Športové aktuality
5 min. čítania

Ja a moje zelené JA: O ekológii nielen poučne, ale aj zábavne

TS
Projekt Ja a moje zelené JA je výsledkom spolupráce Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV), neinvestičného fondu EkoFond a jeho zriaďovateľa, SPP.
Foto
Facebook / Moje zelené ja

Projekt Ja a moje zelené JA priniesol netradičnú publikáciu, ktorej účelom bolo predstaviť deťom jednoduché tipy, ktorými môžu prispieť k ochrane životného prostredia. Edukatívny a zábavný charakter dopĺňa webstránka, na ktorej si deti môžu preveriť svoje vedomosti z ekológie, vymeniť nálepky alebo sa zabaviť s interaktívnym obsahom. Navyše sa mohli zapojiť do súťaže o 10 detských elektrobicyklov.

Projekt Ja a moje zelené JA je výsledkom spolupráce Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV), neinvestičného fondu EkoFond a jeho zriaďovateľa, SPP. Jeho cieľom bolo jednoduchým spôsobom priblížiť deťom tému ekológie a ochrany životného prostredia. Publikácia prináša pútavý príbeh, ktorý zobrazuje bežné situácie, ktoré deti poznajú z bežného života. Tie sú doplnené o rôzne symboly trvalo udržateľného rozvoja, ktoré by si mali osvojiť a pochopiť ich význam. Kniha obsahuje sto originálnych nálepiek, ktoré si deti môžu vymieňať v online burze nálepiek.

Hrdinom príbehu je malý chlapec Jakub, ktorému sa prihovára jeho zelený dvojník. Radí mu, ako šetriť energie, umne recyklovať odpad či aký spôsob dopravy využiť. To všetko s jediným cieľom: motivovať deti k zodpovednejšiemu prístupu k životnému prostrediu. A nielen deti, ale aj ich rodičov. Práve oni môžu deťom pomôcť správne pochopiť jednotlivé informácie a pri ich aplikácii v bežnom živote im pôjdu príkladom.

„Už 13 rokov neinvestičný fond EkoFond v úzkej spolupráci so svojím zriaďovateľom, spoločnosťou SPP,  prináša novú dimenziu v realizácii aktivít v oblasti firemnej spoločenskej zodpovednosti. Aktivity s bázickou témou efektívneho využívania energie a tým aj ochrany životného prostredia sú základom všetkých našich projektov. A máme aj výsledky. Napríklad len v rámci grantového programu zameraného na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov sa podarilo dosiahnuť reálne ročné úspory energie vo výške 9,458 GWh (34,05TJ). Nezaoberáme sa však len samotnou podporou realizácie konkrétnych energetických opatrení, ale podporujeme aj celý rad vzdelávacích aktivít na vyššie uvedené témy, a to pre rôzne cieľové skupiny, vrátane detí a aktívnych mladých ľudí. Sme si vedomí, že výsledky prinesie najmä systematická environmentálna výchova detí od útleho veku. Preto sme hrdí na publikáciu Ja a moje zelené Ja, ktorá je ďalším krôčikom k tomuto cieľu.“ Možno sa niektoré z tých detí, ktoré túto publikáciu čítali,  stane absolventom študijného odboru Technik energetických zariadení budov a v dospelosti bude odborníkom na efektívne získavanie a využívanie  energie. - Eva Guliková, správkyňa EkoFondu

Spoločne ušetrených 136 ton emisií

Webstránka mojezeleneja.sk ponúka deťom rôzne spôsoby, ktorými sa formou zábavy dozvedia o ekológii ďalšie zaujímavosti. Jedným z nich je kvíz, v ktorom náhodne rotuje 8 otázok z rôznych oblastí ekológie. Na kvíze sa od začiatku zúčastnilo vyše 6200 detí.

Ďalšou možnosťou sú online predsavzatia, ktorými užívatelia zatiaľ prispeli k ročnej úspore viac ako 136 ton CO2. Pre porovnanie, toľko vyprodukuje za rok 27 osobných vozidiel nepretržitou jazdou či 15,7 milióna mobilov počas nabíjania. Naopak, zachytí ho vyše 2000 mladých stromčekov  počas 10 rokov rastu.

Nové elektrobicykle už majú svojich majiteľov

Knižka Ja a moje zelené JA priniesla deťom aj nové interaktívne prvky. Roztočené turbíny, ukážka triedenia odpadu do farebných odpadkových košov, či vznášajúci sa balón – aj takéto skryté príbehy mohli deti objaviť po zaplnení špeciálnych strán nálepkami. Po odomknutí všetkých interaktívnych scén sa mohli deti zapojiť do súťaže o jeden z desiatich elektrobicyklov. Slávnostné odovzdávanie cien sa konalo za účasti predstaviteľov SOŠV, SPP a EkoFond. Výhercov prekvapila najúspešnejšia slovenská olympionička Anastasia Kuzminová, ktorá im ceny osobne odovzdala.

„Slovenský olympijský a športový výbor je hrdým ochrancom prírody. Šport a kvalitné životné prostredie sú nevyhnutnou a dôležitou súčasťou trvalo udržateľného rozvoja ľudstva na tejto planéte. Šport vychováva, vzdeláva, zabezpečuje duševný aj fyzický rozvoj človeka, pomáha uchovať mier, je dôležitou prevenciou proti násiliu a civilizačným chorobám. Už  v roku 1994 podpísal prezident MOV dohodu o spolupráci s Environmentálnym programom Organizácie spojených národov (OSN) na vyvinutie spoločnej iniciatívy v tejto oblasti. MOV deklaroval, že životné prostredie sa stáva popri športe a kultúre tretím nosným pilierom olympijského hnutia. Slovenský olympijský a športový výbor v spolupráci so svojimi regionálnymi Olympijskými klubmi organizuje pravidelne rôzne akcie a projekty zamerané na ochranu prírody. Medzi ciele SOŠV patrí  aj znižovanie dopadov športu a športových podujatí na životné prostredie a výchova športovcov, športových funkcionárov, ako aj športových fanúšikov k environmentálnej zodpovednosti. Aj preto sme radi spolu s našimi športovcami podporili užitočnú publikáciu Ja a moje zelené Ja o ochrane prírody pre deti a ich rodičov na Slovensku.“ - Kristína Czuczová, riaditeľka marketingového oddelenia SOŠV

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri