajsterka sveta z roku 1973 Alica Chládeková-Grofová v dôsledku zdravotných problémov dnes už nehráva, ale pred dvoma rokmi si v rámci projektu „...ideme hrať ping – poooooong...“ zahrala aj v rodných Vajnoroch.
Foto
IHPP

Na budúci rok oslávi sedemdesiatku a vzhľadom na dlhodobé bolesti chrbtice už stolný tenis prakticky nehráva. Do roku 2018 však trinásť rokov viedla stolnotenisové krúžky na Súkromnej ZŠ Waldorfská a CZŠ Narnia v Bratislave. V tom čase hrávala s deťmi pravidelne. A v rokoch 2018 a 2019 si zahrala aj v rámci osláv WTTD. Raz jej tretiak Noel z Narnie po tréningu povedal: „Alica, si síce stará, ale hráš dobre,“ prezrádza  s úsmevom a dodáva: „Odvtedy som však hrala len raz –nedávno s majiteľom krásneho záhradníctva v Devíne, ktorý je veľký stolnotenisový fanatik. Pinkali sme si medzi kvetmi, čo bol pre mňa naozaj zážitok.“

Alica Chladeková-Grofová sa pri svojom milovanom športe realizuje inak, než predtým – prostredníctvom organizácie aktivít, ktorých cieľom je pritiahnuť na Slovensku k stolnému tenisu masu ľudí bez ohľadu na vek, pohlavie, vzdelanie, či fyzickú zdatnosť. Považuje to svojím spôsobom za poslanie.

Momentka zo Špeciálnej ZŠ na Rovníkovej ulici v Košiciach.
Momentka zo Špeciálnej ZŠ na Rovníkovej ulici v Košiciach.
Foto
IHPP

Projekt „...ideme hrať ping – poooooong...“ v rámci osláv Svetového dňa stolného tenisu je na uvedený účel ideálny. Veď stolný tenis je priestorovo aj finančne nenáročný a bezkontaktný šport s nízkym rizikom zranení, ktorým je svojím charakterom dostupný pre masy od maličkých detí až po starcov. Má mnohostranné benefity pre rozvoj rýchlosti i obratnosti, koordináciu pohybov, ale napríklad aj pre kognitívne funkcie mozgu. Môžu sa mu venovať trebárs aj obézni či zdravotne znevýhodnení ľudia (koniec koncov, medzi našimi paralympionikmi patria stolní tenisti medzi najúspešnejších). Hranie stolného tenisu predstavuje zmysluplné trávenie voľného času. Hrá sa predovšetkým vo vnútri, ale za priaznivého počasia sa môže hrať aj vonku.

„Počas vedenia stolnotenisového krúžku som zistila, že tento šport deti fascinuje. Je pre ne veľmi atraktívny a ľahko dostupný. Je škoda, že v osnovách telocviku je u nás zatiaľ len na stredných školách a nie aj na základných. Mám totiž skúsenosť, že školy tento šport naozaj oslovuje. Keď dostali moju výzvu na zapojenie sa do projektu, vôbec som ich nemusela presviedčať. Patrí im moja veľká vďaka za to, že majú záujem organizovať pre deti aj iné pohybové aktivity,“ hovorí Alica Chladeková-Grofová.

Zrejme práve dobrá dostupnosť a finančná prístupnosť športu s celuloidovou loptičkou pre širokú verejnosť sa podpisuje vo veľkej miere na tom, že Medzinárodná stolnotenisová federácia združuje viac národných federácií, ako ktorákoľvek iná športová federácie na svete (aktuálne je ich 226).

K oslavám Svetového dňa stolného tenisu pre všetkých sa pripojili aj na ZŠ Mariánska v Prievidzi.
K oslavám Svetového dňa stolného tenisu pre všetkých sa pripojili aj na ZŠ Mariánska v Prievidzi.
Foto
IHPP

Pomohol by stabilný sponzor

Projekt „...ideme hrať ping – poooooong...“ má všetky predpoklady byť na Slovensku dlhodobo úspešný. Jeho hlavná organizátorka však hľadá podporu, aby sa po odznení pandémie mohol realizovať ešte masovejšie, než predtým. Všetko okolo organizácie realizujú síce dobrovoľníci, ale materiál a suveníry pre jeho účastníkov, aj ich poštovné zasielanie stojí pri takých počtoch nemálo peňazí, ktoré treba niekde zohnať...

„Materiál pre školy i poštovné spočiatku financujeme sami a vždy dúfame, že sa nájde sponzor, vďaka ktorému sa tieto náklady dodatočne uhradia. Každý rok oslovujem viacero potenciálnych podporovateľov. Určite by nám pomohol stabilnejší sponzor, ktorý by sa zaviazal podporiť nás v období niekoľkých rokov. V takom prípade by sme projektu vedeli dať ešte oveľa masovejší rozmer, aj keď robiť to dobrovoľnícky je poriadna záťaž, ktorá si žiada veľmi veľa času. Robím to však rada a keď nestíham, zapájam aj moje deti a kamarátky. Našťastie, sú aj nadšení ľudia, ako Janko Holko či riaditeľ Obchodnej akadémie v Košiciach Michal Potoma, ktorí mi veľa pomáhajú,“ končí Alica Chladeková-Grofová.

OLOV
pg
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV