Šport a olympizmus
Oznamy
3 min. čítania

Inaugurácia Svetového dňa fair play

(pp)

Od tohto roka sa bude 7. september každoročne oslavovať ako Svetový deň fair play. Spoločne ho vyhlásili Medzinárodný výbor fair play (CIFP), Európske hnutie fair play (EFPM) a Panathlon International.

Každý, kto sa venuje športu, na športoviskách i mimo nich, je vyzvaný, aby v tento deň vyzdvihoval ducha fair play a podnikol konkrétne kroky na demonštráciu príkladného správania za všetkých okolností.

Kľúčová strategická ambícia Svetového dňa fair play je dosiahnuť, aby pojem fair play neznamenal len transparent či výraz bez konkrétneho naplnenia, ale aby sa hodnoty športovej etiky a fair play chápali ako skutočná súčasť vzdelávania v športe, spoločnosti i každodennom živote. Svetový deň fair play podporuje ideály fair play a etické hodnoty v športe.

Inaugurácia tohto významného dňa sa uskutoční v historickej radnici v Bruseli. Súčasťou bude podpis Vyhlásenia o fair play, prezentovanie komunikačnej a mediálnej kampane, ako aj praktických akcií s názvami „Okamihy pre fair play“ a „Karta fair play“. Viaceré ďalšie aktivity spojené s inauguráciou Svetového dňa fair play museli v Bruseli organizátori zrušiť pre šíriaci sa koronavírus. Pôvodne mala na inaugurácii vystúpiť aj členka výkonného výboru EFPM a predsedníčka Klubu fair play SOŠV Katarína Ráczová, z dôvodov obmedzení pri cestovaniach napokon do Belgicka poslala len videopríhovor. Predstavila v ňom nosný projekt EFPM s názvom Karta fair play a tiež príručku, ktorú z poverenia organizácie pri príležitosti Svetového dňa fair play vypracovala.

„Príručka má poskytnúť širokej verejnosti nápady na popularizáciu Karty fair play na športových podujatiach, zároveň zdieľa súčasné skúsenosti a osvedčené postupy, ktoré sa používajú vo viacerých organizáciách v Európe. Zároveň povzbudzuje ďalšie inštitúcie, športové federácie, usporiadateľov podujatí, učiteľov, trénerov, fanúšikov športu, aby zaviedli Kartu fair play a presadzovali tak idey čestnosti v športe, ale aj v každodennom živote. Karta fair play je nenáročným, ale vynikajúcim pedagogickým prostriedkom najmä - ale nielen - pre mladých športovcov, aby pochopili, že hrať a športovať čestne znamená voliť správne rozhodnutia – rozhodnutia v duchu fair play, aj keď to niekedy znamená prijať tvrdé, pre nás nevýhodné rozhodnutia. Ale vždy máme možnosť výberu medzi dobrom a zlom,“ uviedla Katarína Ráczová.

Slovenský olympijský a športový výbor sa medzi prvými zaviazal presadzovať idey fair play a plniť záväzky pri príprave efektívnych programov, ktoré učia k tolerancii, rešpektovaniu písaných i nepísaných pravidiel, presadzovaniu úcty k súperovi a odmietaniu násilia a dopingu.

Ďalšie informácie i Vyhlásenie o fair play nájdete TU. Ak súhlasíte s jeho obsahom, pridajte sa k jeho signatárom.

VÝZVA NA PODÁVANIE NÁVRHOV NA CENY FAIR PLAY

Klub fair play SOŠV aj tento rok udelí pre osobnosti zo športového prostredia ceny fair play v troch hlavných kategóriách (dlhodobé pôsobenie v duchu fair play, aktívne šírenie a propagáciu myšlienok  fair  play, príkladný čin v duchu fair play). Ak máte vedomosť o niekom, kto vykonal významný skutok v duchu fair play, či poznáte osobnosť, ktorá dlhodobo presadzuje, alebo verejne propaguje myšlienky fair play, a svojím životom ich aj potvrdzuje, dajte nám vedieť.

Návrhy na ceny fair play posielajte prostredníctvom tohto dotazníka. Termín zaslania návrhov je do 30. septembra 2020.

Ďalšie informácie nájdete TU.

Projekt
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri